VoetbalJournaal Oosterhout, voorjaar 2019

Railstaffing.com 0221760.pdf 1 26-4-2019 12:04:32 Lissenveld 47H 4941 VL te Raamsdonksveer Tel: 0162 - 571 313 0220037.pdf 1 17-6-2019 16:47:21 Kuijsters Montage wij verzorgen al uw montagewerkzaamheden. U kunt ons bereiken via de telefoon op nummer: 06 - 20 87 24 94 Of via mail: info@kuijstersmontage.nl Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor u. 0221903.pdf 1 26-4-2019 12:11:35 Ma rkt 24 | 4931 BS Geertruidenberg 0162 - 69 39 21 LIFE ST YLE WINKEL VOOR DE MAN WWW.ANTLERS.NL 0221918.pdf 1 26-4-2019 12:12:51 Keizersdijk 28 | 4941 GR Raamsdonksveer | 0162 - 513871 0221920.pdf 1 26-4-2019 12:13:17 KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@ G MVL garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KA NAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDES I GN.N L Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO @GMVL OERENDESIG N.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2 016 is prachtig gepre senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prac htig gepresenteerd en e r zijn momenteel tal van mooie aanbi edingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gep resenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVL OE RE NDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite wa ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresentee rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO @GMVLOERENDESIGN.NL JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRA AT 102 DONGEN | INFO@ GM staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stu voor stu zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAAL STRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI GN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. KA NAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVLOERE NDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vl oeren Desig is zeke r de moeite waard. De nieuwe collect ie 2015/2016 is prachti g gepr e s enteerd en er zijn momentee l tal van mooie aanbiedin g e n. KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vlo eren Design is zeker d e moeite waard. De nieuwe collec tie is prachtig gepresent e erd en e r zijn momenteel tal van m ooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange rvaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleur n te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr esente erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen . KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVLOEREN DESIG .NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d e moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 D ONGEN | INFO@ GMVLOERENDESIGN.NL JUISTE A VIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLO Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle ver wachtingen overt r eft. D at is onze meerwaarde en daarom sluit het kw a liteitskeu r merk 5-Sterren specialist zo perfect op onze bedrijfs v oering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedr ijven die garant staan voor goed advies, va kmanschap, kw aliteit, service en garantie. Een goed advies is immers g oud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer en Design als van zelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan G M Vloeren Desig n is zeker de moeite wa a rd. De nieuwe collectie 2 015/2016 is p rachtig gepresenteerd en er zijn momenteel t a l van mooie aanbiedingen. KA NAALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM V loeren Design is zeker de moeite waard . De nieuwe collectie is prach tig gepres enteerd en er zijn momenteel tal van moo i e aa nbieding en. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kle uren te combi n eren en tot een resultaat te komen dat alle ve rwachtingen o vertreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die g arant staan voor goe d advies, vakman schap, kwaliteit, serv ice en ga rantie. Een goed advies is imm ers goud waard! Stuk vo or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschou wt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDE SIGN.NL GOED ADVIES VAKMA SCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren De sign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterk punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze ja renlange ervar ing zijn we in st aat om de juiste vl oeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resu ltaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5- Sterre nspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor g oed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garan tie. Een goed advies is immers goud waard! S tuk voor stuk zak en die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b eschouwt! Een bez oek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieu we collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zi jn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDES IGN.NL GOE VAKM KW SE GA VOLG ENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VA N EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VER DER TE KIJKEN DA N ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOE R : “WE NEMEN G R AAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN M ET DE KLANT. ALLEEN OP D IE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE A DVIES GEVEN.” Een bezo ek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieu we collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn moment eel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zij n we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat a lle ver wachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daar om sluit het kwaliteits eurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze be drijfsvoering aan. Dit keurm erk wordt alleen toege kend aa n bedrijven die garant st aan voor goed advies, vakman schap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is i mmers goud waard! Stuk voor stuk za ke n die GMVlo eren Design als van zelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Desi gn is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van moo ie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL OED DVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOE R EN DE SIGN BEPAALT DE V LOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DA A R OM IS HET V ERSTANDIG OM VERDER TE KIJKE N DAN ENKEL H ET PRIJSKAAR TJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN G RAAG DE TIJD OM EEN GESPREK A AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN O P DIE MA NIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gep resenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi ngen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, mater ialen en kleuren te combineren en tot ee n resultaat te komen dat alle verw achtingen over treft. Dat is on ze meerwaarde e n daarom sluit h et kwaliteitskeurmerk 5-Ste rrenspecialist zo perfect op o nze bedrijfsvoerin g aan. Dit k eurmerk wordt alleen toegekend a a n bedrijven die garant sta an voor goed advies , vakmanschap, kwaliteit, service en gar antie. Een goed advi es is immers goud waard! Stuk voor st uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gep resenteer d en er zijn momentee l ta l van mooie aanbiedinge n. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREN DESIGN.NL GOED ADVIES V KM ANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARA NTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DE SIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRA LING VAN EEN RUIMTE. DAA R OM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KI JKEN DA N ENKEL HET PRIJSKAAR T JE VA N EEN VLOER: “ WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM E E N GESPREK AAN TE G AAN MET DE KL ANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNN EN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mo oi e aanbiedingen. 0162-310260 KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@ GMVL en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | I NFO@GMVLOERENDE IGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGE N | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresen eerd en er zijn m menteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INF O@ GM en er zijn momenteel tal van mooie anbiedingen. KANAALSTR A AT 102 DONG EN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL momenteel tal van mooie aanbiedingen. Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG N.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DO NGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN .N L De nieuwe coll ctie is prachtig gepresenteerd en er zijn mom nteel al van mooie a nbiedingen. Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. e nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is pr chtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 D NGEN | INFO@GMVL O ERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLO Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsv oering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en gar ntie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b e schou wt! Een bezoe k aan GM Vloeren Design is zeke r de mo eite waard. De nieuwe c ollectie 2015/2016 is prach tig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANA AL STRAAT 102 DONGEN | INFO@G MVLOERENDESIGN.NL JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM V loeren Design is ze ker de mo eite waa rd. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi ngen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we n staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud w aard! Stuk vo or stuk zaken die GMVloeren Design al s vanzelfsprek end bes chouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. K ANAALSTRAAT 102 DONGEN | IN FO@GMVLOERENDE SIGN.NL SERVICE GARANTIE VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de j u is te vloeren, materiale n en kleuren te combineren en tot een res ultaat te komen dat al le verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwali teitskeurmerk 5- Sterrenspecialist zo perfect op o n ze bedrijfs voering aan. Dit keurmerk word t alleen t oegekend aan bedrijv en die garant staan voor goed ad vies, vakmanschap , k waliteit, service en garantie. Een goed advies is im mers goud waa rd! Stuk voor stuk zaken die G MVloeren Design als va nzelfsprek end beschouwt! Een bezoek aa n GM Vlo eren Design is zeker de mo eite waard. De nieuwe co l l ect ie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zij n momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN .NL GOE VAKM KW SE GA VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE T IJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MAN I E R KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aa n GM Vloe ren Design is zeker de moei te waard. De nieuwe col le ctie is pracht ig gepresentee r d en er zijn moment eel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zi jn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot e n resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daar om sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsv o ering aan . Di t keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijv en die garant st aan voor goed advies, vakmanschap, kwa liteit, service en garantie. Een goed advies is immers g oud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanz elfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is ze k er de moeite w aard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooi e aanbiedingen. KAN AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAROM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL H ET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET J UISTE ADVIES GE V EN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeke r de moeite waa rd. De nieuwe collectie is prachtig gep resenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedin gen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verw achtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h et kwalitei tskeurmerk 5-St errenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit ke urmerk wordt alleen toegekend a an bedrijven die garant staan voor goed advies, v akmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor st uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Desig n is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/201 6 is p rachtig gepre s nteerd en e r zijn momenteel tal van mo oie aanbiedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONG E N | INFO @ GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT S ERVICE GARANTI VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJS KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPRE K AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design i s zeker de moeite w aard. De nieuwe collectie is prachtig gepresen teerd en er zijn mo menteel tal van mooie aanb ieding en. KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@ G MVL garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal va mooie aanbiedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDES I GN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite wa rd. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedr jfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan b drijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd n er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN .NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerw arde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/ 2016 is prachtig gepr esenteerd en er zijn momente el tal van mooie aanbiedi n gen. KANAA L ST RAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuw collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momente l tal van m ooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combi eren en tot een resultaat te komen dat a le verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegeke d aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de m it waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresentee rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbieding en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitsk urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aa bedrijven di gar nt staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud aard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn m menteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO @GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRA AT 102 DONG EN | INF O@ GM gar ntie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieu e collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zi n mo enteel tal van mooie aanbiedingen. K ANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREN D ESIG N.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gep ese teerd en r zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze edrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is ze r de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachti gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. K ANAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO @GMVLOEREN DESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresente rd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspec ali t zo p rfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zeker de moeite waard. De ni uwe collec tie 20 15/2016 is prachtig g epresenteerd en er zijn mom nteel tal v an mooie aanbiedinge n . KANAALST AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. De nieuwe coll ctie is p rachtig gepresent r d en er zijn momente l tal van mooie a a biedi gen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te ko en dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de m eite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig g epresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedinge n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@G M VL OERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloere Design is z ker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zij we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te ko en dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsv ering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed ie , vakmanschap, kwaliteit, servi e en garantie. Een goed advies is immers goud w ard! Stuk voor stuk zaken die GMVl e en Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@ GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan G Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO GMVLO Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot e n resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. D at is onze meerwaarde en daarom sluit het kw a liteitskeur merk 5-Sterrenspecialist zo perfec t op onze bedrijfs oe r i ng aan. Dit keurme rk wordt alleen toegekend a a n bedrijven d ie gara nt staan voor go ed advies, vakmanschap, kw a liteit, service en garantie. Een goed advies is immers g oud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als van zelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan G M Vloeren Design is zeke r de moeite waa rd. D e nieuwe collectie 2015/2 0 16 is pr achtig gepresentee rd en er zijn momenteel tal va mooie aanbiedingen. KANAAL S TRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL H T PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE ET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan G M V loeren Design i s zeker de moei te wa rd . De nieuwe collecti e is prach t ig gepres enteerd en er zij n momenteel tal van m ooie aanbieding en. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloere , materialen en kleuren te comb ineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen o vertreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalit eit, service en garantie. Een g oed advies is im mers goud waard! Stu k vo or stuk za ken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend besc houwt! Een bezoek aan GM Vloeren D esign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren De sig n is zeker de moeite waard . De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN D SIGN Dankzij onze ja renlange e rvaring zijn we in staat o d e jui ste vloeren, m a erialen en kleuren te comb i neren en tot een re ul taat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5- Sterre nspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keur merk wordt alle n toegekend aan bedrijven die garant staan voor go ed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garanti e. Een goed advies is immer s goud waard! S tuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b eschouwt! Een bez oek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieu we collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zij n momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 D ONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL G OE VAKM KW SE GA V OLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VA N EEN RUIMTE. DAAROM IS HET V ERSTANDIG OM VERDER T E KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER : “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT . ALLEEN OP DIE MAN IE R KUNNEN W E HET JUISTE ADVIES GE V EN.” Een bez oe k aan GM Vloeren Design is zeker d e moeite waard. De nieu we collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn moment e l tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zij n we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verw achtingen overtreft. Dat is onz meerwaarde en daar om sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfec op onz e bedrijfsvoering aan. Dit keu rmerk wordt alleen toege ke d aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmansc hap, kwaliteit, service en gar antie. Een goed advies is imm ers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloere n Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooi e a nbiedingen. KAN AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED DVIES VAKMANSCHAP KWAL EIT SERVICE GARANTI E VOLGENS ROB VAN RIE L VAN GM VLOEREN DESIGN B E PAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAROM IS HE T V ERSTANDIG OM VERDER TE KIJK N DAN ENKEL H ET PRIJSKAARTJ VA N EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE T I JD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLE E N OP DIE MANIER KUNN EN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gep resenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedin gen. D 5 sterke punten van M VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zij we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te kom en dat alle verw achtingen overtreft. Dat is o nze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ste rrenspecialist zo perfect op o nze bedrijfsvoering aan. Dit keu rmerk wordt all een toegekend aan bedrijv e n die garant s taan voor goed advi s , vakmanschap, kwaliteit, service en gar anti e. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor st uk zaken die GMVloeren D esign als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel ta l van mooie aanbieding en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAROM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJ S KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESP R EK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVE N.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. 0162-310260 KANAALSTR AAT 102 DONGEN | I @ G en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe co lectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe c llectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd e er zijn momenteel tal van m oie aanbiedingen. KAN ALSTR AT 10 2 DO G E N | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie anbiedingen. KAN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L De nieuwe collectie is prachtig geprese t erd en er zijn momenteel tal van mooie anbiedi gen. garantie. Een goed advies is immers goud w ard! Stuk v or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek an GM Vloer Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALST RAAT 102 DONGEN | INF O@ GM en er zijn momenteel tal van mooie anbiedingen. KA ALST AT 102 D E | INFO@G VLOE E DESIG .NL momenteel tal van mooie aanbiedingen. Een bezoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI GN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd en er zijn moment el tal van mooie aanbied ngen. KAN ALSTR AT 10 2 DO NGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN .N L De nieuwe collectie is prachtig gepr senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig geprese teerd en er zijn momenteel tal van m oie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L Een bezoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite w ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momen el tal van m oie aanbiedi gen. staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. De ni uw collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi gen. KAN AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV L OERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KA ALSTRAAT 102 DONG N | INFO@ MV Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en da rom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfs voering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service e garanti . Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b escho uwt! Een bezoe k aan GM Vloeren Design is zeke r de mo eite waard. De nieuwe c o lectie 2015/2016 is prac htig gepr sent erd n er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. KANA A LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@ GMVLOERENDESIGN.NL JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoe k aan GM Vloeren Design is ze ker de m oeite wa ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot e n resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud w aard! Stuk v or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspre kend beschouwt! Een b zoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe co lectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. K ANAALSTRAAT 102 DONGEN | IN FO G VLOEREND ESIGN.NL SERVICE GARANTI VERSTANDI OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in st at om de jui ste vloeren, material e n en kleur n te combineren en tot en re sultaat te komen dat a l le verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwal iteitskeurmerk 5 -Sterrenspecialist zo perfect op o nze bedrijf svoering an. Dit keurmerk wor d t alleen toegekend aan bedrijv en die garant staan voor goe a d vies, vakmanscha p , k waliteit, service en garantie. Een goed advies is i mmers goud w ard! Stuk v or stuk zaken d ie GMVloeren Design als v anzelfspre kend beschouwt! Een bezoek a an GM Vl oeren Design is zeker de m oeite waard. De nieuwe c o llectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd e er z ijn mome teel tal van mooie anbiedingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG N.NL G VAKM VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOE R: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MA N IE R KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek a an GM Vlo eren Design is zeker de moe ite waard. De nieuwe col le ctie is prachtig gepr sente e rd en er zijn momen teel tal van mooie anbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOER N DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in st at om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot en resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daa rom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfs v oering a n. Dit keurmerk w ordt alleen toege kend aan bedrijven die garant s taan voor goed advies, vakmanschap, kw aliteit, service en garantie. Een goed advies is immer s goud w ard! Stuk v or stuk zaken die GMVloere n De sig n als vanzelfspre kend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloere Design is z e ker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 i s prachtig gepresenteerd en er zijn momente l tal va mo i aa eding n. KA NAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG .NL OE ADVIES VAKMA SCHAP KW LIT IT SERVICE TIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAROM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN E NKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEM N GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES G E VEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek e r de moeite wa ard. De nieuwe collectie is prachtig ge present erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi ngen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloere , materialen en kleuren te combineren en to t en re ultaat te komen dat alle verw achtingen overtreft. Dat is onze meerwaard e en daarom sluit het kwalit eitskeurmerk 5-S te renspecialist z o perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit k eurmerk wordt allee n toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, v akmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor st uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt ! Een bezoek aan G M Vloeren Desig n is zeker d moeite waard. D e nieuwe collectie 2015/20 16 is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el tal van m ooie aanbiedingen. KANAA LSTR AT 102 DON G EN | INF O @GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMAN CHAP KWALITEIT S ERVICE GAR VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJS KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zeker de moeite w aard . De nie we collectie is prachti g gep resenteerd en er zijn mo m nteel tal van m ooie aanbieding en. KANAALSTR AAT 02 DONGEN M en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 1 2 DONGEN IN @ MVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KAN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG . Ee bezo a n GM Vloeren Desi is zeker de moe te w ard. De ieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is pr cht g ge r se en er zijn momenteel tal van m oie anbiedingen KAN R 10 DONG E N | IN O G O R NDESIG .N L De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn moment el tal van oie anbi dingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr ente rd en er zijn momenteel tal van mo ie aanb dingen. KANA LS RAAT 102 DONGEN | I FO GM O RENDESIGN. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zij momenteel tal van mooie aanbiedingen. ar ntie. Een goed advies is im ers gou rd uk voor stu zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan G Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collect e 20 5/2016 is prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KA ALST AT 102 ONGE | NFO@ MVLOERENDESIGN en bezoe GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momente tal van mooie aanbiedingen. KANAALST RAAT 02 DON E | I @ en er zijn momenteel tal van mooie anbiedinge . AN R ON G N M R N N momenteel tal v n mooi aanbiedingen. en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresente rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI GN.NL Een ezoek aan GM Vl eren Design is zeker de moeite waard. De nieu e le e is p a gepr enteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De nieu ti 2 15/2016 is p chtig gepresent e e er zijn m eel tal van m o edin KAN A S R 1 02 D ONGEN | IN O G V OERENDESIG .N De nieuwe coll ctie is prachtig gepr s t rd n er z j mom nt e t l van m oie a ngen. Een bezoe aan GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresentee d en er zijn momenteel tal van oie a bi dingen. KANAALST AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG .N L Een bezoek an GM Vloe e Design is zeke de oei e waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn mo en eel tal van mooie anbied ngen. staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, se vice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als va zelfsprekend beschouwt! Ee bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/ 016 is prach g gepr enteer en er zijn momente l tal van m oie aanbiedingen. KAN AALSTRAAT 102 D NGEN INFO@GMV L OERENDESIGN.N L E n bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moei e wa rd. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. A T A 0 D G Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat o d juiste vloeren, material en kleur n t mbi eren n tot een resultaat te komen dat alle v rwachtingen overtreft Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitske rmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfs voering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garan staan voor goed advies, vakma schap, kw li t ice n garantie. E n goed advies is immers go d waard! t k v or tu zaken die GMVloeren Design als vanzelfsp e d b s Een bezo ek aan G Vloeren Design is zeke r de m oeite waa d. De nieuwe collectie 201 /2 16 i ac htig gepresenteerd en er zijn mom nt el tal van mooi e a biedin e . KA A TR 02 DON EN O@ R E JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is ze k r de m oeite wa ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal van mooie aanbie dingen. nkzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de jui te v oeren, materialen en kleuren te combineren en tot en resultaat t kome at alle ver ac t ngen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-St renspecialist zo p rfect p onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan b drijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap kwaliteit, service garantie. Een goed advies is immers goud w aard! Stuk vo or stuk zake e G lo r n Design a s vanzelfspre kend be schouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo t De nieuwe collectie 2015/2016 i pr t g g pr ent e d en er zijn mom nteel tal van mooie aanbie inge K ANAALSTR AT 102 D NG N M LO I SER ICE GAR N I VE S ANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EE VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA TE GA N MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVE .” Een bezoek an GM Vloeren Design is zeke de moeite waard. D ieuwe collectie is prachtig gep esent r en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLO EN I Dankzij onze ja enlange e va ing ijn e in a o de ju iste vloeren, material e n en kleuren te combineren en tot en re sultaa te komen dat a l le verwachtingen ove e . a is onze m erw arde en daarom sluit het kwa liteitskeurmerk 5 -S e renspecialis zo pe fect op on e bed ij voe ing aan. Dit keurmerk o rd t alleen toegekend an bedrij ven die garant staan voor goed a dvies, vakmanscha p , kwaliteit, service en garantie. Een go d advies i s i mers goud a d! S uk v or stuk zake d ie GMVloeren Design ls v anzelfspre kend beschou Een bezoek a n GM V oe en Des gn is zeker de m oeite w ard. De nieuwe c o lle ctie 2015/2016 is prach ig gepresent erd en er z ijn moment el tal van m oie anb ed ngen K NAAL TR 0 DONG N | IN O G O R ND IG N.NL E VA S A VOLGENS ROB VA L M E EN DE L E 80% AN DE UITS R LI A E R M . A VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSK ARTJE VAN EEN VLOE R: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD O TE GAAN MET DE KLANT ALLEEN O DI MA I E K NEN E ET JUISTE ADVIES GE EN.” Een bezoek a an GM Vlo eren Design is z ker de moe i e w ard. D e nieuw co l lectie is prach i gep esen e d en e ijn momen teel tal van m oie aanbiedingen. De 5 sterke p n e van GM VLOE EN D SIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in t t om de juiste vloeren, materialen n kleuren te c mbineren en ot een resultaat te komen dat all verw chtingen ft. is onze meerwaarde en daa rom sluit het kwali eits eu me k 5-Sterrenspe ialist o perfect p on bedrijfs oering aa n. Dit keurmerk wordt all en toegekend aan b dr ijven die garant s taan voor goed advies, vakmanschap, k waliteit, service en g rantie. E n g d advies is immer s goud wa d! u v r tu zaken die GMVloeren Design als van z lfsprekend beschouw t! Een bezoek aan M Vloeren Design is z e ker de moeite waard. De nieuw collectie 2015/2016 i s prachtig gepr senteerd en er zijn momenteel tal van mo oie aanbiedingen. K ANAALSTRAAT 10 O N | INF M LOE N ESIG . L I VAK S K A I I RVI GARA I VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEP ALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAA OM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJ ARTJE VAN E N VLOER: “WE NEMEN GR AG D TIJD OM EN GESPR K A TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KU NEN WE HET JUISTE ADVIES G E VEN ” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek er de moeite wa ard. De nieuwe colle i i i ge presenteerd n er zijn momenteel tal van mooie aanbied ngen. van GM VLOEREN DE I N Dankzij onze jar l nge rvari g zi n n st t m e juiste vloeren, mat rialen en kleuren te combineren en t ot een resultaat te komen dat a le ver wachtingen overtreft. Dat is onze m erw arde en d arom sluit het kwalit eitsk urmerk 5 t r enspecialist z o perfect op onze bedrijfsvoeri g an. Dit k eurmerk wordt allee n toegekend a an bedrijven die garant st an voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en g ra ie. Een goed a vies is immers goud waard! Stuk voor s tuk zaken d e GMVloeren esign als vanzelfspr n sch t Een bezoek aan G M Vloeren De i gn er d moeit wa rd D nieuwe collecti 20 5 20 1 rac tig gepr s teerd en e zijn momenteel tal van m ooie aanbiedingen. KAN ALSTRAA 102 N EN | IN O @GMVL E ENDESIGN.NL GOED A I VAKM NS P K I I A VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJ SKA TJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPR EK AAN TE GAAN MET DE KL NT. ALLEEN OP DIE ANIER KUNNEN E JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan G M Vloeren Design is zeker de oeite w ar . D e nieuwe collectie is prac geprese nteerd en er zijn mo menteel ta van mooie a b iedin g . KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INF @ MVL ER NDESIG Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleure te combinere en tot een resultaat te komen dat alle verwachting n overtreft. Dat is onze meerwaarde en daaro s uit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen to gekend aan b drijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalit it, service en garanti . Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezo k aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waar . De nieuwe collectie 2 015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel t al van mooie aanbiedingen. KA NA ALSTRAAT 102 DONG EN | IN F O@GMVLOEREND SIGN. L Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gep resenteer d en er zijn momenteel tal van mooi e aanbieding en. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze b drijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO @GMVLOERENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLE OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig g presenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. GM VLOEREN D SIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te kom en dat alle verwac h tingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspeciali t zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk w rdt alleen toegekend aan b edrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een go d a dvies is immers goud waard! Stuk voo r stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! E n bezoek aa n GM Vloeren Desi gn is zeker de moeite waard. De nie uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresen teerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. KA NAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GAR NTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 8 % VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de m oe ite waard. De nieu we collectie is prachtig gepresenteerd en er zij n momenteel tal van mooie aanbi ed ingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w in staat o m de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren e n tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijv en die garant staa voor goed dvies, vakma schap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! S tuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig n als vanzelfsprekend beschouwt! Een bez oek aa GM Vloeren Desi gn is zeker de moeite waard. De nieu we collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GAR NTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo ek aan GM Vloeren D sig n is zeker de moeit e waard. De nieuw e collectie is prachtig ge presenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die ga r ant staan voor goed advies, vakmanschap, kw aliteit, s rvice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor st uk zaken di GMVloeren Design als vanzelf prekend beschouwt! Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent eerd en er zijn moment eel tal van mooie aa nbiedingen. KANAA LSTR AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREN DESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% AN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDES Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in st t om de juiste vloeren, materialen n kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is o ze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegeke d aan bedrijven die garant staan voor go d advies, vakmanschap, kwali eit, serv ce en garantie. Een goed advies is immers goud waar ! Stuk voor stuk zaken die GM loeren Design a s vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek aan GM Vloeren Design is ze ker de moeite waard. De nieuwe collectie 2 015/2016 i s prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal van mooie nbiedingen. KANAALSTRAA T 102 DONG EN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM loeren Design is zeke r de m oeite waard. De nieuwe collectie is prachtig g e presenteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedin gen. Dankzij onze jarenlange erv ring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschou wt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite wa rd. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwach tingen overtreft. Da is onze meerwaarde en daarom sluit het kw aliteitskeurmerk 5-Sterrenspec ali t zo perfect op onze bedrijfsvoe ing aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend a an b drijv n d e garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servi c e en garantie. Een goed advies is i mmers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVlo eren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zeker de m oeite w aard. De n ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig g pr sente rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbie dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VER TANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bez ek aan GM Vloeren Design is zeker de mo eite waa rd. De ni euwe coll cti is prachtig gepresenteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in sta at om de ju ste vloeren, materialen en kleuren te combinere n en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bed rijv n die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advie s is immers goud waar d! Stuk voor stuk zake n die GMVloeren Desi g n als vanzelfsprekend beschouwt! Een be zoek aan GM Vloeren D esign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresente erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DO N GEN | INFO@GMVLOERENDES IGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DA ENKEL HET P IJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een be zoek aan GM Vloeren De sign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering a n. Dit keurmerk wordt alleen toegekend a an bedrijven die g arant staan voor goed advies, vakmanschap, k waliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Ee bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moe ite waard De nieuw collect ie 2015/2016 is pra chtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aa nbiedingen. KANA ALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERE NDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGEN ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTAN IG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti e is prachtig gepres enteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste v loeren, materia len en kleur n te c om bineren en to een resultaat te komen dat alle verwachtin gen ove rtreft. D at is onze meerwaarde en daarom slu it het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op on ze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immer s goud waard! St uk voor stuk zaken die GMVloer en Design als vanzelfspre kend besc h o uw t ! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeke r de moeite w aard. De nie uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepre senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aa nbiedinge n. KANAALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED AD VAKMANS KWALIT SERV I GARAN VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOER N D SIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJ E VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAA G DE TIJD OM EEN GES P REK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALL EEN OP DIE MANIER K UNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM V loeren Design is zeker d e moeite waar d. De nie uwe collectie is prachtig gepresenteerd en e r zijn momenteel tal van mo oie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die g ara nt staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk vo or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfs prekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite w aard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED DVIES VAKMA SCHA P KWAL ITEIT S ERVICE GARAN TIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAAL T DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIM TE. DAARO M IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIE R KUNNEN WE HE T JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waar d. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterk punten van GM VLOE REN DESIGN Dankzij o ze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combin eren en tot een re sultaat te komen dat alle ver wachtingen overtreft. Dat is onze meerwaard en daarom sluit het kwa lit eitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze b edrij fsvoe rin g aan. Dit keurmerk wor dt alleen toegekend aa n bedrijve n die garant staan voor goed ad vi es, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed ad vies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design als vanzelfspreken d beschouwt! E en bezoek aan GM Vlo ere n Des ign is zeker de moeite waard. D e nieuwe collectie 201 5/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn mo menteel tal van mooie aanbiedinge n . KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALIT EIT SERVICE GARANTIE VOLGENS R OB V AN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VA N EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM V ERDE R T E KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOE R : “WE NEME N GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIS TE ADVIES GEVEN.” E en bezoek aan GM Vloe ren Desi gn is zeker de moeite waard. D e nieuwe collectie is pr achtig g epresenteerd en er zijn momenteel ta l van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en k leu ren te combineren en tot een re sultaat te komen dat a lle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitsk eurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsv oering aan. Di t keur merk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant st aan voor goed advies, vakma schap, kwaliteit, se rvice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt ! Een bezoek aan GM Vloere n Design is zeker de moe ite waard. De ni euwe collectie 2015/2016 is prach tig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED AD VIES VAKMANSCH AP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLG ENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOERE N DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UIT STRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS H ET VE RSTANDIG OM VERD R TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NE MEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA N TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloere n Design is zeker de moeite wa ard. De ni euwe collectie is prachtig gepresen t eerd en er zijn mome nteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te co mbineren en tot een resultaat te komen dat alle verw achtin gen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h et kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit ke urmerk w ordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers gou d waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschou wt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMAN SCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE V OLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEP AAL T DE VLOER 80% VAN DE UITSTRA LIN G VAN EEN RUIMTE. DAARO M IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJ KE N DAN ENKEL HET PRIJSKAA RTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG D TIJD O M EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. 0162-310260 De mooiste vloe en onder één dak vo r elke ruimte en ieders budget KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor go d advies, vakmanschap, kwaliteit, servic n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zake die GMVloeren Design als vanzelfspr kend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momente l tal van mo ie aanbiedingen. KANAALSTRA AT 102 DONGEN | I NFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moe te waard. e nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van moo e aanbiedingen. juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sl it het kwali eitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven d e garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INF O@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange erv ring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteits eurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt al een toegekend aan bedrijv n die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouw t! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momente el tal van mooie a anbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLO ERENDESIGN.NL JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd e er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kl uren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen over reft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbieding en. KA NAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is ker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLO ERENDESIGN.NL GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn m menteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDES Dit keurmerk wo dt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service e garantie. Een goed advies is immers goud waar ! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend be chouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooi aanbiedingen. KANAALSTRAA T 102 D ONGEN | I NFO@GMVLOERENDES IGN.NL en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De nieuwe collectie is prachtig gepr s n eerd en r zijn momenteel tal van mooie a nbiedingen. juiste vloeren, materialen en kleuren t combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen vert eft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | I NF O@ MVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gep esenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat all verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Ster enspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toeg kend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor st uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momente el tal van mooie a anbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlang ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, m terialen en kleur n te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijv n die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. E n goed advies is im ers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. e nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig g epresenteerd en er zijn mom nteel tal van mooi aanbieding en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig epresenteer d en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juis e vloeren, materialen en kleuren e combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toeg kend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GARANTIE VAN EEN LOE : “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN G SPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn om nteel tal van mooie anbiedingen. en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. momente l tal van mooie aanbiedi gen. Dankzij onze jarenlange ervari g zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kl uren te com bi eren en tot en resultaat te komen dat alle ve rwachtinge n overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die gara nt staan voor goed advies, vakmans chap, kwal iteit, service e n gar ntie . Een goed ad vies is immers gou d waard! Stuk voor stu k zaken die GMVloeren Design als vanzelfsp rekend bescho uwt! Een bezoek aan GM Vloeren D sig n is zeker de moeite wa ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedin en. KANAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL VAKMANS KWALIT SERVI GARAN VOLGENS ROB VAN RIEL VA GM VL ERE DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALI G VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vl oe ren Design is zeker de moeite waar d. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kl uren t combineren en tot e n resultaat te komen dat alle verwachting n overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrensp ecialist zo perfect op onze bedr ijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toe gekend aan b drijven di gara nt staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voo r stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMA SCHAP KWALITEIT SERVICE GARAN TIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIG BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedinge . De 5 sterk punten van GM VLO REN DESIGN Dankzij onze jar nlange ervaring zijn we in staat om de j uiste vloeren, mate rialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te kom en dat alle verwachtingen overtre ft. Dat is onze meerwa arde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecial ist zo perfect o p onze bedrijf svoering aan. Dit keurmerk wordt a lle en toegekend aan bedrijve n die garant staan voor goed ad v ies, vakmanschap, kwaliteit, s ervice en garantie. Een goed advie s is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design s vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo eite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mo oie aanbied ingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV LOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB V AN RIEL VAN GM VLOEREN DESI G N BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN E N R UIMTE. DAAR OM IS HET V E RSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DA E NK L H T PRIJSKAA RTJE VAN E EN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. AL LEEN OP DIE MANI E R KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit e waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterk punten van G VLOEREN DESIGN Da kzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te co mbinere n en tot e n re sultaat te komen dat alle verwachting e n ov rtreft. Dat is onze m eerwaarde en daar om sluit het kwaliteits eurmerk 5-Sterr enspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoerin g aan. Dit keur merk wordt alleen toe gekend aan bedrijven die garant sta an vo or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic e en garantie. Een goed advies is im mers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresente rd en er zijn moment el tal van mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVLOEREN DESIGN.NL G OED ADVI E S VAKMANSC HAP K WALITEIT SERVICE GARANTIE VOL GENS ROB VAN RIE L VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOE R 80% VAN DE UITSTR ALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL H ET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA N TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Ee bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jare nlange ervaring zijn we in staat om de j uiste vloeren, materialen en kleuren te com bineren en tot een resultaat te komen dat alle verw achtingen overtreft. D at is onze meerwaarde en daarom sluit he t k walit itskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend bescho uw t! Een bezoek aan GM Vloeren Desig n is z eker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is p rachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREN D ESIGN.NL GOED ADVIES V AKMANSCHAP KW ALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN D ESIGN BEPAAL T DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALIN G VAN EEN RU IMTE. D AAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo k aan GM Vloeren Design i s ze ker de moeite waard. De ni uwe collectie is prachtig gepr esent eerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbieding en. 0162-310260 KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO VLOERENDESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit eurmerk wordt alleen toegek nd aan bedrijv n die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waa d! Stuk voor stuk zaken die GMVloere Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Des gn is zek er de m eite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is pr chtig gepresenteerd en er zijn momenteel t al van mooie aanb edingen. KA NA ALSTRAAT 102 DONG EN | I NFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D nieuwe collectie is prachtig gepresenteer d en e r zijn momenteel tal van moo ie aanbiedi ngen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloer , materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaard en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. it keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwaliteit, s rvice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite wa ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd n er zijn momenteel tal van mooie aanb edingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INF O@GMVLOERENDESIGN.NL GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zij we in staat om de juiste vlo ren, mat rial n en kleuren te combine en en tot een resultaat t komen d t alle verwachtingen overtreft. Dat is onze m erwaarde en daarom sluit het kwa liteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoe ring aa . Dit keurmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwali teit, service en garantie. Een goed a dvies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloere n D sign als vanzelfsprekend beschou w t! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de m oeite waard. D nieu we colle tie 20 15/2016 is prach tig gepresenteerd en er zi jn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT RVICE GARAN IE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM E N GESPR K AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vlo eren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe colle ctie is prach t i g gepres ent ee rd en er zijn moment eel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jar nlange ervaring zijn w in staat om de juiste vloer n, materialen en kleuren te combinere n en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtre ft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garan staan voor goed advies, vakm nschap, kwaliteit, s ervice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b eschouwt! Een be zoek aan GM Vloeren D esign is zeker de moeite waard. De nieu we collecti 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el tal an moo ie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DON G EN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWAL TE T S ERVICE G ARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDI OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een be zoek aan GM Vloeren D e sign is zeker de moeite waard. De nieuw collectie is prachtig gep resenteerd en er zij momente el tal van mooie aanbiedi ngen. GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combiner n en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is o ze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitsk urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aa b drijven die g arant staan voor goed advies, vakma schap, k waliteit, s rvice e n garanti . Een goed advies is immers goud aard! Stuk voor st uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent eerd en er zijn momenteel tal van mooie aa nbiedingen. KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INF O@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMA SCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDES Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juist vl eren, materialen en kl ur n t combin ren en tot e n resultaat te komen dat a l verwachtingen overtreft. Dat is o ze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-S errenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit eurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, s rvice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsp ek nd beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is ze ker de moeite waar d . De nieuwe collectie 2 015/2016 i s prachtig gepresentee r d en er zi momen eel t al van mooi e aanbiedingen. KANAALSTRAA T 102 DONG EN | I NFO@GMVLOERENDE SIGN.NL Een bezoek aan GM Vloer n Design is zek er de moeite waard. De nieuwe coll cti is p acht g ge esente erd en r zijn momen e tal van moo ie aanbiedin gen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combin ren en tot een resultaat te komen dat alle verwac tingen ov rtreft. at is onze me rwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en gar ntie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor tuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek a n GM Vloeren si s z k r e moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachti gepresenteerd en er zijn momenteel tal van m oie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INF O@GMVLOERENDESIGN.NL GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE N MEN GRAA DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLE OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek a n GM Vloeren Design is zeke e moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepr sent e d en r zijn mom nteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combinere en tot een resultaat te k omen dat alle ver w achti gen ov rtr ft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h e t kwalit itskeurmerk 5-Sterrenspeciali t zo p rfect op onze bedrijf svoering aan. Dit keurmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die garant staan voor go d advies, vakma schap, kwaliteit, serv ce en garantie. Een goe d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloe ren Design als vanzelfsprekend beschouwt! E en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De ni uwe collectie 20 5/2016 is prachtig gepre senteer d en er zijn momenteel tal v an mooie aanbiedingen . KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL VAKMANSCH P KWALITEIT S RVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VER TANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “W NEMEN GRAAG DE TIJD OM E N GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES G VEN.” E e n bezoek aan GM Vloeren Design is zek r d e moeite waard. De ni euwe collectie is prachtig geprese teerd en e r zij mom ente l tal van mooie aanbiedi gen. van GM VLOEREN DES GN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwacht ngen overtreft. D t is onze m erwaarde en daarom sluit het kwaliteits eurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvo ring aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan b drijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalite it, service en garantie. Een goed advies is immers goud waar d! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren De sign als vanzelfspreke nd beschouwt! Een be zoek aan GM Vlo ren D sign is zeker de moeite waard. De nie uwe collectie 2015/201 6 is pra htig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI GN.NL GOED DVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VA GM VLOEREN DESIGN BEPAALT D VLOER 80% VAN DE UI STRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL H T PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP D E MANIER KUNNEN WE H T JUISTE ADVIES GEV N.” Een bezoek aan GM Vlo re Des ign is zeker de m o ite waard. De ni u we collectie is prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange rvaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kl ure te combineren en t t een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daaro sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aa n b drijven die g arant staa v or goed a vi s, vakmanschap, k waliteit, service en garanti . Ee g e dvies is immers goud waard! Stuk voor stuk zake die GMVl e n Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 is pra chtig gepresen teerd en er zijn moment eel tal van mooie a anbiedingen. KANA LST RAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOER ENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWAL TEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 8 % VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTAN IG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek a n G Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd en er zi jn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Een bezoek aan GM Vl eren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedin en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo i e waard. De nieuwe collectie is prachtig gepres nteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materi len en kleur en te com bineren en tot e n resu ltaat te komen dat alle verwachtin ge n overtreft. Da t is onze meerwaarde en d arom sluit het kwal it eitske urmerk 5-Sterrenspecialist zo pe rfect op on ze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegeken d aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! St uk voor stuk zaken die GMVloeren Design als van zelfsprekend bes ch o uwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeke r de moeite wa ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er z ijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED AD VAKMANS KWALIT SERV I GARAN VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HE PRIJSKA RTJ E VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAA G DE TIJD OM EEN GESPREK AA N TE GAAN MET E KLANT. ALL EEN OP DIE MANIER KUNNE N WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM V loe ren Design is zeker de moeite wa r d. De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn momen teel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke p nten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloere , materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. it keurm rk wordt alleen toegekend aan bedrijven di gara nt staan voor goed advi s, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk vo or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zeker de moeite w aard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMAN SCHA P KWALITEIT S ERVICE GA RANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUI MTE. DAAR OM IS H ET VERSTANDI OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE A DVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waar d. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOE REN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om d e juiste vloeren, ma erialen en kleuren te combineren en tot een esultaat te komen dat alle verwachting n overtreft. Dat is o nze meerwaarde e daarom slui t het kwalit eitskeurmerk 5- Sterr enspecialist zo perfect op onz e bedrijf svoering aan. Dit keur merk wordt alleen toegekend aa n be drijve n die garant staan voor goed ad vies, vakmanschap , kwaliteit, s ervice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D e nieuwe collectie 201 5/ 2016 is prach tig gepresenteerd en er zijn mo menteel tal van m ooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 D ONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHA P KWALIT EIT SERVICE GARANTIE V OLGENS ROB V AN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE . DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “ W E NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESP EK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIS TE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren De sign is zeker de m oeite waard. D e nieuwe collectie is pra c htig ge present erd en er zijn m omente l tal van mooie aanbie dingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w in st at om de juiste vloeren, materialen en kleur en te combineren en tot een r sultaat te komen dat all e ve rwachtingen ov rtreft. Dat is onze meerwaarde en daar om sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterr ensp cialist zo perfect op onze bedrijfsvoerin g aan. Dit keur merk wordt alle n toege kend aan bedrijven die garant st aan vo or goed advies, vakm schap, kwaliteit, service en ga ra tie. Een goed advies is immers goud waard! S tuk voor stuk zaken ie GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloere n Design is zeker de mo ite waard. De nie uwe collectie 2015/ 2016 is prachtig gepresen tee rd en er zijn mom nteel tal van mooie a n biedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOE ADVIES VAKMANSCHAP KWAL TEIT SERVICE GARANTIE VOLGEN S ROB VAN RIE L VAN GM VLOEREN DESIGN B E PAALT DE VLOE R 80% VAN DE UITSTRALING VAN EE N RUIMTE. DAAROM IS HE T VE RST ANDIG OM VERDE R TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VA N EEN VLOER: “WE NE MEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA N TE GAAN MET DE KLANT. A LLE N OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ieuwe collectie is prac htig gepresenteerd en er zi j n mome nteel t l va mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange rvaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te co mbineren en tot een resultaat te komen dat alle verw achti ngen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aa bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers gou d waard! Stuk v oor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelf spr kend b schouwt! Een bezoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRA AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREN DESIGN.NL G OED ADVIES VAK MA SCHAP KWALITEIT SERVICE G ARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DE SIGN BEPAAL T DE V LOER 80% VAN DE UITSTRALING V AN EEN RU IMTE. AAROM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJ S KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN G RAAG DE TIJD O M EEN GESPR K AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ieuw collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. 0162-310260 De mooiste vloeren onder één d k v or elke ruimte en ieders budget AALSTRAAT 1 2 DO | I I Dit keurmerk wo dt a le n toegekend aan bed ijv n die garant staan voor goed advies, vakm nschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is im ers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe co lectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aa biedingen. KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeke de moeite waard. D nieuwe c llectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aa biedingen. juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren n tot en resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitsk rmerk 5-St rrenspecialist zo perfect op o ze bedrijfsvoering aan. Dit k urmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan v or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk v or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek aan GM Vlo ren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe co lectie 2015/2016 s prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INF O@GMVLOERENDESIGN.N Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. e nieuw c lectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat i onze meerwaard en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering n. Dit keurmerk wordt alleen toegekend a n bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend be chou wt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn moment eel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVL OERENDESIGN.N L JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbieding n. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om d juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een result at te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze m erw arde en daarom sluit het kwaliteits eurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant st an voor goed advies, vakm schap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud w ard! Stuk v or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. e ieuwe collectie 2015/2016 is prachti gepresenteerd en er zijn momenteel tal van m oie aanbiedin gen. K AN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VAN EEN VLOER: “W NEM N GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn oment el tal van m oie anbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen n kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ste renspe ialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren D sign als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KAN ALST RAAT 102 DONGEN | INFO@GMVL OERENDESIGN.NL GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@G Dit eurmerk wordt a leen to gekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stu zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloer Design is zeker d mo ite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRA A T 102 DONGEN | INF @GMVLOERENDE SIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe collectie is prachtig gepresenteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. juiste vloeren, material n e kleuren combineren en tot en resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Ste renspecialist zo perfect op nze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelfspr kend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe co lectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INF O@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zeker de moeite waard. De nieuwe co lectie is prachtig g p esenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenla ge ervaring zijn we in staat om de juiste vl eren, materialen en kleuren e combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwach ingen ov rtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitsk urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvo ring aan. Dit keurmerk wordt alleen to gek nd a bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmans hap, kwaliteit, s rvice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor s tuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezo k aan GM Vloeren Desig is zeker de moei e waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn moment eel tal van mooie a anbiedinge . KANAALSTRAA T 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM loeren Design is zeker d m eite w ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedinge n. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vlo ren, materialen en kleuren te combineren en tot en resultaat te komen dat alle verwachting n overtref . Dat is onze m erw arde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering an. Dit keurmerk wordt all en toegeke d an b drij en die garant st an v or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service n garantie. Een goed advies is immers goud w a d! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig geprese teerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi gen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | IN FO@GMVLO ERENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan M Vlo ren Design is zeker d moeite waard. De ni uwe collectie is prachtig gepresenteer d en er zijn momen eel tal va mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w in staat om de juiste vloer n, materialen n kleuren te combinere en tot en result at te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, k aliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouw ! Een bezoek aan GM Vloeren Design is z k r de moeit waard. e nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepre enteerd en r zijn momente l tal van mooie aanbiedingen. KAN AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL G RANTIE VAN EEN LOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN G SPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan M Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. zijn momenteel tal van mooie aa biedingen. KANA LS 1 2 DON | IN GMVLO N ESI momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange rvaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materi l n en kleuren te com biner n en tot een resultaat te komen dat alle v erwachting en overtreft. Dat is onze meerwaarde en da rom sluit het kwalitei sk urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze b drijfsvoering aan. Dit keurmerk word alle n toegekend aan bedrijven die gara nt staan voor goed advies, vakmans chap, kwa liteit, service en garanti e. Een goed ad vies is immers gou d waard ! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfs prekend bes cho uwt! Een bezoek aan GM Vloeren Desi gn is zeker de moeite w aard. De nieuwe collectie 2015/2016 is rachtig gepr sent erd n er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO G VLOERENDESIGN.NL VAK KWALIT SE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT D VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE EMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM V loeren Design is zeker de moeite waar d. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mo ie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot en resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ste rens pecialist zo perfect op onze bed rijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toe g kend aan bedrijven die gara nt staan v or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk v or stuk zaken die GMVl er Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek an G Vloeren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe co lec ie 2015/2016 is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel t l van mooie a nbi dingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO G VLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWAL T I S RVICE G RANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE LOER 80% VAN DE UIT TRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieu e co lectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. e 5 sterke punten van GM VLO REN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in st at om de juiste vloeren, mat erialen en kleuren te combineren e n tot een result a t te ko men dat alle verwachtingen overtr eft. Dat is onze meerw aarde daarom sluit h t kw liteitskeurm rk 5-Sterrenspecia list zo perfect o p onze bedrij fsvoering aan. Dit keurmerk wordt a l l en toegekend aan bedrijv e n die garant staan voor goed a d vies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advie s is immers goud w ard ! Stuk voor stuk zake n die GMVloeren Design als vanzelfspreken d beschouwt! Een bezoek aa GM Vloe en Design is zeker de mo eite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn mome teel tal van m ooie aanbie dingen. KAN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GM VLOERENDESIGN.N L G O ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE TIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DES I GN BEPAALT D E VLOER 80% VAN DE UITSTRA ING VAN E N RUIMTE. DAA ROM IS HET V ERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKA ARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EE N GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MA N IE R KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vl ren Design is zeker de moei te waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd r zijn momenteel tal van m oie anbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Da nkzij onze jarenlange ervaring zijn we in staa t om de juis te vloeren, materialen en kleuren te c ombiner en en tot en r esultaat te komen dat alle verwachtin g en ov ertreft. Dat is onze m erwaarde en d a rom sluit het kwalit its urmerk 5-Ster renspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoer in g aan. Dit keu rmerk wordt alleen to egekend aan bedrijven die garant st an vo or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic e en garantie. Een go d advies is im mers goud w ard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend be chouwt! Een bezoek aan GM Vloere Desig is zeker de moeite w ard. De nieu e collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd n er zijn moment el tal van m oie an edingen. KAN ALSTRAAT 102 DONG EN | INFO@GMVLOERE NDESIGN.NL GOED ADV I ES VAKMANS CHAP K WALITEIT SERVICE GARANTIE VO LGENS ROB VAN RI EL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOE R 80% VAN DE UITST RALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK A AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vl er Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w e in staat om de j uiste vloeren, material n en kleuren te com bineren en t ot en resultaat te komen dat alle verw chting n vertreft. Dat is onze meerwaarde en da rom sluit h et k waliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die ga ant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. E n goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend besch ou wt! Een bezoek aan GM Vloeren Desig n is zeker d moeite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedi gen. KANAALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@GMVLOEREN DESIGN.N L GOED ADVIES VAKMANS C HA P KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN D ESIGN BEPAA LT DE VLOER 80% AN DE UITSTRALING VAN EEN R UIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan Vloeren Design is ze ker de moeite waard. De nie we collecti is prachtig gep resen teerd en er zijn moment el tal van mooie aanbieding e . 0162-310260 A TRAA 0 O Dit ke rmerk word alle n toegekend aa bedri v n die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalit it, service en gar ntie. n goed advies is i mers goud waard! Stuk voor stu zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend besc ouwt! E n bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. De nieuwe co lectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel t l van mooie aanbiedingen. KANAALSTR AAT 102 DONGEN | INFO@GMVL R IG Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De ni uwe collectie is prachtig epresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. juiste vloeren, mat ri len n k euren te c bineren en ot r sulta t te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is nze eerwaard en daarom sluit et kwaliteitskeurmerk 5-Ste r s ecialist zo perfect op onze bedrijfsv ering aa . t ur erk wordt lleen toegekend aan b drijven die garant ta or g ed ad es, v kmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk ak G V o re Design als va zelfsprekend beschouwt! Ee bezoek a n GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. e we collectie 2015/2016 s prachtig gepresenteerd e z n momente l tal van mooie aanbiedingen. KAN AL TRA T 102 DONGEN | IN FO@GMVLOERENDESIGN.NL Ee zoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D we collectie is pracht g gepresen eerd en er zijn m teel tal van mooie aanbieding n. Dankzij onze jarenlang ervaring zijn we in staat om de jui te vloeren, materiale en kleure te combine en en to een resultaat te komen dat alle verwachtingen ove treft. Dat is onze meerwaarde en daa m sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ste ren pecialist o perf ct p onze bedrijfsvoering aan. Dit keurm k ordt alleen toegekend aan bedrijven die garant st an voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers g ud waard! Stuk v or s uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspr kend eschou wt! Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. D nieuwe collectie 2015/201 is prachtig gepresent erd en er zijn moment eel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMV LOERENDESIGN.N L JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan M Vloeren Design is zek r de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbiedingen. n zij on e jarenlange ervaring zijn we in staat m de juiste vloeren, materialen e kl uren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwalitei skeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen t g kend aan bedrijven die garant n voor goed advie , v m hap, k aliteit, er ice en g rantie. Een goed d ies i imme s goud waard! Stuk voor stuk zaken die MVlo ren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuw collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn mom nt el tal van mooie aanb edin gen. K ANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd n er zijn momenteel tal va mooie aanbiedingen. Dankz j nze jarenlange ervaring zijn we in staat om d juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een esultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is o ze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitsk urmerk 5-Sterr nspecialis zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant s n voor go d advi s, a manschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stu ak die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er ijn momenteel tal van mooie aanbieding n. KANAALST R AT 102 DONGEN | INFO@GMVL OERE DESIGN.NL G RA TIE VAN EEN VL ER: “WE NEME GRAAG D TIJD OM EEN GESPREK AAN TE AAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE M R E HE JUISTE ADVIES GEVEN.” Een b zoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbied ngen. ANAALSTRAA 2 D EN | @ it keurmerk wordt alleen to gekend aan bedrijv n die gar nt an vo go d dvi s, vakmanschap, kwalit it, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk z ken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! en bezoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeite waard. D ni uwe collectie 2015/2016 s prachtig g present erd en er zijn mo enteel tal van mooie aanbiedingen. A L RA A T 1 DO E | O R D . Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De i uwe coll ctie is prachtig g prese t erd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. e ter en en kleure t combineren en tot resu taat t ko e a le v rwachti gen overtreft. Dat o e rwa rd da rom sl i t kwaliteitskeurmerk ren ialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. it keurmerk wordt alleen toegeke d aan bedrijven di garant t v g d advies vakmanschap, kwaliteit, service en e en goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk i GM o r n D sign al vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe c llectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd er zij momenteel tal van mooie aanbiedingen. NAA STRAAT 10 DONGEN | N FO@ MV E END SI N NL be o k a n G loere Design is zeker de moeite waard. De w l i ach ig gep enteerd n e zij mo ent el t l van mooi aanbiedingen. Dankzij on e jarenlange ervaring zijn we in t at om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Da is onze m erw arde en d a om sluit het kwal teitskeurme k 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijf vo ng n Dit keurmerk wordt alleen toegekend an bedrijven die garant staan v or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic en garantie. Een goed advi s is immers goud ard! Stuk voor s tuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moei e w ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig g present erd n er zijn moment eel tal van mooie anbied ngen. KANAALSTRAA T 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d De nieuwe collectie is prachtig gepresent rd en er zijn moment el tal van mooie anbiedingen. Dankzij onze jarenlange rvaring zijn we in staat om de juiste vloeren, ma erialen en kleur n te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen ove tr ft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kw liteitskeurmerk 5-St rrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvo ring an. Dit keurmerk wordt lleen oeg k nd an b drij n die gar nt staan voor goed advies, vakmanschap, kw liteit, rvice en garantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren De ign als van elfsp ekend beschouw ! Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresente rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedin gen. K NAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI N.NL G N IE VAN EEN VLOER: “WE NEM N GRAAG D TIJD OM EEN GESPREK AAN TE G AN MET DE KLANT. A LEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De nieuwe collectie is prachtig g presentee rd n er zijn moment el tal van mooie aanbied ngen. ankzij nze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juist vloeren, mat rialen n kleuren te combineren en tot e a t k men dat alle verwachtingen overtr t. Dat is onze m erw arde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5- e re speci list zo perf ct op onze bedrijfsvoering aan. D rme k ordt alleen oegekend aan bedrijven die garant v d d e , akm ap, k alitei , se vi e en garant e Ee goed advies is i mers go d waard! Stuk voor stuk zaken die G Vloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Ee bezoek aan GM Vloeren D sign is ze er de moeite waard. e nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GA AN IE VAN E N VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN G SPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIS ADVIES GEVEN. Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. nieuwe c llectie is pra htig gepresenteerd en er zij o enteel t l van mooie aanbiedingen. n momenteel tal van mooie anbiedinge . A 0 D m m nte l tal van mooie aanbiedi gen. Dankzij onze jarenlange ervari g ijn w in taat o de juiste vloeren, materialen e kleuren te com bineren en tot een resultaat te komen dat a le v erwachting en overtreft. Dat s nze meerwaarde en daarom sluit het kwa iteitskeurmerk -Ste renspecialist zo perfect op onz b dr jfsvo ring aan. t k urmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die gara nt staan voor goed advies, vakma schap, kwa liteit, service en garant ie. Een goe ad vies is immers gou d waard ! Stuk voo r st uk zaken die GMVl eren Design als vanz lf prekend bescho u t! e bezoek aan GM lo ren D si gn is zek r de moeite w ard. De nie we collec i 015/2016 is rach ig gepresenteerd en er zij momenteel t l van m oie aanbi dingen. KAN L TR AT 1 DO N N M N. K I I VOLGENS ROB V N RIEL VAN GM VLOEREN DES N EPAALT D VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EE RUIMTE. DAAROM IS H T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD EEN GESPR K AAN TE A N MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNN E JUISTE ADVIES GEVEN.” en b oek a G V loe ren De ig is zek r d moeite wa d. De nieuwe c llectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. an M VLOEREN DESIGN nkzi on e jarenla ge ervari g zijn we i staat om de te vl eren, material n en kleuren te combineren en tot n r u t at te kome d t all verwachtingen ov rtreft. Dat i e me rwaa de e daarom sluit het kwaliteitskeurmerk t r n p ciali t z erf t op onz bed rijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt a leen toe gekend aan bedrijven di gar ant t an or d a v es a a s hap, kwalit it servic n rant . ed a v s i m rs goud w ard! Stuk v or stuk V eren Design als va ze sprek nd b s houwt! ze it rd. u e c l tie 2 1 / 0 6 s prachtig gepresenteer d e zi n mom te t v o aanbiedingen M DE GOED ADVIES VAKMANSCHAP KW I E SE V GARA NTIE VO ENS R B AN RI L VAN VLOER N DESIGN BEPAALT DE V O R VAN DE UITSTRALING A EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VE STANDI OM VE DER TE KIJKEN DAN E KEL HET PRIJSKAARTJE V EEN VL ER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN T GAAN ET DE LANT. LLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET IS E AD IES GEV N.” z k M lo e D sign is zek r moeit waard. w t prachtig g ente d e o ent el tal van m oie an i dingen. De 5 sterk nt van GM VLOER DESIGN Dankzij onze jarenlang ervaring zijn we i n s at om de jui e vloe en, a e ialen en kleu en te co bineren e n tot een resultaa t te ko men dat alle verwachtingen overtr eft. Dat is onze meerw aarde e daarom sluit h t w li eit eur k 5-Sterrenspeci alist zo perfect op onze bedrij fsvoering aan. Dit keurme k ord a lleen oegekend an bed ij v n die garan st an v or goe a d vies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advi e s is immers goud waard ! Stuk v or stuk zak die GMVloeren Design als vanzelfspreke d beschouwt! Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de m oeite w ard. De n uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd en r zijn moment el tal van m oie anb e dingen. KANA LS R A 10 DONG N | INFO G V O R ND IG .N GO A I VAKMA SC AP ALI I SE VI VOLGENS OB VA RIEL VAN GM VLOEREN DES I GN BEPAALT D E VLOER 80% VA N DE UITSTRA ING VAN RUI E. DAA ROM S HET V ERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET P IJSKA TJ VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EE N GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. A LLEEN O DIE MAN I ER KUNNEN WE HET JUISTE A V ES GEVEN. Een bezoek an GM Vloeren De ign is z ker de oei te waa d. De nieuw collectie is prachtig gepresent erd en er ijn momenteel tal van mooie anbiedingen. De 5 sterk punten van GM VLOEREN D SIG Da nkzij onze jarenlange ervaring zijn w e in staa t om de juis te vloeren, aterialen en kleuren te c ombiner en en tot een r esultaat te kom n dat alle verwachtin g en ov e treft. Dat is onze erw ard en daa rom sluit het kwaliteits eurmerk 5-Ste rrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoe ri ng aan. Dit keu rmerk wordt alleen to egekend aan bedrijven die garant s aan v oor go d advies, va manschap, k al teit, serv ic e en ga ntie. Een goed advi s is im me s goud waard! Stuk voor stu zaken die GM lo ren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek an M Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieu e collectie 2015/2016 i prachtig gepr senteer en er zijn momen eel al van mo ie aanbieding n. KANAALSTRA T 02 DO G EN | INFO@GMVLOERE NDESIG .NL GOED ADV I ES VAKMANS C AP K WALITEIT SERVICE G A TI VO LGENS ROB VAN RI E L VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLO ER 80% VAN DE UITST RALING VAN EEN RUIMTE. D A OM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET P JSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP IE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE A VIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie i prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbie ingen. e 5 te ke punten van GM VLOEREN DE I N Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w e in st at om de j ist vlo r n, mat riale kl u en te co bineren en t ot n esul aat e kome dat alle ver wachtingen overtr ft. Dat is onze m w arde en d arom sluit h et k waliteitskeurmerk r e speci list zo erfect op onze bedrijfsvoering an. t eurmerk wordt lleen t egek nd an bedrijven d e garan st an v or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en rantie. en goe advies is im ers goud w d! Stuk v or s u z V er Des g ls vanze fsprekend esch ou wt! en bezoek aan GM loer n Desi gn i zeker d moeite w ar . De n euwe collectie 201 /2016 is prach i gepr sen eerd en e zij momenteel t l van mooie anbied ng n. KAN ALST R AT 102 DONGEN | FO@ MVLOERE N DESIGN.N L G ED ADVIES VAKMANSCHA P K WA ITEI T SERVICE GARA I VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN D ESIGN BEPAA LT DE V O R 0 N D UI STRALI G VAN EN R UIMTE. D AAROM I S HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSK ARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEE O DI A IER K NEN WE HE JUISTE ADVIES GEVEN.” E n bezoek aan GM Vloeren Desi n is ze r d moeite waard De ni uw collectie is prachtig p resen te rd e er zijn moment el al van m o e anbiedin ge 0162-310260 KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, material n en kleur n e combi ren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtr ft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurme k wordt alleen toegekend aan bedrijv n die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwal teit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design als vanzelfsp kend beschouwt! Een b zoek aa GM Vloeren Design is ze ker de moeite w ard. De nieuwe collecti e 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn omentee l tal van mo oie aanbiedingen. KA NAALSTRAAT 102 DO NGEN | INFO@GMVLOER ENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek er de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig g epr sente erd en er zijn momentee tal van m ooie aanbiedi ngen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w in sta t om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is nze meerwaard en d arom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegeke d aan bedrijv n di garant staan voor goed advies, vakmansch p, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b schouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo it waard. De nieuw collectie 2015/2016 is prachtig geprese te rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 ONG EN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren D sign is zeker de oeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresente rd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te comb nere en tot e n resultaat te k en dat alle verwach t in gen vertreft. Dat is onze meerwaar n daarom sluit het kwalit eitskeurmerk 5-Sterr nspeciali zo perfect op onze bedrijfs oering n. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kw lit it, service e n garantie. Een go ed advies is imm rs goud waard! Stuk vo o r stuk zaken die GMVlo eren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoe k aan GM Vloe r en De sign is zeker d moeite w ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig geprese teerd e er zij momenteel tal va n mooie aanbiedingen. KANAALST AAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIE VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTAN IG OM VERDER TE KIJKEN AN ENKEL HET PRIJSKAAR JE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD O E N G SPREK AA TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANI KUN NEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aa GM Vloeren Design is zeker de m oeite waard. De ni uwe collectie is prachtig gepr senteerd en er z ijn mo menteel t l v n mo ie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot e n resultaat te komen dat alle verwachtingen e treft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering a . Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bed rijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalit ei , service en garantie. Een goed advies is immers goud waar d! Stuk voor st uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspreke nd beschouwt! E n b zoe aan GM Vloeren Design is zeker de m eite waard. De nieuwe collectie 2015/20 16 is prachtig gepresenteerd e er zijn om nteel tal van mooie anbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SER VICE GARANTIE VOLGENS R B VAN RIEL VAN GM VLOEREN D SIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN NKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MA IER KUNNEN W HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren D esign is zeker de m oe te waard. De ni uwe collectie is prachti g gepresenteerd en er zijn mom ntee tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juist vloeren, materialen en kleuren t combin ren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit he kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perf ct op onze bedrijfsvoering an. it keurmerk wordt al een o gek n d aan bedrijven di e garant staan voor goed advies, vakm nschap, kwaliteit, serv ce e n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voo r stuk aken di GMVloeren D sign als v nzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aa GM Vloer n Design is zeke de moeite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gepres nteerd en r zijn mo menteel tal van mooi e aanbiedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONG EN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOE ADVIES VAKMANSCH P KWALITEIT SERVIC GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING V N EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANI R KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuw collectie is prachtig gepresenteerd e er zijn momente l t al van mooie aanbiedin gen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI Dankzij onze j renlang ervaring zijn we i staat om d juiste vl e e , materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te kome d t alle verwachtingen overtr ft. Dat is o ze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-S errenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoer ng aan. Dit keurmerk wordt alleen toegeke d aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk voor st k zaken di GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! n bezoek aan GM Vloeren Design is z eker d e moeite waard. De nieuw collecti e 2015/201 6 is prachti gepresent e rd en er zijn momenteel t l van m ooie anbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DON GE N | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is ze ker de moeite waard. De nieuwe collectie is p achtig gepresenteerd en r zijn momentee t l van mooie aanbi dingen. Dankzij onze jarenlange ervarin i in staat om de juiste vloeren, ma erialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle v rwa htingen overtreft. Dat is onze meerwaard en daar m sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Sterrensp cialist zo perfect op onze bedrijfsvoer ng aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. E n goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend besc houwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en r zijn mo ent el tal van mooie anbiedingen. KANAALSTRAAT 10 DONG EN | INFO@GMVLOERENDESIG N. NL SERVIC GARANTIE VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E n bezoek aan GM Vloeren D sign is zeker de mo ite waard. De nieuw ollectie is prach ig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kle u ren te combineren en tot een resultaat te k omen dat alle verw a chtingen ov rtreft. D a t is onze meerwaarde en daarom sluit het k waliteitskeurmerk 5-Sterr nspeciali t zo perfect op onze bedrijfs oering aan. Dit k urmerk w rdt all en to gekend aan bedrijven d e garant staan voor go ed ad ie , vakmanschap, kwaliteit, serv i ce en garanti . Een g o advies i s immers goud waard! Stuk voor st u k zaken die GM Vloeren Design als vanzelfsprekend besch o uwt! E en b zoek an GM Vloeren Desig is zeker de mo ite waard. De ni uwe collecti 2015/2016 is prachti gep r esenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanb iedingen. KANAALSTRA AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTI E VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. D AROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJK N DAN ENKEL HE P IJSKAARTJ VAN EEN VLOER: “WE N MEN G AAG E TIJD OM E N GESPR K A TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MA NIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de m oeite wa ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd n er zijn mo enteel tal van mooie aanbiedingen. D 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in st aat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachting n o ertreft. Dat is onze meerwaarde n da rom sluit het kwaliteits urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aa . Dit keurmerk wordt lleen toegekend aan bedrijv die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwal iteit, s rvice en garantie. E n goed a dvies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend be chouwt! E n bezoek aan GM Vloer en Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresen te erd en er zijn mo enteel tal van mooie aanbieding n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREND ESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARA TIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UI STRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKA RTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN M T DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E en bezoek aan GM Vloere n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig g presenteerd en er zi jn momenteel tal van mo i aanbieding n. van GM LOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combin ren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtr ft. Dat is onze meerwaarde en daaro sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op on e bedrijfsvoeri ng aa . Dit keurme k wordt alleen toegeke nd a n bedrijven d ie garant staan voor goed advies, vakmanscha p, kwaliteit, servic en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeit waard. De nieuwe c ollectie 2015/2016 i s prachtig g presenteerd en er zijn mo menteel tal van mo i e aanbiedingen . KANA ALSTRAAT 102 D NGEN | INFO@GMVL OERENDESI GN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VE STA DIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE N MEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN ET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig ge presenteerd en r zijn momenteel t al van mooie aanbiedi ng . Een bez ek an GM Vloeren Design is z er de moe te waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig geprese teerd n er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. Een bezoek aan GM Vloeren D sign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn omenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punt n van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, mat eriale n kl uren te combi ner n en ot een r sultaat te kom en dat alle verwach tin gen overtreft. D at is onze meerwaar de en daarom sluit het kw a liteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfs v oeri g aan. Dit keurmerk wordt alleen toegek end aan b drijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwalit it, service en garantie. Een goed advies is immers g ud waard! S tuk vo or stuk z k n die GMVloer e Design al s vanzelfsprekend b sch o uwt! E n b zoek aan GM Vlo ren Design is zeke r de moeite w aard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal van mooi aanbieding en. KA NAALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADV VAKMANSC KWALITE SERV I C ANT VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS ET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJ E VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GES P REK TE GAAN MET DE KLANT. A LLEEN OP DIE MANIER K UNNEN HE JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek e r de moeite waard. De nieuwe c llecti e is prachtig gepresent er en er zijn mo menteel tal v n m oie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juist vloer n, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat t komen da alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeu merk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen to gekend aa b drijven die g arant staan v or goed advies, vakmansch p, kwaliteit, s rvi ce en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stu k voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspreke d bes chouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 prachtig geprese t eerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED DVIES VAKMANSC H A P KWA LITEIT S RVICE GA RANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPA ALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAR OM IS HET VERSTANDIG OM V DER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJ OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIS TE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design i s zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresente rd en er zijn moment el tal van mooie aanbi ding n. De 5 sterke punten van GM VLOE REN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot en r sultaat t komen dat alle verwachting en overtreft. Da t is onze me rwaarde en daarom sluit het kwa liteitskeurmerk 5- Sterrenspecialist zo perfect op o nze bedr ijf svoering aan. Dit keurmerk wor dt alleen toegek nd aan bedrij ve n die garant staan voor goed ad vies, vakmanschap , kw aliteit , service en garantie. Een g oe d advies is immers goud waard! Stuk voo r stuk zaken die GMVlo e r n Design als vanzelfspreke nd beschouwt! Een bezoek aan GM Vl ere n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe coll ctie 2015/20 16 is prachtig g epresenteerd en er zijn momente l t al v n mooie a anbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIE VAK ANSCHAP KWALIT EIT SERVICE GAR IE VOLGEN S RO B VAN RIEL VA N GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% V AN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMT E. DAAROM IS HET VERSTAND IG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOE R : “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. LLEEN OP DI E MANIER KU NEN WE HET J UISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachti g gepres nteerd en er zijn momenteel tal van mo oi e aanbiedingen . De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIG Dankzij nze jarenlange erv ring zijn we in staat om de juiste vloeren, ma eriale en kleuren te combineren en tot een resul aat te komen d at a lle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daar om sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsv oering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan vo r go d advies, vakmanschap, kwa litei t, service en garantie. Een goed advies is immers goud waa r d! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspreke nd beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepre senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedinge n. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INF O @ GMVLOEREND ESIGN.NL GOED DVIES VA KMANSCHAP KWALITEIT SERVI GARANTIE VO LGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIG N BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALI G VAN EE RUIMTE. DAAROM IS HET V ERSTANDIG OM VE RDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAART JE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK A AN TE GAAN MET DE KLA NT. ALLEEN OP DIE MANIER KUN EN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite a ard. De ni uwe collecti is prachtig gepr senteerd en e r zijn momenteel al van mo oie aanbiedingen. De 5 sterke punt n van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onz jarenlan e ervaring zijn we in staat om d e juiste vloeren, mat rialen en kleuren te combineren e n tot en r sultaat te k men dat alle v rw acht gen over reft. Dat is onze m erwaarde en daarom sluit h et kwaliteitskeurmerk 5-St r enspecialist zo perfect op onze b drijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegeken aan bedrijven die garant staan voo r goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service n garanti . Een goed dvies is i mers g ud waard! St uk voor stuk zaken die GMVloeren D sign als va nzelfspr kend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VA KMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN B EPA ALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALI NG VAN EEN RUIMTE. DAA R OM IS H ET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PR IJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEME N GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite w aard. De nieuwe collecti is prachtig gepr s nteerd en er zijn momenteel al van mooie aanbiedingen. 0162-310260 De mooiste vloeren ond r éé dak voor elke ruimte en ieders budget KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVLOERENDE SIGN. 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegek nd aan bedrijven die garant staan voor goed advies, v kmanschap, kwaliteit, servic en g ra tie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design ls vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek aan GM loer n Design s zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gep es nteerd en er zijn moment l tal van mooie aanbiedingen. KANAAL STRA AT 102 DONGEN | INFO@GMV LOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D nieuwe collectie is prachtig ge resenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedin e . juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor go d advies, vakma schap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken di GMVlo ren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloere Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi gen. KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepres nteerd en er zijn m menteel tal va mooie aanbiedinge . Dankzij onze jar nl nge ervaring zijn we in staat om de juiste vloer n, materialen en kleuren te combiner n en tot een resultaat te ko en dat alle ve wachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit k urmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor tuk zaken d e GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aa GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe oll ctie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momen t l tal van mooie a biedingen. KANAALSTRAAT 102 DONG E N | INFO@GMVL OERENDESIGN. GARANTIE TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE M IER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEV N.” Een be o k aan GM Vlo ren Desi n is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal va n mooie aanbiedin g en. Dankzij onze ja enlange ervaring zijn we i staat om de juiste vloeren, at rialen en kleuren e combin en en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen ov rtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspeci list zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is im e goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design al anzelfspreke d beschouwt! Een bezo k aan GM Vloeren Design is zeker de moeite wa rd. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig g epr senteerd en er zijn omenteel tal van mooie anbieding en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL SERVICE GARANTI VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN NKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG E TIJD OM EE GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtref . Dat is onze m erwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering a n. Dit keurmerk wordt al een toegeke d aan bedrijven di garant staan voor goed advies, v kmanschap, kwalitei , service g rantie. E n goed advi s is immers g d waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprek nd beschouwt! Een bezoek aan GM Vloe n Design is zeker d moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepres nt erd en er zijn momenteel tal van mooie aanb dingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GM VLOE RENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeit waard. De nieuwe collectie is prachtig gepres nteerd en er zijn moment el tal van mooie aanb edi gen. KANAALSTRAAT 102 DO GEN | I FO@GM LOERE DESI 5-Sterrenspecialist zo p rfect op onze bedrijfsvoeri g aan. Dit keurmerk wordt alleen to gekend aan bedrijven die garant st an voor goed advies, vakma schap, kwaliteit, service en gar ntie. en oed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Ee bez ek aan GM Vloeren Design is zeke de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en r zijn momenteel tal van m oie anbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREN DESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig ge resente rd en er zijn mom nte l tal van mooie aanbiedingen. juiste vloeren, material n en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwa htin en overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! E n b zoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepres nteer en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLO ERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De nieuwe coll ctie is prachtig g pres nt erd en er zijn mo enteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat m de juiste vloer n, material n en kleuren te combiner n en ot een re ultaat te komen dat all verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan b drijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalitei , servic n garantie. Een goed advies is immers goud w a d! Stuk voor stuk zaken die GMV oer n Design als vanzelfsprekend eschou wt! Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe co llectie 2015/2016 is prachti gepresenteerd en er zijn ome n eel tal van moo ie aanbiedingen. KANAALSTRA AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL G RANTIE T GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIST ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan M Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe coll ectie is prachtig g epresenteerd en er zijn mome teel tal va n mooie anbiedin g e n. Dankzij onze jarenla ge rvaring zijn we i staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot en resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bed ijfsvo ring aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. e nieuwe collectie 2015/2016 is pr chti gepresenteerd en er zijn momenteel tal van m oie aanbiedi gen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VERSTANDIG OM VERDER TE IJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo k aan GM Vloeren Design is z ke de moeite waard. De nieuwe co lectie is prachtig gepresent erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij o ze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vlo ren, materialen en kleuren te combineren en tot en result at te komen dat alle v rwachtingen ov rtreft. Dat is onze meerwaarde en daar m sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterr nspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kw liteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als va z lfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momente l t l van mooie aanbiedinge n. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVL O ERENDESIGN.NL SERVICE GARANTI VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN T GAAN ET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is ze r de mo ite waard. De nieuwe collectie is prachtig g presente rd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbiedingen. en er zijn momente l tal v n mo ie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERE DESIGN. mome teel tal van mooie aanbiedingen. Dankz j onze jarenlange rvaring zijn w in staat om de juist vloeren, materialen e kleuren te co mbineren en tot een resultaat te komen d t alle verwachtin gen ove treft. Dat is o ze meerwa rde en daaro slu it het kwaliteitskeurmer 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze b drijfsvoe i g aan. Dit keurm rk wordt alleen toegekend aan bedrijven die gara nt staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en gar antie. Een oed advies is immers go ud waard! St uk voor st uk zaken die GMVloer en Design als vanzel fsp rekend bescho uwt! Een bezoek aan G M Vlo ren Design is zek r de moeite w a rd. De nieuwe collectie 2015/2016 i s prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedinge . KANAALSTRAAT 102 DONGEN | I NFO@GMVL OERENDESIGN.NL VAKMANSC KWALITE SERVIC GARANT VOLGENS ROB VAN RIEL AN GM LOEREN DESIGN BEP ALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN D N ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan G M V loeren Desi gn is zeker de moeite waa rd. De nieuwe collectie is prachtig g presenteerd en er zijn mom nteel t l van m ie aanbiedi gen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Da k ij onze j renlange ervar ng zijn we in staat om d juiste vloeren, materialen en kleur n te combineren en tot een resultaat te kome dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ste rrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering a an. Dit keurmerk wordt allee n toegekend aan bedrijven die g arant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servi ce en garantie. Een goed advie is im ers goud w ard! Stuk vo or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEI SERVICE GA T I E VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESI BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN RAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE AD IES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is z er de moeite waard. De ni uwe collectie is prachtig gepresentee d en er zijn momente l tal van mooie aanbiedinge . De 5 sterke punten van GM VLOEREN SIG Dankzij onze jar nlange ervaring zij we i n staa t om de juiste vloeren, m aterial n en kleuren te co mbine r n en tot een resultaat te komen dat alle ver wachtingen overtr eft. Dat is o ze m eerwaa de en daarom sluit het kwali teitskeurmerk 5-Sterrensp cialis t zo perfect op o ze bedrijf svoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toeg e kend aan bedrijve n die garant staan voor goed ad v ies, vakmanschap, kwaliteit , service en garantie. Een goed advies is immers goud waar d! Stuk voor stuk z aken die GMVloeren Design als vanzelfspr ke nd beschouwt! Ee bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de m oeite waard. De i uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepres enteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV L OERENDESI GN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE A TIE VOLGENS RO B VAN RIEL VAN GM VLOEREN DES I GN BEPAALT DE VLOER 80% V AN DE UITSTRA ING VAN EEN RU DAA ROM IS HE VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DA N ENKE HE PRIJSKA AR JE VA N EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD O EE N GESPREK AA TE GAAN MET DE KLAN T. ALLEEN OP DIE MA N IE K NNE N WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E n bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moei te waard. De nieuwe collectie is p achtig epresent erd n er zijn momentee tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van G VLOER N DESIG Dankzij onze jarenlan ge ervaring zijn we in s taat om d juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot e n resultaat te komen dat alle verwach tingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteits eurmer k 5-S t rre specialist zo perfect op onze bedrijfsv oe ring aan . Dit keurmerk wordt allee n toegekend aan bedrijven die garant st aan voor goed advies, v akmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies i s immers goud w ar ! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Desi gn als vanzelfspr k nd beschouwt! en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe collect e 2015/2016 is prachtig gepresenteerd n er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. NL GOED DV IE S VA MANS CHAP WALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UIT STRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL H ET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK A AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe collectie is prachtig gepres nte rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punt n van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onz e jarenlange ervaring zij n we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verw achtingen ov rtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h et kwaliteitsk ur merk 5-Sterrenspecialist zo perfect op o nze bedrijfsvoering aa n. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloer n Desig n is zeker de mo eite waard. De nieu e collectie 2015/201 6 is p rachtig gepresente rd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedinge . KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVI E S VAKM NS C HA K WALITEI T SE ICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPA ALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTR ALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM I S HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKE L HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET D KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan G Vlo ren Design i s zeker de moeit e w aard. De nieuwe collectie is prachtig gepr esent erd en r zijn momen eel tal van mooi aanbi eding en. 0162-310260 KANAALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@GMVLOEREN DESIGN. Dankzij onze jare lange ervaring zijn we in staat om de juist vloeren, materialen e kleuren te combineren e tot e n resultaat te komen dat alle verwachti gen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterre specialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurme k wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, va manschap, walit it, service en garantie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelf pr kend beschouwt! Een b zoek aa GM Vloeren Design is ze ker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachti g gep esenteerd e er zijn momentee l tal van moo ie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DO NGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een b zoek aan GM Vlo ren Design is ze er de moeite waard. D i uwe collectie is prachtig gepresente erd en er zijn momenteel tal van mooi aanbie dingen . Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in s aat om de juist vloer , materialen en kl uren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. D t is onze meerwaar e en daarom sluit he kwaliteitskeurmerk 5-St rrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toege end aan bedrijv n di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalit it, s rvice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is pr chtig gep esenteerd n er zijn mo enteel tal va mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOE RENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNE WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite wa ard. D nieuwe collectie is prachtig gepresent rd n r zijn moment el tal van mooie aanbi dingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlang ervaring zijn we in staat o de juiste vloeren, materialen en kleuren te combin en en tot een resultaat t k omen d t alle verw a chtingen ov rtreft. Dat is onze meerwaarde en d rom sluit het k walit i sk urmerk 5-Sterrenspecialis zo p fect op onze bedrijfsv oering aan. Dit k urmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die gar nt s aan voor goed advies, vakmanschap, kw alit it, ervi e en garantie. Een goe d advies is immers goud waard! Stuk v r stuk zaken die GMVlo ere Design als vanzelfsprek nd beschou wt! Een bezoek aan GM Vloeren Des gn is zeker de moeite waard. De nieuw collectie 2015/2016 is prac ht ig geprese t erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTI VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESI N BEPA LT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PR JSK RTJE VAN EEN VL R: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPR K AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNE WE ET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de m o eite waa rd. De ni uwe c ollectie is pra c htig gepr ese nt eer en er zijn mo menteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten v n GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in sta at om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combinere n en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen rtreft. Dat is onze meerwaarde e daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalite it, service en garantie. E n goed dvies is immers goud wa ard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design ls vanzelfspreke nd beschouwt ! Een bezoek aan GM Vloe r en Design is zeker de mo it waard. De nieuwe collectie 2015/20 16 is prachtig gepr senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO @ GMVLOERENDESIGN.NL GOED IE VAK KWALIT T SE RV CE G ARANTI VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN B PAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING AN EEN RUIMTE. DAAROM IS H T V RSTANDIG OM VERDER TE KIJKE DAN ENKEL H T PRIJSKAARTJE AN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloer e n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachti g gepresente rd en er zijn mo ment el tal van m oie aan bi dingen. v n GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zij we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren t co bineren en ot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialis zo perfect op nze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven d ie garant staan voor goed advies, vakmanscha p, kwalit it, servic e en garantie. Een goed advies is immers g oud waard! Stuk voo r stuk zaken die GMVloeren Design als vanz lfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite waa d. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en r zijn momenteel tal van mooi e aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L GOED ADVIES VAKMA SC KWALITEIT SERVICE GARA TIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAR M IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET P IJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “W NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo k a n GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresente rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juist vloeren, materialen en kleur n te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen ov r reft. Dat is onz meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk - errenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit urmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant st an voor goed advies, v kmanschap, kwaliteit, service n gara tie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek aan GM Vloeren Design is z eker de moeite waar d. D ni u e collecti e 2015/201 6 is prachtig gepresentee rd en er z j mom nte el tal van mo oie aanbiedingen. K ANAALSTRAAT 102 D ONGE N | INFO@GMVLOERENDESIGN .NL Een bezo k aan GM V eren Design is z ker de moeite wa rd. De nieuwe c llectie is p a htig gepresent eerd en r zijn momen el tal van m ooie aanbie dingen. Dankzij onz jarenlange ervar ng zijn we in sta t om d juiste vloeren, m t rialen en kleuren t combineren en t t en resul aat te kom n dat alle verwac tingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit he kwaliteitskeurmerk 5-St rrenspecialist zo perf ct op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toege end aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is imm rs goud waard! S uk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek a n GM Vloeren Design is z r d m eite waard. De nieuwe coll ctie 2015/20 6 is p achti g pres nt erd en er zijn mo enteel tal van mooie aanb dingen. KANAALSTRAAT 102 DONG EN | INFO@GMVLOERENDESIG N.NL SERVICE GARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEME GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GA N MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIE KUNNE WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren D sign is zek d oeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresente rd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. GM VLOEREN D IGN Dankzij onze jare lange ervaring zijn we in staat om de juist vloeren, mat rialen en kleuren te combineren en tot e resultaat t e komen dat alle v e rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaar e en daa om sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspeci list zo perfect op onz b drijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt al e n toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap , kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stu k voor stuk z ken die GMV loeren Desi gn als vanzelfsprek nd beschouwt! Een bezoek an GM Vloere Design is zek e r de moeite waard. D e ni uwe coll ctie 2015/2016 is prachtig gep resentee r d en er zijn momenteel ta l v an mooie aanbieding e n. KANAALSTRA AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED DVI S VAKMANSCH P KWALI EIT SERVICE G RANTI VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPA LT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EN RUIMTE. D AROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRI KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EN E PREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNE E HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E n bezoek aan M Vloeren Design is zek r d e moeite waard D e nieuwe coll ctie s prachtig gepresenteerd en er zijn momente l tal van mooie aanbiedi gen. D 5 sterke punten van GM VLOEREN DESI N Dankzij onze jarenlang ervaring zijn we in staat om de juis vloeren, aterialen en kleuren te combin eren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kw liteitsk urm rk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kw aliteit, service en garanti . Een goed advies is immers goud w aard! Stuk vo or tuk zaken die GMVloer n Design als vanzelfspr ekend beschouwt! E n bezoek aan GM Vloer en Design is zeker de moeite waar . D e nieuwe collectie 2015/ 2016 is prachtig gepr senteerd en er zijn moment el tal van mooie aanbieding n. KAN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREND ESIGN.NL GOE ADVIES VAKMAN CHAP KW TEIT S R CE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “W EMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN M T DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vlo re D sign is z ker d e moeite waa d. D e nieuwe collectie is prac htig gepr s nteerd n er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervari g zijn we in staat om de juist vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitsk urmerk 5-Sterrenspeci list zo perfect op o e bedrijfsv ering aan. it keurme k wordt al e n toegek n d a n bedrijven d i e garant staan voor goed a es, vakmanscha p, kwaliteit, service en arantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk v oor stuk zaken die GMVloeren D sign als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan Vlo re Design is zeker d moeite waard. De nieuw collectie 2015/2016 is prachtig g pre senteerd en er zijn mo enteel tal van mo oie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@GMVLOERENDESI GN.NL OED ADVIES VAKMA SCHAP W L SERVIC GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTAN IG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLE N OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE A VIES GEVEN.” Een bezoek aan GM V oeren De ign is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresent erd en e r zij momente l a l van mooie a nbiedi gen. Een bezoek a GM Vloeren Desi n is z ker de moeite wa d. De nieuwe collectie 2015/ 016 is prachtig gepresenteerd n r zijn mom nteel tal van mooie aanbiedi en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo it De nieuwe c llectie is prachtig gepresent er en er zijn oment el ta van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kl uren te co mbineren en tot en resultaat te ko men dat alle verwac htin gen overtref . Dat is onze m erwaarde e n daarom sluit het kwaliteits k eurmerk 5-Sterrenspecialis t zo perfect op onze bed r ijfsvoering aan. Dit keurmerk w rd t all en toegek nd aan bedrijven die gara nt staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design al s vanzelfsprekend bescho uwt! Een b zoek aan GM Vlo ren Design is zeke r de moeite w aard. De nieuwe collec tie 2015/2016 is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi g en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@G MVLOERENDESIGN.NL ED ADV VAKMANSC KWALITE SERVI C GARANTI VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAAL D VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN NK L H T PRIJSKAART VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRA AG DE TIJD OM EEN GESPREK A N TE GAAN MET DE KLANT. A LLEEN O P DIE MANIER KUNN E N WE E JUISTE ADVIES G VEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek er de moei te waar d. De nieuwe c llecti e is prachtig gepresent e r en er zijn m m nteel tal van mooie a nbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om d e juiste vloer , materialen en kleur n te combin ren en t ot een sulta t te kome dat alle verwachtingen over reft. D t is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ster enspeci list zo p rfect op onze bedrijfsvoering aan. it keurm rk wordt alleen toegeke d aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stu k vo or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspr ke d bes chouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zeker de oeit wa rd. De nieuwe collectie 2015/2016 i prachtig gepresent eerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIE VAKMAN SCHA P KWA LITEIT SERVICE GA RANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN R UIMTE. DAA ROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN G SPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIS TE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Desi n i s zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepres nte rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. De 5 st rke punten van GM VLOE REN DE Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, ma erialen en kleure te combineren e n tot een esultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onz me rwaarde en daarom sluit het kwal iteitsk urmerk 5- Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijf svoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegek en d aan bedrijven die garant staan voor goed ad vies, vakmanschap , kw aliteit , s ervice en garantie. Een g oed advies is immer s goud waard ! Stuk voor stuk zaken die GMV lo eren Design als vanzelfsprekend beschou w t! Een bezoek aan GM Vloeren Design i zek r e moeite aard. D nieuwe collectie 2015/ 2016 is prachtig ge presenteerd en er zijn mom nte l tal v n mooie aanbiedi ngen. KANAALSTRAAT 102 D ONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL OED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS RO B VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 8 0% V DE UITSTRALING V AN EEN RU MTE. DAAROM IS HET VER TAND IG O M VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEM EN GRAAG DE TIJD OM EEN GE PREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. LLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIST ADVIES GE V EN.” Een bezoek a n GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prac htig gepresent erd en er zijn momente l tal van mooie anb iedingen. De 5 sterke punt n van GM VLOEREN DESIG N Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te kom dat alle verwachtingen overtreft. Dat is nze meerwa rde n d aar om sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrensp cialist zo p erfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt lleen toege kend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwa li eit, s rvice en gar ntie. E n goed advies is immers goud w aar d! Stu voor stuk zaken die GMVloeren De ign als vanzelfspr ke nd besch uwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is pr chtig gepresentee rd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbiedinge n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREND ESIGN.NL GOED A VIES VA KMANSCHAP KWALITEI SERVIC GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOE REN DESIGN BEPAALT DE VL OER 80% VAN D UITSTRALING VAN E EN RU IMT E. DAAROM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HE T PRIJSKAARTJ E A N EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE T I JD OM EEN GESPREK A AN TE AAN MET DE KLAN T. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mo oie aanbiedingen. D 5 st rke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlang ervaring zijn w in st at om de juiste vloer n, mat rialen n kleuren te combinere en tot een resultaat te komen dat alle verw achti gen overtre ft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-St rrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keur erk word a lee toegek end aan bedrijv n die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwaliteit, servic en garantie. E n goed advies is immers goud aard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als va nzelfsprekend be schouwt! Een bezoek a GM Vloer n Design is zeker de moeit e waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el tal van mooie aanbieding n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VA KMA SCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPA ALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRA LING VAN EEN RUIMTE. D AAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJ S KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEME N GRAAG DE TIJD OM EN GESP R EK AA N TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANI ER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn m m teel tal van mooie aanbiedingen. 0162-310260 De mooiste vloeren ond r één dak voor elke ruimte n ieders bud KANAA STRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVL I . 5-Sterrenspeci t z perfect op onze bedrijfsvoering aan. it keurmerk wordt alleen toegekend aan bed ijve die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwal teit, service en garantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek aan GM Vloeren Design is z ke de moeite w ard. D nieuwe co lectie 201 /2016 is prach i ge resenteerd n er zijn mome teel t l van m oie a bi ing . KANAALSTR AAT 102 DONGEN | I FO@GM VLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan G Vloeren Design is zeke de moeite waard. D nieuwe co lectie is prachtig gepresen rd en er zijn moment el t l van mooie aanbiedinge . juiste vloeren, materialen en kl uren te combineren tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overt eft. Dat is onze meerwaarde en d arom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-St renspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di gara t staan v or go d advies, vakmanschap, kwaliteit, service n gara tie. Een goed dv es is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zo k aan GM Vlo re Design is z ker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aa biedingen. KANAALSTRAAT 102 DONG EN | INFO@GMVLOERENDE IGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard De nieuw collectie is prachtig gepresentee d en er zijn mom nteel al van mooie aanbi dingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zij we in st at om de juiste vloer n, materialen en kleuren te combineren en tot e n resultaat te komen dat alle verwachting n overtr ft. Dat is onze meerwaarde n daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo p rfect op onze bedrijfsvoering aa . Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant st an voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, s rvice en garantie. Een goe advies is i mers goud waard! Stuk voo r stuk zake die GMVlo ren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan M Vloeren Desig is zek r de moeite waard. De nieuwe coll ctie 2015/2016 is prachtig gepres nteerd en er zijn mome t el tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTR AT 102 DONG EN | INFO@GMV LOERENDES .N GARAN IE TE GAAN MET DE LANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn mome teel tal v an mooie aanbiedi n gen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we i st at om de juiste vloeren, materi len en kleuren te combineren en tot en r sult at t komen dat a le verwachtingen ove treft. Dat is onz m erwaarde en d arom sluit het kwalit itsk urmerk 5-St rrenspecialist zo perfect p onze edrijfsvoering aan. Dit keurmerk w rdt all en toegekend an bedrijven die gara t staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud w a d! Stuk v or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfs r nd b schou t! Een bezoek an GM Vloe en Desig is zek r de moeite rd. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresen eerd e er zijn moment el tal van m oie aanbiedin gen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL SERVICE GARANTI VERSTANDIG OM V RDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN E GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloe en Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepr se t erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi gen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ste renspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurme k wordt alle n o gekend aa bedrijven di ga a t staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. E n goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken di GMVloeren Design als vanzelfspr kend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren D sign is zeker de moe te aar . De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zij momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@G MVLO ERENDESIGN.NL SERVICE GAR TIE VAN EEN VLOER: “WE NE N GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HE JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloer Design is zeker de moeite waar . De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. K LST AAT 1 2 DONGEN | I FO@G VLOERE ESI - erre sp cialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alle n toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, v kmanschap, kwaliteit, service en gar ntie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepre enteerd en e zijn o enteel tal van mooie aa biedingen. KA AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDE SIG .NL Een b zoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeite wa rd. De nieuwe collectie is prachtig gepr senteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. juiste vloeren, materialen en kleuren te combin re en tot een resultaat te komen dat alle v rwa htingen overtreft. Dat is onze me rwaarde e daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Ste renspeci list zo perfect op onze b drijfsvoering aan. it keur erk wordt a leen toegekend aan bedrijv n di garant staa voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waa d! Stuk voor stuk zaken die GMVloere Design als vanzelfspr ken beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe co lectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn mome teel t l van mooie aanbiedingen. KANAALSTR AT 102 DONG N | INFO@GMVL OERENDESIGN.NL E bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuw collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn m ment l tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze j renlange ervaring zijn we in s aat om de j iste vloeren, materi len en kleuren te combin ren n tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-St rr nspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering an. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant st an voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garanti . Een goed advies is imm rs goud waar ! Stu k voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprek nd bescho uwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe c ollectie 2015/201 6 s prachtig gep esent erd en er zijn mom enteel tal van moo ie aanbiedingen. KANAALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL G RANTIE TE GAAN M T DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVI S GEVEN.” Een bezo k aan GM Vloeren Design is zeke de moeite waard. De ni uw co llectie is prachtig gepr senteerd en er zijn mom nteel tal v an mooie aanbiedi n g en. Dankzij onze jarenlange erva ing zijn we in st at om de juiste vloeren, materialen e kleuren te combineren en tot een resultaat komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoer ng aan. Dit keurmerk wordt all en toegekend an bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als va zelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design i zeker de moeite waard. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal an mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLO RENDESIG .N L SERVICE GARANTI VERSTANDIG OM VERDER TE KIJK N DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEME GRAAG D TIJD OM EEN GESPREK AAN TE G AN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek an GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe col ectie is prachtig gepresent eerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervari g zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot en r sult at te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onz meerwaarde en daarom sluit het kwalit itskeurmerk 5-St rrenspeci ist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan b drijv n di garant staan voor goe advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk v or stuk zaken die GMVloer n Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is pr chtig gepre nteerd en er z jn momenteel tal van mooie aanbieding en. KAN AALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMV L OER NDESIGN.NL SERVICE ARANTIE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN G SPREK AAN TE GAAN ET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan M Vloeren Design is zek r de moeite waard. D nieuwe colle tie is prachtig gepr s nt e d en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. zijn momenteel tal v n moo e aanbiedingen. ANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. enteel tal an mooie aanbiedingen. Dankzij onze jare lange varing zij w in staat om de juiste vloeren, materi len en kleuren te co mbin ren en to een resultaat te komen d t all verwachtin gen ove treft. Dat is onz meerwaarde en daarom sl uit het kwalitei skeurmerk 5-Sterr nspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering an. Dit keurmerk wordt alleen to gekend aan bedrijven die gar ant staa voor goed advies, vakmanschap, k walit it, service en gar antie. E n goed advi s is immers g oud waard! S tuk voor st uk zaken die GMVloer en Design als vanze lfs prekend beschou wt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd n er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | I NFO G V LOERENDESIGN.NL V K S KW LIT SER VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING V N EEN RUIMTE. DAA OM IS ET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAAR JE VAN EEN VLOER: “WE NEM N GRAAG DE TIJD O EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan G M Vloer n Des ign is zeker de moeite waa rd. De nieuwe co lectie is prachtig g epresenteerd en er zijn omente l tal van mooi aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN ESIGN Dankzij onze jarenlange erv ring zijn we in staat om de juiste vloer n, materialen n kleuren te combin ren en tot n resultaat te komen dat alle v rwacht nge overtreft. Dat is onze meerwaarde en daar m sluit het kwaliteitskeurm rk 5-St errenspecialist zo perf ct op onze bedrijfsvoer ng a an. Dit keurmerk wordt allee n toegekend aan b drijven die garant staan v or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, serv ice en garantie. Een go d advies is imme s goud waard! Stuk vo or stuk zaken die GMVloer Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aa GM Vloeren Design is zeker de mo it waard. De nieuwe collec ie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie a nbi dingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@G VLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANT I E VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG E TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN M T DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES G VEN.” Een bezoek an GM Vl eren Design is zeker de moeit waard. De nieu e collectie is prachtig gepresenteerd en er zij momente l tal van m oie aanbiedingen. De 5 sterk punten an GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in sta at om de juiste vloeren, mat rialen n kleuren te c ombine ren en tot een resultaat te kome n dat alle v erwachtingen over treft. Dat is onze m erw a rde en d arom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrensp eciali st zo perfect op onze bedrij fsvoering aan. Dit keurmerk wordt all n toe g ekend aan bedrijv en die garant staan v or goed a d vies, vakmanschap, kwalitei t, s rvic en garantie. Een goed advies is immers goud waa rd! Stuk voor stuk zaken die GMVl eren Design als vanzelfsprek end beschouwt! Een bezoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepre senteerd n er zijn mome teel tal van m i aanbiedingen. KANAALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GM VLOERENDES IGN.NL G VIES VAKMANSCHAP KW T IT SE I E IE VOLG NS R OB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DE S IGN BEPAALT D E VLOER 80% V AN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DA AROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DA N ENKEL HET PRIJSK A J V AN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJ D OM E EN GESPR K AN TE GAAN MET DE KLA NT. ALLEEN OP DIE MA NI ER KUNNEN WE T JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek an l ren Design is zeker de mo eite waard. De ni uwe collectie is prachtig epresenteerd e r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. D 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenla nge ervaring zijn we in staat o m de juiste vloeren, materialen n kleuren te comb neren en tot en r sult te komen dat alle v ac htinge n overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit he t kwalit its urme rk 5- Sterrenspecialist zo perfect op onze bedr jfs vo ering a n. Dit keurmerk wordt alle en toegekend aan bedrijven die garant s t an voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waa d! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Des ign als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moe te waard. De ni uwe collecti 2015/2016 prachtig gepres nt erd e r zijn momenteel tal va mooie aanbiedingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG .NL GOED ADV I ES VAKMANS C A KWALITEI SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VA N RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UI TSTRALING VAN EEN RUIMTE. DA ROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKE L HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEM N GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE H T JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn mom nt el al van mooie aanbiedingen. De 5 ste ke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij on ze jarenlange ervaring z ijn we in staat o e juiste vloeren, materialen en kleure n te co ineren en tot een result at te komen dat alle verw achtingen overtreft. Dat is onze meerw arde en daarom sluit het kwaliteitskeu rmerk 5-Ste renspeci list zo perfect p onze bedrijfsvoering a an. Dit keurmerk wordt alle n toegekend aan b drijven die ga ant staa voor goed advies, vakm nschap, kw liteit, service en garan ie. Een goed advi s is immers goud w ard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b schouwt! E n bezoek aan GM Vloeren D si g n is z ker de m oeite waard. D nieuwe collectie 2015/20 16 prachtig gepresenteerd en e zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. KAN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L GOED ADVI E S VAKMANS C HAP KWA LITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOERE N DESIGN BEP AALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERS ANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENK EL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moei te waard. De nie we collecti is prachti g gep r sent erd en er zijn mom nteel tal van mooie aanb i ding e . 0162-310260 KANAA TRAAT 102 D E | NFO@G 5-Sterrenspecialist zo pe fect op nze bedrijfsvoerin a n. it keurmerk wordt alleen toegekend aan bed ijven die ga ant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en g ranti . Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zak n die GMVloer n Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vlo r n D sign is ze e mo it r . D i uwe ollecti 2015/2016 is prach ig gepresent erd n er zijn momenteel tal an o i an i di en. KAN L STR A NGEN | IN GM LOEREND SIG .NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De nieuwe coll ct e is prachtig gepresenteerd en r zij momente l t l van mooi aanbiedingen uiste vloeren, m terialen en kleuren te combineren en tot r ult t te ko en d t alle verwachtingen overtref . Dat is nz meerwaard en daarom sl it het k aliteitskeurmerk - terr nspecia ist zo erfect p onze bedrijfsvoering aan. t k r r rdt a l n toeg k nd aan b rijven di garant taa voor go d advies, vak anschap, kw liteit, ervice en ra tie. Een goed adv es is immers goud waard! Stuk v or stuk a n d G Vlo re De gn als vanzelfsprek nd b schouwt! E n b zoek aa GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd e e zijn mom ntee tal van mooie aanbi i gen. KAN ALSTR AT 102 DONG EN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Desi n is zeker de moeite waard. e we collect e is prachtig gepresenteerd en er zij mo ent el tal v n ooie anbiedingen. Dankzij onze jarenla ge ervaring zij we n staat om de juiste vloeren, m erialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwal teitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo p rfect op onze bedrijfsvo ri g aan. Dit keurmerk wordt alleen toeg kend an b drijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garant e. Een goed dvi s is immers goud waard! St k voo r stuk zaken die GMVlo ren Design als vanzelfsprek nd beschouwt! Een bezo k an GM Vlo ren D sig is eker de moeite w ard D nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr s nt e d en er zijn mome nt el tal van moo ie a bi dingen. KANAALSTRAAT 102 DON G EN | INFO@GMV OERENDESIGN. R T T GAAN MET D KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIST ADVIES GEVE .” Een bezoek an GM Vloe en Design is zeker de moeite w ard. De ni uwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal v an mooie anbiedi n gen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in st at o de juiste vloeren, materialen en kleuren te c mbineren en tot een sult at te kom n d t alle verwachtingen ov rtreft. Dat is on meerw arde en daarom sluit h t kwal teits eurm rk -St rren peci lis zo perfect op onze bedrijfsvoering an. Dit keurm rk wordt alleen toegekend aan bedrijven die ga an staan voor goed advies, vakm nschap, kwaliteit, ervice en garantie. Een goed advi s is immers goud waard Stuk voor st k z ken die MVloeren Design als vanzelfspre e d beschouwt! E n bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe coll ctie 2015/2016 is prachtig gepr sente rd en er zijn mome teel tal van mooie aanbiedin gen. KANAALS RAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N SERVI E GA ANTI VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLO R: “WE NEMEN GRAAG D TIJD OM EEN GESPR K AAN TE GAAN M T DE KLANT. A LEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET U STE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal v n mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zij in st at om de uis v oere , a e en e u te co bineren en ot een resultaat e komen dat alle verwach ingen overtref . Dat is onze m e w n a o luit h t kwalit itskeurmerk 5-S rrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoeri g aan. Dit keurmerk wordt al een toegekend aan bedrijven die garant st an voor goed advies, va manschap, kwaliteit, ervice en arant . E n go d d s is im rs go d w ard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b schouwt! Een bezoek aan G Vloeren Design i eker de m eite w rd. e ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd e er zijn momente l tal an mooie aa bieding n. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@G MVLO ERENDESIGN.NL SERVICE G R IE VAN EEN VLOER: “WE NEME GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN ME DE KLANT. ALL EN OP DIE MANIER KUNNE WE HE J ST ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloer n Design is zeker de mo te w ard. D nieuwe collectie is prachtig g pr se t erd en er zijn momenteel al van mooie anbied ngen. K T 1 N E | FO@G V E I t enspeci list o p rfect op onz bedrijfsv ering aan. Dit keurmerk wordt a le n toege d aan bedrijven di garan s an voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en arantie. Een goed advies is immers goud wa rd tuk voor s uk zaken di GMVloere Design als vanzelfspr kend beschouwt! Ee ezoek aan GM Vloeren D sign is zeker de moeite waard. nieuw co lectie 2015/2016 is p achtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van ooie aanbiedingen. K NAAL TRA T 10 2 DONGEN | INFO@GMVL EREN S N Een bezo k aan GM Vloer Desig is zeker de moeite w ard. De nieuw co le ti is pr chtig epresenteerd en er ijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. uiste v oer n, mater en kleuren te combineren en tot en result at te ko en dat alle v r a htingen ov r reft. Dat o z me rwaar n d ar m slui het kwaliteitskeurmerk -S e rens eci l st o perfect op onze bedrijfsvoering aan. er w rdt alleen toegek nd bedrijven di arant t oor g dvi , vakmanschap, kwaliteit, service en o d ad i s is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMV e Design als va elfsprekend beschouwt! en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuw collectie 2015/2016 is prachtig gepresent rd e e ij momenteel tal va m oie aanbi din en. ANAALST AT 1 D N E | INFO GMVL OERENDESIGN.NL Een bezoek a n GM Vloeren Design is zeker de moeite waa d. e nieu e ollectie is pra htig gepresentee d en er zijn momenteel tal va mooie aanbi dingen. Dankzij onze jarenlange rvaring zijn we in st at om de juiste vloeren, materialen en kleuren e combineren n tot een resul aat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaa de en d arom sluit het kwal teitske m rk 5-Ster enspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toeg kend aan b drijven die gara t staan v or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, serv ce n garantie. Een goed advies is immers goud waard Stu k v or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsp e end bescho uwt! Een bezoe aan GM Vloeren Design is zeker d mo ite waard. De nieuwe c ollectie 2015/201 6 is pr chtig gepresent rd en er zijn mom ente l tal van mo o i e anbiedin en. KANAALSTR 102 DONGEN | IN O G V OERENDESIG .N T GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GE . Ee be o k an Vl eren Design is zeker de moeite w ard. D nieuwe co llectie s prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel tal v an mooie anbied in g e . Dankzij onze jarenlange rvaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot en r sultaat te komen dat alle v wachtingen overtreft. Dat is onze m erwaarde en daarom sluit het kwalit itskeurmerk 5-Sterr nspecialis zo perfect op on e bedrijfsvoering aan. Dit k ur erk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en g nti . n goed advies is immers goud w ard! Stuk voor stuk zak n die GMVloeren Design als vanz lfsprekend beschouwt! Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el t l van mooie a bi dingen. KAN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG . N SERVICE GARANTIE VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DA ENKEL HET PRIJSKAARTJE VA EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG D TIJD OM EEN GESPREK AAN T AN M T DE KLANT. A LEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADV ES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloere Design is zeker de moeite w ard. De nieuw collectie is prachtig gepresen teerd en er zijn moment el tal va mooie aanbiedingen. D nkzij onze jarenlange ervaring zijn we i staat m de juiste vloeren, materialen n kleuren te combineren en tot een result at te komen dat alle v rwachtingen overt eft. Dat i onze m arde en daarom sluit het kwalit itskeurmerk 5-Sterren pecialist zo perfect op onze b drijfsvoering aan. Di k r rk w a lee toege end aan bedrijven di ga ant staan voor goed advies, vakm nschap, kwalitei , servi e e garantie. E n goed advies is im ers goud waard! Stuk voor stuk za e die GMVloeren Design al vanzelfsprekend beschouwt! Ee bezoek aan GM V oer n D sign is zeker de moeite wa rd. De nieuw collectie 2 15/2016 is prachtig gepresente rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi g en. KAN LST AT 102 ONGEN | INFO G V L OERENDESIGN.NL SERVICE GA ANTI VAN E N VLOER: “WE NEMEN GRAAG D TIJD OM EEN G SPREK AAN TE GA MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HE JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Des gn is zek r de moeite waar . De nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dinge . n omen eel tal v n mooie aanbiedingen. NAA ST T 102 DONG | INFO@G N I . m eel tal van m oie anbiedi gen. Dankzij onze jarenla ge ervaring zijn w i sta t om de juiste vloeren, m terialen e kleuren te co mbineren n ot een re ultaat te komen dat a l e verwachtin gen overtreft. Dat s onze eerwaarde en daarom sl uit het kwalit itskeurmerk 5-Ste renspecialist zo pe fect op onze bedrijfsvoe rin aan. it keurm rk wordt all en toegekend aan bedrijven die gar ant staan voor goed advies, vakma schap, k waliteit, service en gar antie. Een goe d advies is immers g oud w ard! S tuk voor st uk zaken die GMVloer en esign ls vanze lfs preke d besch wt Ee bez ek aa GM Vloeren Design is z k r de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachti g presenteerd en e zijn mo nteel tal van m oie aanbiedingen. M K I SER I VOLGENS RO VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN B PA LT D VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN E N RUI TE. DAAROM IS HE VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN D K L HET J KA RTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN SPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNE W HET JUISTE ADVIES GEVEN. en bezoek aan G M Vlo ren De sign is zeker de o ite wa ard. De nieuw collectie is prachtig g epresenteerd e zij oment el tal van mooie aanbiedi gen. De 5 sterke punten an GM VLOEREN DESIGN Da kz on e renla ge ervar ng zijn we in staat o e juiste vloeren, mat rialen en kleuren te combin ren en tot n r s lt at t k me d t al e verwachtingen overtreft Dat on e e r ar e e daarom s uit het kwaliteitskeurmerk t e renspeci i t z rf ct op onze bedrij voerin an. Dit keurmerk wor t n t egekend aan bedrijven die garant st an v or goed advies, vak anschap, kwaliteit, serv ice n rant . E n go a vies is mm r g ud w rd! Stu vo or stuk z e l er n De ign a s va zel r k d beschouwt! o a M Vl en ig is zeker de oeite d. i u e o l t e 2 /20 6 p c t g pres nt en er zijn mo ent el tal van mooie aanbie n e . E | I F M L RENDESI N N GOED AD ES VAKMA HAP KWALITEIT SERVICE GARANT I E VOLGENS ROB VAN RIEL V N M VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VL E 80 VAN E UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDI OM VERDER TE KIJKE DAN NKEL H T P IJSK A TJE VAN EEN VLOER: “ E NE EN GRAA DE TIJD OM EN G SPREK A T AAN T DE KL NT. LEEN OP DIE A IER UNNEN E HE IST ADVI EVEN.” ez G e D sign is z ker moeite waard. De nieuwe co lectie is prachtig gepresent rd en er zijn o e te l l v n ooi a iedingen. De 5 sterk pu v n GM LOER N DESI Dankzij onze jare lang ervaring zijn we in sta at om de juiste vloeren, material n en kleur t c ombin er n en tot en resultaat te kom en dat alle v erwachtingen ove tr ft. Dat is o z m er a ard en d aro luit he k a litei eu e k 5-Sterrens eciali st zo perf ct op onze bedrij fsvoering aan. Dit keurmerk ordt all en toe ekend an bedrij ven die garant staan voor goe a d vies, vakmanschap, kwalite it, servic en garantie. Een goed advies is immers goud waa rd! Stuk v or stuk zaken die GMVloeren e ign al vanzelf prek end beschou t! en bezoek an G Vloe en Design is zeker de oei a . De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr sent erd en r zijn moment el tal van m oie anbiedingen. K NAAL TR T 0 DONGEN | INFO G O R ND IG .N A KMANSCHAP K A T SE C VOLGENS R OB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DE S IGN PAALT VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DA AROM IS H VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN D A ENKEL HET PRIJ A TJ V AN EEN VLOER: “W NEMEN GRAAG DE TI JD OM E EN GESPREK TE GAAN MET DE K A NT. ALLEEN OP DIE MA NIER KUNNE N WE HET JUIST ADVIES GEV N.” Een bezoek aan GM Vlo ren De ign is zek r de o ei e w a d. D ni uw collectie is pracht g gepres nteerd en r zijn m menteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN ankzij n ja enl nge er aring zijn we in st at de juiste vlo ren, materialen en kleure n te combineren e n tot een resultaa te ko en dat alle verwac htinge n overtreft. Dat is nze m erw arde en d arom sluit he t kwaliteits eurme rk 5 -Sterr nsp ciali t zo perfect op onze bed ijfs v oering aa n. Dit keurmerk wordt alle en toegeke d aan bedrij en die garant s taan voor goed advies, v kmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies i mmers gou waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Des ign als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel tal van mooi aanbiedingen. N RA T 0 DO | INFO@ M L ESIG . L GOED DV I ES VAKMANS CHA W LIT IT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VA N RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UI TSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKE L HET PRIJSKAARTJE VAN EN VLOER: “WE NEMEN GRAAG D TIJD OM EEN GESPREK AAN TE G N MET DE KLANT. A LEEN OP DIE MANIER K NNEN WE HE T JUISTE ADV GEV N.” Ee ezo k aan GM Vl D ign is ze r e moeit . D nieuwe collectie is prachtig gepr e r zij mom nteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke un e va GM VLOEREN DESIGN zij n ze jarenlange erv ri g z ijn we in staat om de uiste l e , ma e l n e r n te o ine en en tot e es t e al e ver wa ting overtreft. Dat s onz m e de en d ar m sluit het kwaliteitskeu rmerk 5-St r nsp i l s z p rf ct op onze bedrij s in a . Di keurmerk wordt allee t egekend aan bedrijven die garant st an v goed d es, v a schap, k iteit, servi e n ar tie. Een goed advies is mmers gou w ard! Stuk voor stuk z en e GM l er Des g ls anzelfsprekend b schouwt! Een bezoek aan GM loer n Desi gn i eker d m o ite w ard De nieuwe collectie 2015 20 16 s pr ti g pr senteerd en zij momentee t l van mooie anbiedingen. KAN A S A 102 N E | N O V E E DES GO I AKMANS C HAP K I I SERVI E GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOERE N DESIGN BEP AALT DE VLO 80 V D ITSTR ALING VAN E R IMTE . DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VER R TE KIJKEN D N ENK EL HET R JSK RTJE AN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPR K AAN TE GAAN ME DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUN EN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een ezoek aan GM Vloer n Design is zek r d moe ite w ard. De nieuw collectie is prachti g ge r sent rd en er zi n momenteel al van mooie aanb i di g . 0 2-310260 KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV garantie. Ee goed advies is immers gou waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooi aanbiedingen. KANAALSTR AT 102 DONGEN | INFO @ GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbie ingen. 5-Sterrenspecialist zo p rf ct op onze bedrijfsvoeri g aan. Dit keurmer wordt lleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwal teit, service en garantie. Een goed advi s is imme s goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVlo ren Design als vanz lfsprekend beschouwt! Een bez ek aan GM Vlo ren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresente rd n er zijn momente l tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAA T 102 DONGEN | INFO@GM VLOERENDESIGN.N L Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is p achtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. een resultaat te kome dat a e verwachtingen ov rtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmer 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan v or goed advies, vakma schap, kwaliteit, serv ce n garanti . Een goed advies is immers goud waard! Stuk vo r stuk zak die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! E n bezoek aan GM Vloeren De ign is z ker de m o eite waard. De nieuwe collectie 2015/2 016 is prachtig gepre sente e rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GM LOER ND SIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waa . De nieuwe collectie is prac htig gepresenteerd en e r zijn momenteel tal van mooie aanbi edingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te kom n dat alle verwa htingen ov rtreft. Dat is onze meerw arde en daarom sluit he kwaliteits eurmerk 5-Sterrenspecialist o p rfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen to gek nd aan bedrijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwaliteit, service n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk z ken di GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouw ! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. e nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig geprese teerd e e zijn momen eel tal va mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 DO GEN | INFO@G VLOER ENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vl er n Des gn is zeker de moeite wa ard. De nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in sta t om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtinge overtreft. Dat is onze me rwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrensp cialist zo perfec op nze bedrijfsvoering aa . Dit keurm rk wordt allee toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is imm s goud wa rd! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd e er zij mome t l tal va m oie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | I FO@GMVLOE RENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de moeite wa rd. De nieuw collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn m menteel tal van mooie aanbie ingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@G garantie. n goed advies i immers goud waard! Stuk voor stu zak n die GMVloeren Design als v nzelfsprekend besc ouwt! Een b zoek aan GM Vloeren D sign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momente l tal van mooie aanbi dingen. KANAALST RAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is eker de moeite waard. De nieuwe coll ctie is prachtig gepresenteerd en er ij momenteel tal van mooie aanbiedingen. 5-St rrenspecialist zo perfect op onze edrijfsvoering a n. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan b drijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, waliteit, servic e garantie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk ake die GMVlo ren D sign als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D ieuwe coll ctie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn mom nteel tal van mooi aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV LOERENDESIGN .NL Een bezoek aan GM Vloer n D s gn is zeker de moeite waard. D ieuw collectie is prachtig gep senteerd en er zijn momente l tal van mooie aanbiedingen. e n resultaat te komen dat lle verwa htingen ov rt ft. Dat is onze me rwaarde en daarom sluit het kw liteitsk urm 5-Sterrenspeciali t zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit k urmerk wo dt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor zake die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek a n GM Vl oeren Design is zeke r de mo eite waard. De nieuwe collectie 2015/ 2016 is pr chtig g pr e s enteerd en r zijn mom nteel tal v n mooie aanbiedingen. KANAALSTRAA T 102 DONGEN | I FO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vlo ren D es gn is zeker de m oeit waard. De ieuwe coll ctie is prac htig g epresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlang ervaring zijn w in st at om de jui te vloere , materialen en kleuren te combinere en tot een resultaat t komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daa om sluit het kwaliteitsk urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend a n bedrijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwali eit, service en garantie. Een g ed advies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk z en die GMVloer Design als v nzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waar d. D nieuwe collectie 2015/2016 i prachtig gepresente erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbie ing n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren D sign is z ker de moeite waard. De nieuwe co lectie is prachtig gepresenteerd e er zijn moment l tal van mooie aanbiedingen. D nkzij onze jarenlange rvaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleu en te combineren en tot en resultaat te komen dat lle verwachtingen ov rtr ft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeu merk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsv ering aan. Dit keurmerk wordt alleen to gekend aan bed ijven die ga a t taan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zake di GMVloeren esig als vanzelfspreken beschouwt! Ee bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de moeite waar . De ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepres nte rd n er zijn momente l tal van mooie aanbi di ngen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV LOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloere Design is zek r de moeite waa d. De nieuwe coll ctie is prachtig gepresenteerd en er zijn mome t el tal van m oie aanbi dinge . KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV Dankzij onze jarenlange erva ing zijn we in staat om de juiste vloeren, materiale en kleuren te combine en en t ot een resultaat te komen dat a lle verwachtingen o vertreft. D at is onz m eerwaar e daarom sluit het kw a liteitskeurm rk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsv oering aan. Dit eurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor go d advies, vak m schap, k wa liteit, service en g antie. Een go d advies is i mmers gou d waard! Stuk vo or stu k zaken die G MVloer en Design als va nz lfspr ekend bescho uwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design i z ker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is pr chtig g presenteerd en er zijn momenteel tal van moo i aa nbiedingen. KA NAALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL VLOER 80% VAN DE UITSTRA ING VA EEN RUIMTE. ROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GR AG DE TIJD OM EEN G PR K AAN TE GAAN MET DE KLA T. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNE WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM V loeren Design is zek er de moeite waard. De nieuw c llectie is prachtig gepr sentee rd en er zijn moment l tal v n mooie aanbi di ngen. GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervari g zijn we in s at om de juiste vl ren, materialen en kleuren te combi ren en t t en resultaat te komen dat alle verwachtingen overtr ft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteits ur merk 5- terrenspecialist zo perfect o p onze b dr jf svo ring aan. Dit keurmerk wordt all en toegekend aan b dri jven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalitei t, service en ga a tie. E n goed dvies is imme s goud waard! Stuk vo or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit e waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is pracht ig gepresenteerd en er zijn moment el tal van m oie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED AD IES VAKMANSCHAP KWALITEIT S RVICE GA RANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN D SIGN BEPA LT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VER ER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJ V N EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloe n D sign is zeker de moeite wa ard. D nieuwe collectie is prachtig gepr sent eer d en er zijn momenteel tal van mooi aanbi dingen. D 5 sterk punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onz e jare nlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloere , materi alen en kleuren te combineren en tot e n re sul aat te kome n da alle verwachtingen overtr ft. Dat is nze meerw aarde en daarom luit het kwaliteitske u rmerk 5-S te rrenspecialist zo perfect op onze bedrijf svoering aan. Dit keurmerk wor dt alleen toegekend aan bedrijven die gar a nt staan voor goed a dvies, vakma schap, kwaliteit, service e garantie. Ee goe advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken d e GMVloere n Design als vanzelfsprekend besc houwt! Ee bezoek aan GM Vloer en Design is zeker de moeite waard. De n ieuwe col lectie 2015/2016 is prachtig gepres ente erd en er zijn m menteel tal van mooie aanbiedingen. KA AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL G VA VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOER N DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE U ITSTRALING V AN EE N RUIMT . DAAROM IS HET VERSTANDI OM V ERDER TE KIJKEN DA N ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOE R : “WE NEMEN GR AAG DE TIJD O M EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE K LANT. ALLEEN OP DIE MAN IE KU NEN WE HET JUISTE ADVIE S GEVEN.” Ee bezoek aan GM Vlo r n Design is zeker de moeite waard. e n ieuwe c ll ectie is prachtig gepresenteerd en er zijn mom teel t al van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Da kzij onze jarenlang erv ring zijn we in staat o m de juiste vloe ren, ma terialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te ko m n dat alle verwachtingen overtreft. Da t is onze meerwaard e en d arom sluit het kwalite itskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsv oering aan. Dit keurmerk wordt a ll e en toege kend aan bed rijven die garant staan voor goed adv ies, vakmanschap, kwalite it, service en garantie. Een goed advies is immers goud aard! Stuk voor stuk zak die GMVloe en Design als vanz lfsprekend beschouwt! Een bezoek GM Vloeren Design is ze ker de moei e waard. De nieuwe coll ctie 2015/201 6 is prachti g gepres teerd en r zijn moment el tal van m o oie aa nbi dingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. NL GOED DVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTI E VOLGENS ROB VAN RI L VAN GM VLOEREN DESI G N BEPAALT DE V LOER 80% VAN UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DA A ROM IS HE T VE RSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN E NKEL H ET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeke r de moeite w aard. De nieuwe collectie is p achtig epresente erd en er zijn mo menteel tal van mooie aanbie d ingen. De 5 sterke pu te van GM VLO REN DESIGN Dankzij onze jarenlan ge ervaring zijn we in sta at om d juiste vloeren, materiale n en kleuren te combin re n en t ot e n resultaat te komen dat alle verw achti gen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h et kwaliteitskeurmerk 5-St rr nspecia ist zo perfect op onze bedrijfsvoer ng aan. Dit keurmerk wordt alleen toegek nd aa b drijv n i gara t staan voor goed advies, v kmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers g oud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVlo eren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan G M Vl er n esign is ze er e mo te waard. De ni uwe c llectie 2015/2016 is p achtig gepr sentee d en er zijn momenteel tal van mooie aanbied ngen. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VA KMANSCH KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOE REN DESIGN BEPAALT D E VLOER 80% VAN DE UITSTRA LING VAN E EN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJ KEN DAN ENKEL HET PRIJSKA ARTJ E VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GE SPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE ANIER KUNNE N WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan G M Vlo eren D sign i zek r de moe ite wa rd. De nieuwe c ectie is prachtig gepre e teerd n e zijn momenteel tal va mooie aanbiedingen. 0162-310260 KAN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO @ GMV KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO @GMVLOERENDESIGN.NL De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momen eel tal va mo ie aanbiedinge . K NAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL De nieuwe collectie is prach ig gepresenteerd en er zijn omenteel tal v n mooie aanbied ngen. en er zijn momenteel tal van mooie anbi din n. KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL en er zijn momente l tal van mooie aanbiedingen. KANAAL TRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL momenteel tal van mooie aanbiedingen. zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Ee bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbiedingen. K NAALSTRAAT 102 DONGEN | I FO@GMVLOERENDESIGN.NL en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. De nieuwe collectie s prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedinge . K NAALSTRAAT 102 ONGEN | INFO@G KANAALSTRAA T 102 DO NGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezo k a n GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. K NAALSTRAAT 1 02 DONGEN | I NFO@GMVLOERENDE IGN.NL Een bezoek aan GM Vloer n Design i zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbi dingen. en er zijn omenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | I NFO@GMVLOERENDESIGN. L mom nteel tal van mooie aanbiedingen. e nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig epresenteerd en er zijn momenteel tal v n mooie aa b edingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL De nieuwe collectie is prachtig gepr sente rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. garantie. E goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend be ch uwt! Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de moeit waard. D nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gep esent erd en er zijn mom nteel tal van m oie aanbiedingen. KAN A ALS RAAT 102 DONGEN | INFO@GMVL O ERENDESIGN.NL Een bezoek an GM Vloe en Design is zeker de mo ite waard. D nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd e er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV Dankzij onze jarenla ge rvaring zijn we in staat om de jui te vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te kom n dat alle verwachtingen overtreft. Dat i o ze meerwaarde en daarom luit het kwaliteitske rmerk 5-St rrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. D t keurmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, s vice en gar ntie. E n go d advies is mmers go ud waard! Stuk v oor st uk zaken die GMVloeren Design als v anzelfsprekend be s cho uwt! Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zek r d moeite waard. e nieuwe collectie 2015/2016 is pracht ig gepresenteerd en er zijn momenteel tal v an mooie aanb iedingen. KANAAL STRAAT 102 DON GEN | INFO@ GMVLOERENDESIGN.NL en bezoe k a n GM Vl oeren Design is zeker d moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent eerd en er zijn momenteel tal van mooi aanbiedingen. Dankzij onze jarenlang ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en t t een resultaa te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h t kwaliteitsk urmerk 5-Sterrenspecialist zo p rfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwal t eit, service en garantie. Een goed ad i is immers g ud waa d! Stuk voo r stuk zake die GMVloeren Desig al vanzelfsp ekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. e nieuwe collectie 2015/201 6 is prachtig gepresenteerd e er zijn moment el tal van mooie aanb ie dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL SERVICE GARANTIE VERSTANDIG OM VERDER TE K JKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA TE GAAN MET DE KLA T. ALLEEN OP DIE MANIER KU NEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo k aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onz e j renlange ervaring zijn we in staat om de jui te vlo r , materialen en kleuren te combiner en en tot een resulta t te komen dat alle verwac h tingen ov ertreft. Dat is onze meerw arde en da rom sl uit het kw liteitske urmerk 5-S terrenspecia list zo perfect op onze bedri jf svoering aan. Dit keurmerk wordt alleen to e gekend aan bedrijve n die garant staa voor goed ad v es, vakm nschap, k waliteit, se rvic e e n garantie. Een goed adv i s is im mers goud waard! Stuk voor stuk z aken die GMVloeren D s gn als vanzelfsp ekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe c olle ctie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momentee l tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DON G EN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL G VA VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN D SIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UI STRAL NG VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJK N DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN E N VLOER: “WE NEME GRAA DE T IJD O M EEN GESPREK AA N TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DI MAN I E R KUNN N WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan G M Vloeren Design is zeker de moei e waard. De nieuw c ollect ie is prachtig gepresenteerd en er zijn momente l tal v n m ooie a nbiedingen. De 5 ste ke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zij we in staat om de juiste vloeren, material n en kl ur n te co mbin en en tot een resultaa te komen at alle verwachtingen overtreft. Dat is o ze meerwa r de n daaro m sluit het kwalit itskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perf ct op onze bedrijfsvoering a n. Di t keurmerk wordt all en toeg kend aan bedrijv en die garant staa n voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, serv ice en garantie. Een goed advies is im mers oud waard! Stu k voor tuk zaken di GMVloeren D sign als vanz lfsprek nd beschouwt! Een b zo k aa GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe colle ctie 2015/2016 is prac htig g epresenteerd en er zijn momentee l tal n m ooie aanbiedinge n. KANAALSTRA AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL G A IES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGE S ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN U IMTE. DAA OM IS HE T VERSTANDIG OM VER ER TE KIJKEN DAN ENKEL H ET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPR K AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is z ek d e moeite waard. De nieuwe colle ctie is prachtig gepres nteerd en er zijn mom nteel tal v an mooi aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervar ng zijn we i staat om de ju ste vloeren, material n en kleuren te combinere n n tot een resultaat te kom en dat alle verw achtingen ov rtreft. Dat is onze m erwa rde e n da rom sluit he t kwalit itskeurmerk 5-Ste rensp cialist zo perfect p onze bedrijfsvoering an. Dit keurmerk wordt alle n toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic en garantie. Een goed advies is imme rs goud waard ! Stuk voor stuk z aken die GMVlo re n Design als va nzelfsprekend besc houwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de m oeite waard. De nieuwe collectie 2 015/2016 is p rachtig g presenteerd en er zijn momente tal an mooie aanbiedinge n. KA NAALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEI SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DES GN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING AN EN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJ E VAN EEN VLOER: “WE NE EN GRAAG DE TIJD OM EN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan M Vloe re Design is zek r de mo eite waa rd. De ni uwe collectie is prachtig gepr esenteerd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbi ding n. KANAALSTRAAT 102 DO GEN | INFO@GMV zaken die GM lo re Design als anzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren D sign is z ker de moeit waard. De nieu e collectie 2015/2016 is prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. KANA LSTRAAT 10 D ONGE | INFO@ GMVLOER NDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. it keurmerk wordt all en toegekend an bedr jven di arant staan voor goed advies, vakm nschap, kwaliteit, s rvice en garantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk voor s uk zaken di GMVloere Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezo k aan GM Vlo r n Design is zeker de mo ite waard. De nieuw collectie 2015/2016 is pra h ig gepres nteerd zijn momenteel tal van mooie aanb edingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVL OERENDESIGN.NL Ee bezoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeit waard. De nieuwe coll ctie is prachtig g pr sent erd en er zijn mom nteel tal van moo aanbiedinge . is nze meerwaarde en daarom sluit he kwaliteitskeurmerk 5-Sterrensp cialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt all n toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service n garanti . Ee g d advi s is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design al vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/ 2016 i s prachtig gepres e nteerd e er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANA LST RAA 102 D ONGE N | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. De nieuw c llectie is prachtig ge pr senteerd en er z ijn momente l tal van mooie aanbieding en. juiste vloeren, materialen en kleuren t combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen ove treft. Dat is onze meerw arde en daarom sluit het kwaliteitskeur rk 5-Sterrenspecialist zo perf ct op o z b drijfsvo ring aan. Dit keurmerk word alle toeg kend aan b drij e die garant staan voor goed advies, v kmanschap, kwaliteit, se vice en garantie. E n goed ad ies is im ers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Ee bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo it waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresentee rd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbied ngen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | IN F O@GMVLOERENDESIGN.NL Een b zoek aan GM Vloer n Design is zek r d moeite waard. De n euwe collectie is pr chtig gepresent erd n er zijn momente l tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zij we in staat om de juiste vloer n, materialen n kleur n te co bineren en tot een resultaat te komen dat lle verwachti gen overtreft. Dat is onze meerw arde en daar sluit het kwaliteitsk urmerk 5-St rrenspecialist z perfect op onz bed ijfsvoering aan. Dit k urmerk wordt alleen toegek d aan bedrijven die garant st an voor goed advi s, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk v or stuk za n di GMVlo ren Design als vanz lfsprekend beschouwt! Een b zo k aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 10 2 D ONGEN | INFO@GMVL OERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Desig is zek r de mo ite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn moment l tal van mooi aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGE | INFO@G zak n die GMVlo ren D sign ls vanzelfsprekend besc ouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit wa rd. De ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en r zi momenteel tal van mooie a n ieding n. KA N A LSTR AAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL en bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeit wa rd. De ieuwe coll ctie is pracht g gepresenteerd en er zijn m ment el tal van mooie a nbiedi g n. 5-Sterrenspecialist zo pe fect op onze bedrijf v ering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijv n die garant staa voor goed advies, vak anschap, kwaliteit, service n garantie. Een goed adv es is imm rs goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloere Design als v nzelfsprekend beschouwt! Een bezoek a n GM Vloeren Design is ze r de moeite wa rd. D nieuwe collectie 2015/2016 is prachti gepresenteerd n r zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVL O ERENDESIGN. NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prach ig g pr senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. een resultaat te komen dat le verwachtingen ov rtr ft. Dat is onze meerwaarde daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ste renspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurm rk wordt all en oegekend aan bedrijven die garant staa voor goe ad i s, vakma schap, liteit, service en garantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk vo r zaken die GMVloeren esign als vanzelf prekend beschouw ! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d e moeite waard. e nieuw collectie 20 5/2016 is prachtig g epres e nte rd en er zijn momenteel tal v an mooie aanbiedinge n. KANAALSTRAAT 102 D ONGEN | I FO@GMVLO R NDESIGN.NL Een bezo k aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe coll ctie is p rachtig gepr se t er d en er zi jn momenteel tal v n mooie a anbiedi gen. juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachting n ove treft. Dat is onze meerwaarde e daar m sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialis zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurm rk wordt alleen toegekend a n bedrijv n die g rant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspreken beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo eit wa ard. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd n er zijn momente l tal van mooie a nbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@G M VLOERENDESIGN.NL Een bezoek a n GM Vloeren Design is zeker de moeite waar d. De nieuwe collecti is prachtig gepresent erd en er zijn momenteel tal van mooie a iedingen. Dankzij onze jarenlang erva ing zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combinere e tot een resultaat te o n dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspec alist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keurm rk wordt alleen to gekend aan bedrijven die garant staan voor goed a vies, vakmanschap, kwalit it, service en garant e. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloe en Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezo k aan GM Vlo re Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd en er zijn momenteel tal van mooi anbiedingen. KANAALSTRA T 102 D ONGEN | INFO@GMV LOERENDESIGN.NL Een bezo k aan GM Vl eren D ig is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedinge . KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV Dankz j onze jarenlange ervari g zijn w in staat om de juiste vlo ren, m teri len en kleuren t combi eren en tot een resultaat te kome dat al le verwachtingen o v ertreft. D at is onz meerwaard e daaro m slui het kwali teitskeu rmerk 5-Ster e s pecialist zo perfect op onze bedrijfsv oeri ng aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan b edrijv n die garant staan voor goed advies, vakma schap, k wa liteit, service en garantie. Een go d advies is imm rs goud wa ard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desi gn als anzelf prekend beschouwt! Een bezo k aan GM Vloer Design is ze ker e moeite waard. De nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aan biedingen. KANA LSTRAAT 102 DONGE | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM I HET VERSTAND G OM VER ER T KIJKEN D N ENKEL H T PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “W NEMEN GRAAG D TIJD OM EEN GE REK AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo ek aan GM Vl eren De s ign s zeke r de moeite wa rd. De nieuwe coll c i is prachtig gepr s ntee rd en er zijn m ent el tal va mooie aanbied ngen. Dankzij onze jarenl nge ervaring zijn we in st aat om de juiste vloeren, mat ial n en kleur n te combin ren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is o z meerwaarde en daarom sluit het kwalit itskeurmerk 5-Sterrenspeci list zo perfect op onze bedrijf svoering a n. keurmerk wordt alleen to geken aan b d rijven die garant staan voor goed advies, v kmanschap, kwa lite it, service en garantie. Een goed advies is imm rs goud w aard! Stuk vo or stuk zak n die GMVloer n Design als vanzelfsprekend beschouwt! E n bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de oeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepres nteerd en er zijn moment el tal van mooi aanb iedi n en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANS AP KWALITEIT SERVIC G ARANTIE VOLG NS ROB VAN RIEL VAN G VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRA ING VAN EEN RUIMTE. DAAROM I HET ERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET RIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUIST ADVIES GEVEN.” E n bezoek aan GM Vloeren D ign is zeker d moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteer d en er zijn momenteel tal an mooie aanbiedingen. De 5 st rke punten v GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jaren lange ervaring zijn we in staat om d ju ste vlo re n, m t erialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te kome n dat all verwachtinge overtreft. Dat is onze meerw aa de e n daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecia list zo p rfect op onze bedrijfsvoering a an. Dit u rmerk wordt alle n toegekend aan bedrijve n die garant staan voor goed ad vies, vak mansch p, kwaliteit, service en garantie. Een goe d advies i immers goud waard! Stuk voor stuk zak die GMVlo er n D si n als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek a n GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D i uwe collectie 2015/ 2016 is prachtig gepr esenteerd en e r zijn mo ment el tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL G VA VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOER E DESIG BEPAALT DE VLOER 80 % VA DE UITSTRALIN G VAN EE N RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERD ER TE KIJKE N DAN NKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE N E MEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPR K AAN TE GAAN MET DE K LANT. ALLEEN OP DIE MAN IE R KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEV E N.” Een bezoek an GM Vl oeren D sign is zeker de moeite waard. De ieuw collectie is prac htig gepresent erd en er zijn mom ent el tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jare nlange ervaring zijn we in st at o m de juiste vlo ren, m terialen kl ur en te combineren en tot een resulta at te ko en dat alle verwachtingen overtreft. Da t is onze meerw aarde n daar m sluit het k waliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist z o perfect o p onze bedrijfsvo ering aan. Dit keurmerk w o rdt alleen toege kend a n b dr ijven die garant staan voor go d advie s , vakmanschap, kwalite it, service en gar ant e. Een go d a vies is immers goud waa rd! Stuk voor s uk zaken die GMVloeren D sign als vanz lfsprekend b sch uwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De n euwe collectie 2015/201 6 is prachti g g presente erd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 D ONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWAL TEIT SERVICE GARANTI E OLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BE P AALT DE VLOER 80% VAN E UITSTRALING VAN E EN RU IMTE. DAAROM IS HE T VE RSTANDIG OM VERDER TE KIJK EN DAN ENKEL H ET PRIJSKAARTJE VA N EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TI J D OM EEN GESPREK A A N TE GAAN MET DE KLANT. ALLE N OP D IE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een b zoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. De nie we collectie is prachtig gepresente erd en er zijn mo menteel tal van mooie aanbi edingen. De 5 sterk punten van GM VLOEREN DESIGN D ankzij onze jarenlan ge ervari g zij we in s taat om de juiste vloeren, materia len en kl ur n t combin eren en tot een resultaa te ko m n dat alle verwachti gen ove r treft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo per ect op onze bedrijfsvoering aan. Dit k urmerk wordt all en toegek n aan bedrijv n die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwaliteit, s rvice n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zak n die GMVloer n Design als va nze lfs rekend b s houw t! Een bezoek an G M Vl oeren D si n is zeker de m oeite wa r . De nieuwe collecti e 2015/2016 is prachtig gepr esenteerd en r zijn momenteel tal van mooi aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES V AKMA SCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOE REN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN E E RUI MTE. DAAROM S HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENK L HET PRIJ S KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN G RAAG DE TIJD OM E N GE PR EK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNE N WE HET JUISTE A VIES GEVEN.” Een bezoe aan G M Vlo eren Design is zeker de moe ite waard. D ni uw collecti e is prachtig gepres nteerd en er zijn momente l t l v n mooie aanbiedingen. 0162-310260 KA AALST A 1 2 DONGEN | INFO @ GM KANAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INF O@GMVLOER NDESIGN.NL De ni uwe co lecti 2015/2016 is prachtig g pr s nt rd en er zijn momenteel tal van mooie a nbiedin en. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL De nieuwe collectie is prach ig gepresen eerd en er zijn momenteel tal van mooi aanbiedingen. en er zijn momenteel tal van ooie aanbied n n. KANAALSTR AT 102 DONG E N | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L moment el tal van mooie anbiedingen. zaken die GMVloeren Design als va zelfspreken b schouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is ze r de moeite waard. D nieuwe collectie 2015/2016 s pr htig gepresentee d en r zijn m me teel tal van mo ie anbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een b zo k an GM Vloer n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe c lle ti is prachtig g pr s nteerd e r zijn momenteel tal van mooi aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DO GEN | INFO@G KANAAL TRA AT 102 DO NGEN | INF @GMVLOERENDESIG .NL Een bezoek n GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe co lectie 2015/2016 is prachtig geprese teerd er zijn momenteel tal van mooi aanbi dingen. KANAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO@GMVLOERENDE IGN.NL en bezoek aan GM Vlo r n Design is z ker de moeite waard. e nieu e co lectie is prachtig gepresente rd en er zijn momenteel t l van mooie aanbieding n. en er zijn momenteel t l van mooie anbied ngen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL momenteel tal v n mooie aanbiedingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel tal v n mooie aanbiedingen. KANAALS RAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L De nieuwe collectie is prachtig gepr sente rd en r zijn momen eel tal va mooie aanbiedingen. garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zak n die GMVloeren Design als vanz lfsprekend beschouwt! Een bezoek a n GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepre nteerd en er zijn momente l tal van mooie aanbi di gen. KA N AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMV L O R NDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. De nieuwe collectie s prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie a nbiedingen. RAAT 1 2 DONGE | I Dankzij onz jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kl uren t combineren n tot een resultaat t komen dat all verwachtingen overtreft. Dat is onze mee waarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoeri g aan. Dit keurmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die garant staan v or goed a vies, vakmanschap, kwaliteit, se vice en garantie. Een goed advies is immers go ud waard! Stuk voor st uk zak n die GMVloeren Desig n als vanz lfsprek nd b e schou t! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeke r de moeite waard. De ieuw collectie 2015/2016 is prach tig gepr sent erd en er zij momenteel tal v an mooie aan biedingen. KANAAL STRAAT 102 DON GEN | INFO G VLOERENDESIGN.NL en b zoe k aan GM V loeren Design is zeker d e moeite waard. D nieuw collectie is prachtig gepresent eerd en er zijn momente l tal van mooie aanbi dingen. Dan zij o ze jarenlange ervaring zijn we in sta t om de juiste vloeren, materialen en kl uren te combin ren en tot en resultaat te komen dat alle verwachtingen ov rtreft. Da is onze meerwaa de en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze b drijfsvoering aan. Dit k urmerk wordt alleen to gekend aan bedrijven di arant staan voor goed advies, vakmanschap, kwali teit, service en gar tie. Een goed advies is immers goud wa ard! Stuk vo r stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek aan GM Vlo ren Design is zek er de moeite waa rd. De nieuwe co lectie 2015/20 16 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie a n bi ding n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL SER ICE GARANTIE VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL H T PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA TE GAAN MET D KLA T. LLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” en bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is pracht ig gepresentee rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM V OER N DES Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in s at om de juiste vloer n, materialen en kleuren te combine ren en tot een resulta t t kom at alle v rwa c hting n o vertreft. Dat is onze meerw rde en d arom sluit het kwaliteitsk eurmerk 5- Sterrenspecialist zo perfect op o n ze bedrij fsvoering aan. Dit keurmerk wordt all en t o egekend an bedrijv en die garant staan voor goed a d vies, vakmanscha p , kwaliteit, s ervi ce en garanti . Een goed ad vies is i mmers goud waard! Stuk v or stuk z aken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoe k an GM Vloer Design is z ker de moeite waard. De nieuwe colle ctie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd en er zijn momente el tal van mooie aanbiedingen. KAN ALSTR AT 102 DO N GEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L G VA VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOER N DESI N BEP ALT DE VLOER 80% VAN DE UI STRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERD R TE KIJKEN DAN ENKEL H T PRIJSK ARTJE VAN EE VLOER: “WE NEME GRAAG DE TIJD O M EEN GESPREK A A N TE GAAN MET DE KLANT. ALLE N OP DIE MA N I R KUNNEN W HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe colle ctie is prachtig gepresent e d en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 st rke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenla ge ervari zijn w e in staat om de juiste vloeren, materialen kleuren te combin ren en tot en resultaat te komen dat alle verwachtingen overtref t . Dat is onze meerw a rde en daar om sluit het waliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijf vo ering a n. Dit keurm erk wordt alle e n toegeke nd aa n bedrijven di garant sta an voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, se rvice en garantie. Een goed advies i s immers goud waard! S t uk voor stuk zaken die GMVloeren D sign als vanzelfspre kend beschouwt! Een bezoek aa GM Vloere Design i s zeke r de moeite waar . De nieuwe coll ecti 2015/2016 is pra chtig gepres nt erd en er zijn momente el tal van m oie anb eding en. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG .N L GOED DVIES VAKMANS HA KWALITEIT ERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN E UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAROM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJK N DAN ENKEL HET PRIJSKAA TJE VAN EEN VLO R: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD O EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De ni uwe coll ect e s prachtig gepres ent er d en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. van GM VLOER N DESIGN Dankzij onze j renl ng ervaring zijn we in staa t om e juiste vloe e , material n en kleuren te combiner en en tot een resultaat te kom dat lle ver w achtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde e n da rom sluit h et kwalite tskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze b drijfsvoeri g aan. Dit keurm rk wordt alleen toegekend aan bedrijven di ga ant staan voor goed advi s, vakm nschap, kwaliteit, service en garanti . Een go d advies is imm ers goud waar d! Stuk voor stuk z aken die GMVlo r en Design als vanzelfsp r ken d besch wt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuw collecti e 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn moment l tal van mooie aanbiedingen. KAN ALSTRA T 102 DONGEN | I FO@GMVLOER NDESIGN.N GOED ADVIES VAKMAN CHAP KWALITEIT SE VICE GARANTIE VOLGENS ROB AN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% AN DE UI STRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAART JE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vlo eren Design is zeker d m o eite wa ard. De nie we collectie is prachtig gep rese teerd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbiedi e . A AALST 2 | IN KAN A STRAAT 10 2 DONGEN | INF O@ M L NDE N De ni uw co l ctie 20 5/2 i prachtig e sente rd e e zi n mome teel tal van mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL De nieuwe collectie is prac tig gepresenteerd e r zijn momenteel tal v n ooie aanbiedingen. en er zijn momenteel tal van ooie anbied e . KANAA STRAA 102 DONG E N | INFO@GMVLO RENDESIG .N en er zijn moment l tal van mooie aanb edingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@G VLOERENDESIG . L momenteel tal van mooie aa biedingen. zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Ee be oek aan GM Vloeren Des gn is zek r de moeite waard. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd en er zijn momenteel tal van mooi anbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@ VLOERENDES GN.NL Een b zoek aan GM V oer n D sign is ze er de moeite w ard. De ieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbieding n. KANAALSTRAAT 102 DO EN | I KANAALSTRA AT 102 D O GEN | INFO MV OER N Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite wa rd. e ieuwe c lectie 2015/2016 is pracht g gepresenteerd e r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek n GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D e co l tie is prachtig gepresenteerd en er zijn momen e l l van mooie a nbi dingen. en er zijn mom t el ta van m o n edingen KAN A S R A 102 DONGEN | IN O G VLOERENDESIG .N mo enteel tal van mooie anbiedingen. De nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel t l va mooie aanbi ingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG .N L De nieuwe collectie is prachtig gepre ent erd en er zijn mo enteel tal a mooie aanbiedingen. garanti . E n g ed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zake die GMVloeren Design als vanz lfsprekend beschouwt! E bezoek aan GM Vlo ren D sign is zeker de moeite waard. D nieuwe collectie 2015/2016 is pr chtig gepr s nt erd n er z jn moment el tal van mooie aanbiedingen. KA N AALSTRAAT 102 DONGEN | I FO@GMV L OERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vl ren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen TR AT 0 Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat o de juiste vloeren, materialen en kl u n te ombine en tot een resultaat te komen dat a le verwachtingen overtreft. Dat is nze meerwaarde en daar m sluit het kwali itskeurmerk 5-Ste renspecialist zo perfect op onze bedrijfsvo ri g a D t keurmerk wordt alleen toegekend an bedrijven die garant staan voor oed advies, akma schap, kwaliteit, s r ice e garantie. Een goed dvies is immers go u waard! Stuk v or st uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b e scho u t! Een b zoek aan GM Vloeren Design is zek r e moeite waa d. De ni uwe collectie 2015/2016 is prach tig gepresenteerd en er zijn momenteel tal v an mooi an biedingen. KANAA LSTR 0 D M Een zo k a n loeren Design is zeker d oeite w ard. D nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er ij momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzi o ze are lange ervaring zijn we in staat om de i t vloer , mater len en kleuren te combin re en tot en r sultaat te kome dat all rwac tingen overtreft. Dat is onze m erwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5- t r nspecialist zo pe fect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt a l en toege end aan b drijven die garant taan oor oed advi s, vakmanschap, kwali teit, service garantie Ee goed a v e i immers goud wa ard! Stuk v r stuk zaken die GMVloeren Design als vanz lfspreke d b schouwt! oek a GM Vloe en esign is zeker moeite a d. D uwe o ectie 2015/20 16 s pr chtig gepresenteerd en er zijn mom nteel tal van ooi aan bie dingen. A AA TR T 2 ONG N INFO GMVLOERENDESIGN.NL SER G RA TI ERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKE HET PRIJSKAARTJE VAN EEN V OER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE G A MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER K NNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E o aan GM Vlo ren D s gn is zeker d moeite waar . De nieuwe collectie is p acht ig geprese tee rd en er zijn o ent el tal van m oie anbiedingen. v n M VL ER N SI Dankzij on z j renlang ervaring ijn e in at om de juiste vloeren, materialen en kleuren te co bine ren en o en result a e komen dat alle verwa c htingen o vertreft. Dat is on e meerwaarde en d a arom sluit he kwali its k urmerk 5- Sterrenspeci alist zo perfect op onze bed rij fsvoering an. Dit keurmerk word alleen o egekend aan bedrij ven die garan staan voor goed ad v es, v kmanschap, kwaliteit, ervi c en garantie. en goed ad vies is i mmers goud waa d! Stuk voor tuk zaken die GMVloere n Design als vanzelfsp ekend beschouwt! Een bezoek aa n G Vloeren Design is zeker de moeite w a d De n euwe coll ectie 2015/2016 is prachti gepresent erd en er zijn moment el tal van m oie anbied ngen. KANAAL R AT 1 2 DO NG N | IN O G O R ND IG .N VA V GENS ROB V RI L VAN M V E EN S L VLOER 80% AN DE UI S R ING A EN R MTE. AROM IS HET VERS ANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL ET P VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE T JD O M N G SPREK TE GAAN M LANT. LLEEN OP DIE MA N I R K N N W JUISTE ADVIES GEVEN.” E n bezoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite w a d. De nieuwe colle ctie i prach ig gepre en e d en e ijn momenteel tal van mo ie anbiedinge . D 5 terk unten van GM VLOERE DESIGN Dankzij onze jar nlange e varing zij w e in st t om de juiste vlo ren, material n en kleure te c ombineren n ot een result a te k men dat alle verwachtingen ove tre ft . Dat is o ze m erw a d en da r uit het w liteitskeurmerk 5-St rrenspecialis t zo perfect op onze bedrijf v ering an. Dit keurmerk wordt alleen to gekend aan bedr ij en die garant st aan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, se rvice en garantie. Ee goed advies i s i mmers goud waard! St u k voor stuk zaken die MVl eren Design als vanzelfspr k d beschouwt! Een bezoek aan M Vlo re Design i zeke r e mo i aard. De nieuwe col lect 2015/2016 is pra chtig gep e en ee d en er zijn momente el tal van mooie aanbiedin gen. NA S R T 102 DON N | I FO@ M L ESIG . L ADVIES AKM C P WA I IT S ICE A A TI VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEP ALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAROM IS HE VERSTANDIG OM VERDE TE KIJKEN DAN ENKEL HET RIJSKAART E VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD O EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALL EN OP DIE MANIER KU T J ISTE ADVIES GEV N.” Een bezoek an GM Vloer n D sign is r m t waard. De nieuwe coll ectie is prachtig g pres entee rd en er zijn moment el tal van m oie aanbied ngen. va GM VLOEREN DESIG Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staa t om de juist vloeren, mat rialen n kleur n te combine en en to en result a te ko men dat alle ver wachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daaro sluit h et kwaliteitskeurmerk 5- t rrenspecialist zo p rf ct op onze bedrijfs oering aa n. Dit k urmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant sta n or goe adv es, vakmanschap, k aliteit, service n garantie. n oe a es s r goud w ar d! Stuk vo r stuk zaken die GMVloer en Design als v anzelfspr k nd bes cho wt! en bez ek aan GM Vloeren Design is zeker de mo i e w ard. De n e we colle t ie 2015/2016 is prachtig gepres nteerd en e zij momen el t l va m oie aanbi din en. KA NAALS RAAT 102 N EN | IN @ MV OE E DESIG . L GOED A VI S VAKM N C AP WAL TEIT S E GA A TIE VOLGENS ROB VAN RIEL AN GM VLOEREN DESIGN BEPAAL DE VLOER 80% VAN DE UI STRALING VA EEN RUIMTE. DAAROM IS HET ERSTANDIG OM V RDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAART JE VAN EEN VLOER: “W NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT A LEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de m ei e w ard. e nieuwe collectie is prachtig gep resenteerd en r zijn moment el tal van mooi aanbiedin gen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOER DESIGN.NL een resultaat te komen dat alle v rwachtingen ov rtreft. Da is o e m erwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurm k 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. it keurmerk wordt alleen to g k nd aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en g rantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk voor stuk zake die GMVloer n Design ls vanzelfspr k nd beschouwt! Een bezoek aa GM Vloeren Desi n is zek r d moeit waard. De nieuwe coll ctie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn o enteel tal van mooie aanbiedingen. KA NAALSTRAAT 10 2 DONGEN | INFO@GMVLOER E DESIGN.NL E n bezoek aa GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De nieuw collectie is prachtig gepr senteerd n er zijn moment el tal van mooie aanbieding . Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materi len en kleuren te combineren en tot een resultaat te kome dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en da rom sluit het kwaliteitsk urm rk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit k urmerk wordt alleen toegeken aan bedrijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, ser ice en garantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk voor stuk zak n die GMVl eren Design als vanzelfsprek nd b schouwt! Een bezoek aan GM Vloer n Design is z ke de moeite waard. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig gep sent erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL JU STE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vl er Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal va mooie aanb edinge . Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vlo ren,mat rialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat lle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwa rde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-St rr nspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegek nd aan bedrijven die garant staan voor goed advies,v kmanschap,kwaliteit,service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelf prekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloere D sig is zeker de moeit waard. De nieuwe collectie 2015/2 016 is prachtig g pre se te rd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedi gen. KA AALSTRAAT 102 D NGE | FO@GMVLO R ENDESIGN.NL KWALITEIT SERVICE GARANTIE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTAND G OM VERDER TE KIJK N DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM E N G SPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloer n Des gn is z ke de moeite waard. De nieuwe ollectie is prac htig gepresenteerd en r zijn momente l tal van mooie aanbi edi gen. Dankzij onze jarenlange ervari g zijn we in staat om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combiner n en tot een resultaat te komen dat alle verwach ingen overtreft. Dat is onz meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die g rant sta n voor goed advies,vakmanschap,kwaliteit,service en garantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbieding n. K ANAALSTRAAT 102DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERD R TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo k a n GM Vloer n Design z er de moeite wa ard. De nieuw oll ctie is prachtig gepr senteerd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onz jarenlange er aring zijn we in s aat om de juiste vloeren, materialen en kleure te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en da rom sluit het kwaliteitskeurm rk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend an bedr jven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, servic en garantie. Een goed advies i m ers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfs rekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 015/20 6 is prachtig gepresente rd en r zijn momenteel tal van mooie aanbieding n. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDES IGN.NL VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E n b zoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeit waard. De nieuw collectie is prachtig gepre nteerd n e ijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOER ENDESIGN. NL een e u taat te kom dat alle ver achtingen overtreft. Dat is o e meerwaa de en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-S enspecialist zo pe fect op onze bedrijfsvoering aan. it ke rmerk wordt alle n toeg kend aan bedrijven die garan sta n voor goed advies, vakmanschap, walit it, service en g rantie. Een goed advies is immers goud waar ! Stuk voor stuk zak n die GMVloer n Design als v nzelfsprekend b schouwt! Een bezoek aan GM Vloeren D sign is z ker de moeite waard. De nieuwe collec ie 2015/2016 is prachtig gepr sent erd en er zijn momente l tal van mooie aanb edingen KANAALSTR AAT 1 02 DONGEN | INFO@ MVL OERENDESIGN.NL Een b z ek aan GM Vlo ren Design is zek r de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momente l tal van mo ie nbie ingen. D nkzij nze jarenlange ervaring zijn in taat om de juiste vloe en, materi len en k euren te c mbineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze me rwaarde en daarom sluit het k aliteitsk urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keu merk wordt alleen to gekend aan bed ijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwalitei , service en garantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelf pre end beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. D nieuw collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd n er zijn momente l tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D nieuwe collectie is prachtig gepr sente rd en e zijn om nteel tal v mooi aanbiedingen. D nkzij onze ja nla ge ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat lle verwachtinge overtreft. Dat is onze meerwaard en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-St rrenspec alist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keu merk wordt all n oegekend aan bedrijve die g ant st an voor go d advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer Design als va zelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vl oer n D sig is zeke r de moeite waar . De ni uwe collectie 2015/ 2016 is prachtig g pr e s en eerd er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GM V LOERENDESIGN.NL KWALITEIT SERVICE GARANTIE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE N MEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE ANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vlo eren D sign is zeker d e moeite waard. De ni uwe coll ctie is prac htig gepresenteerd en e r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij nze jarenlange ervaring zijn w in staat om de juiste vloeren,materialen en kl uren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies,vakmanschap,kwaliteit,service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanz fsprekend beschouwt! Een bezo k aan GM Vloer Design is zek r de mo it waard. De nieuwe col ectie 2015/2016 is prachtig gepresente erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KA NAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UI STRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig epresenteerd en er zijn momen el tal van mo ie anbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om d juiste vloeren, mat rialen en kleuren te c mbineren en tot ee resultaat te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterr nspecialist zo perfect op onze b drijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aa bedrijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwaliteit, service en gar tie. Een go d advies is imm rs goud waard! S uk voor stuk zaken di GMVlo ren D sign als vanzelfspr ke d beschouwt! E n bez ek aan GM Vloer n Design s zeke e mo ite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 i prachtig g pr ente rd e er zijn momenteel tal van mooie anbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVL OERENDE SIGN.NL KWALIT IT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAAL DE VLOER 8 VAN D UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET A OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN G SPREK AAN TE AAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE A VIES GEVEN.” Ee bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. De nieuw collectie is prachtig g presente rd en er zijn momenteel tal van mooie aa bi dingen. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr sente rd en er zijn moment l tal van moo e aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO @GMVLOERENDESIGN.NL D nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd n e zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. van GM VLOEREN DESIG Dankzij onz jar nlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, material n en kleur n te combine ren en tot een resultaat te komen d t all ver wachtingen ov ertreft. Dat is onze meerwaarde e daarom slui t het kwalite tskeurm rk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze b drijfsvo ring aan. Dit keurmerk wordt allee toegekend a n bed ijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garant e. E n go d advies is immers goud waard! Stuk v or stuk zaken die GMVloer en Design als vanzelfspreke nd beschouwt! Een bezo k aan GM Vloeren Design is z ke r d moeit e waard. De nieuw collec tie 2015/2016 is prachtig gep r esenteerd en er zijn momen eel tal van mooie aanbiedingen . KA NAALSTRAAT 102 ON G EN | INF @GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SE VI E GAR NTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN E N RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG O ERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLO R: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK A AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KU NEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aa GM V loeren Design is z ker d moeit w ar . De nieuwe collect e i s prachtig gepresent rd en er zijn m m nteel tal van mo oie aanbiedin gen. De 5 sterke pun e v n GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenla ge e varing zijn we in taat om de juiste vloeren, m terialen e kleuren te combineren en tot een result at te komen dat alle verwa hting n v rt f . Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitske rmerk 5-Sterrenspecialist zo perfe t op onze bedrijfsvoering aan. Dit k urmerk wordt alleen toegek nd aa b drijven di garant staan voor goed advies, vakmansch ap, kwaliteit, se vice en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk vo or stuk zak n die GMVloeren Des gn als vanz lfspr kend b s cho uwt! Een bezoek a n GM Vloeren Design is zek r d moeit e waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zij mom nteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTI VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. AAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VA EEN VLO R: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN E GAAN MET DE K ANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een b zoek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig g presenteerd r ijn momenteel tal van mo ie aanbiedingen. De 5 st rke p nten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat al e verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en da arom sluit het kw lit itskeurme r 5- Sterrenspecialist zo perf e t op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurm rk wor dt alleen to gekend an bedrijven d e arant staan voor goed ad vies,vak manschap,kwaliteit,service en gar ntie. Een goed ad vies is i mmers goud waard! Stuk voor stuk z ke n die GMVloeren Design als vanzelfspr ek end beschouwt! Een bezoek aan GM Vlo e ren Design is z ker de moeite waard . De nieuwe collectie 2015/2016 i s prachtig g epresenteerd en er zi jn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DON GEN | IN FO@ GMVLOERENDESIGN.NL GO D A DVIES VAKMANSC HAP KWALIT EIT SERVIC E GARAN TIE VOLGENS ROB VAN RI EL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT D E VLOER 80% VAN DE UI TSTRALING V AN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VER STANDIG OM VERDE R TE KIJ EN DAN ENKE HET PRIJSKAARTJE AN E EN LOER: “W NEM N GRAAG DE TIJD OM E N GESPREK AAN TE GAA N MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN W E HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een b ezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waa d. De nie uwe collectie is prachtig gepresenteerd n er zijn mom n teel tal van mooie aanbi dingen. D 5 st rk punten van GM VLOERE N DESIGN Dankzij o ze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en t ot een resultaat te komen dat a lle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daar om sluit het kwaliteitskeurmerk 5-S errensp cialist zo perfect op onze bedrijfsv oering aan. Di t keurmerk wordt alleen toeg ek nd aan bedrijven die gar ant st aan voor goed advies,vakmanschap,kwalitei ,s rvice en garan tie. Een goed advies is im mers goud waard! Stuk voor stuk za ken die GMVloeren Design als vanzelfspre end beschou w t! Een bezoek aan GM Vloeren De sign is zek r de moeite waard. De ni euw collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteer en er zijn momenteel tal van moo ie aanbieding n. KANAALSTRAAT102DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADV I ES VAKMANSCHA P KWALITEIT SERV I CE G ARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL V AN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITS TRALING VAN EEN RUIMTE. DA A ROM IS HE T VE RSTANDIG OM VER ER TE K IJKEN DA ENKEL HET PRIJSKAARTJ VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE IJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Desi gn is zeke de moeite waard. De ni euwe coll ctie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van m oie aanbiedi gen. De 5 sterk punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleur n te combineren n tot ee res ultaat te komen dat alle verw achtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h t kwalit itskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze be drijfsvoeri g aan. Dit keurmerk wordt alleen toege kend aa bedrijv n die garant staan voor go d advies, v kmanschap, k w liteit, serv ce en gara tie. Een goed advies is immer s goud waard! Stuk voor st uk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspr kend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is pr chtig g presenteerd en er ijn momenteel tal van mo ie aanbi ding . KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOE D ADVIES VAKMANSCHA P KWALI T IT SERVICE GARA NTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DE SIGN BEPAALT DE VLOER 80% V N DE UITSTRA LING VAN EEN RUI MTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KI JKEN DAN ENKEL HE T PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG D TIJD OM E EN GESPREK AN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. D nieuwe coll ctie is prachtig gepresenteerd en e zijn momenteel tal van mooi aanbi dingen. 0162-310260 De mooiste vloere onder één dak voor elke ruimte en ieders budget KANAALSTRAAT 102 ONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL garantie. Een goed advies is immers goud wa rd! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend b schouwt! Een bezoek aan GM Vloer n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDES N.NL E ezoek aa GM Vloe n Design is zeker de moeite wa rd. e n uwe col ectie is prach ig gepresenteerd en er zij moment el tal van mooie aanbiedingen. 5-St rrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvo ring a n. Dit eurmerk wordt alleen toegekend aan edrijv di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design als va zelfsprekend beschouwt! E n bez ek a n GM Vlo ren Design is z ke d moeit waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prach ig gepresenteerd n er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREN D ESIGN.NL Een bezoek aan GM Vlo ren D sign is zeker de moeite w ard. De nieuwe coll ctie is prachtig gepresen eerd en er zijn momente l tal van mooi aanbieding n. een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en da rom sluit het kwaliteitskeur erk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegek nd an be r jv n die garant staan voor goed dvies,vakmanschap,kwaliteit,service n garantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design a s vanzelfspr kend besch uwt! Een bezo k aan GM Vloeren Design is z ker de moeite w ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd en er z jn momente l tal van mooi aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGE N | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloeren esign is zeker de moe te w ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen at alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kw liteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt a l en toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies,vakmanschap,kwal teit,service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren D sign als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d m eite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresente rd en er zijn momente l tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezo k aan GM Vloeren Design is eker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooi a nbiedingen. Dankzij onze jare lange ervaring zijn w i staat om de juiste vloeren, materialen n kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en d aro sluit het kwaliteitsk urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toeg kend aan b drijven di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advi s i mmers goud waard! Stuk v or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een be oek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe c llectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG N.NL Een b zoek aa GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresen e rd en er zijn mente l tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. NL g r ntie. Een goed advies is immers goud waard! Stu voor stuk zaken die GMVlo ren Desig als vanzelfspr kend beschouwt! E n bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuw collectie 2015/2016 is prachtig geprese tee d en r zijn momenteel tal van mooie aa biedingen. KA NAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GM V LOERENDESIG . L Een b zoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn mome teel ta va mooie aa bied ngen. 5-S er ensp cialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aa . Dit keurmerk wordt all en toegekend aan bedrijven di garant sta n voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, s r ice n garantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelfsprekend beschou t! Ee bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de moeite waard. D nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr sent erd en er zijn mom nteel tal van mooie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | I NFO@GMVLOERENDE SIGN.N E n bez ek aan GM Vloeren Design is z ker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal va ooie aanbieding n. een r sultaat te komen dat alle verwac tingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op o ze bedrijfsvoering aan. it keurmerk wordt lleen toegekend aan bedrijv n die g rant staan voor goed advies, vakmanschap, kwalit it, service en garantie. Een goed advies is im rs goud waard! Stuk voor stuk zaken di GMVloeren Design als vanzelfspreke d beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren D sign is zeker de moeite waard. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig eprese teerd en er zijn momenteel tal van moo e aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bez ek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite wa rd. De nieuwe collectie s prachtig gepr senteerd en er zijn momente l tal van mooie anbiedingen. Dankzij onze jarenlange rvaring zijn w in staat om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is nze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialis zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies,vakm nschap,kwaliteit,service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken di GMVloeren Design als vanzelfspreken beschouwt! E n b zoek an GM Vloeren D sign is zek r de moeite waard. De nieuwe col ectie 2015/2016 is pr chtig gepr sen eerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een b zoek a n GM Vloer n Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepres nteerd n er zijn mom nteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloer n, materialen n kleuren te combineren e tot ee resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aa . Dit keurmerk wordt alleen toeg kend aan bedrijven die garant staan voor goed dvies, vakmanschap, kwalit it, s rvice en garantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren D sign als vanz lfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker d moeit waard. De nieuwe coll ctie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momente l tal van mooie aanbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | I NFO@GMVLOERENDESIGN.NL E n bezoek a n GM Vloere De ign is zek r de moeite waard. De ieuwe coll cti is prachtig g presentee d en er z jn momenteel tal van mooie aanbieding n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w n staat m de juiste vloeren, materialen en kleuren t combineren en t t e resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en da rom sluit het kwaliteitsk urme k 5-Sterrensp cialist z p rfect op onze bedrijfsvoering aan. D t keurm rk wordt alleen toegekend aan bedrijv n die garant staan voor goed advies, vakmansch p, kwaliteit, service en garantie. Een goed advie is imm rs goud waar d! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design als vanzelfspr ken d beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design i s zeker de moeite waa d. De ni uw collectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd en r zijn momenteel tal van mooie aa biedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | I NF @GM VLO RE DESIGN.NL KWALIT IT SERVICE GARANTIE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DA NKEL HET PRIJ KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA TE GAAN MET DE KLANT. LLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo k aan GM Vl oeren Design is zeker de mo ite waa d. nieuwe collecti is pra h ig gepr senteerd en er zijn momente l tal va mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange e var ng zijn we in staat om de juist vloeren, mat rialen n kl ur te combin ren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerw arde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterren pecialist zo perfect op onz bedrijfsvoeri g aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aa bedrijven di garant staa vo r go d a vi s, v kma schap, kwaliteit, servi e en garantie. E n goed advies is immers goud waard! Stuk voo r stuk zaken die GM loer n Design als vanz lfsprekend b schouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waard. D nieuwe collectie 2015/2016 is pr chtig gepres nteerd er zijn momenteel tal van moo i aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERE NDES IGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOL ENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK A TE GAAN MET DE KLANT. ALL EN OP DIE MA IER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEV N.” E n b zoek a n GM Vloeren Design is zeker de moei e waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd e zijn momenteel tal van mooie aanbieding n. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij ze jar nlange ervaring zijn we in staat om e juiste vloeren,materialen e n kleuren te combiner n en tot een resultaat te komen dat alle verwachtin en overtreft. Dat is onze meerwaarde en daar om sluit het kw alit itskeurmerk 5- Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit k e urmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staa n voor goed adv ies,vakmanschap , kwaliteit,se rvic e e n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als va zelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vl eren Design is zeker de moeite waa d. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. K A NAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@ GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVI S VAKMANSCHAP KWALITEIT S RVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS H T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE T IJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MAN I E R KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E n bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ieuwe collectie is prachtig gepr senteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbieding n. De 5 sterke punten van GM V OEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren n tot een resultaat te komen dat all verwachtingen overtreft. Da t is onze meerwaarde en daar om sluit het kwaliteitskeurmer k 5-Sterr nspecialist zo p rfect o p onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toege kend aan bedrijven die garant sta an voor goed advies,vakmanschap ,kwaliteit,service en garantie. Een goed advies is immers g oud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuw collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal n mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT102DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCH P KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN D SIG BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAROM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL H ET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 st rke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, mat rialen n kleuren te combineren en tot e n resultaat te komen dat alle verw achtingen overtr ft. Da t is onz meerwaarde en daarom slu t he t kw liteitske rmerk 5-Sterrenspeciali t zo perfect op onz bedrijfsvoering an. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design al va zelfsprekend beschouwt! E n b zo k aan GM Vloer n Desig s zeker d mo it waa d. De nieu w collecti 2015/2016 is p rachtig gepresenteerd en er zijn momenteel t l van mooie a nbieding n. KANAALSTRAAT 102 DONGE | I FO @GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GA RANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJ E VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE AD IES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite w aard. De nieu we collectie is prachtig gepr es nteerd en zijn momenteel tal van mooie aanbieding en. 0162-310260 KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwalitei skeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijv n di garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, s rvice e garanti . E n oed advies is i mers goud waa d! S uk voor stuk zaken di GMVloere Design ls va zelfspr kend beschouwt! Een bezo k aan GM Vloeren D sign is zeker de mo ite aard. D nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd e er zijn momenteel tal v n moo e aa bieding n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | I FO@G MVL OERE DESIGN. L Een bezoek aan GM Vloeren D sign is zeker de moeit waard. D nieuw collect e is prachtig g presenteerd en er zijn mom nteel tal van moo e aanbiedingen. Dankzij nze jarenlange ervaring zijn we in s aat om de juiste vloer , materialen en kleur n t combineren en tot een resultaat te k men dat alle verwachting n overtreft. Dat is onze meerwaa de en daarom sluit het k alitei skeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op nze bedrijfsvo ring aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan b drijven die garant staan voor goed advi s, vakman chap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVlo ren Design als vanzelfspreken beschouwt! E n bezo k aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. D nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd n er zijn moment el tal v n m oie anbi ding n. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bezoek aan GM Vloere Design is zeker de oeite wa rd. De n euwe collectie is prachtig gepresente rd en er zijn momenteel al va mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vlo ren,m t rialen en kleuren te co bineren n tot een result at te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze me rw arde en daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo p rfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk ordt all en toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies,vakmanschap,kwaliteit,service en garantie. Een goed dvi s is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vlo ren D sign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/ 2016 is prachtig gepr e s nteerd en e zijn momenteel tal v n mooie aa biedingen. KANAA L STRAAT 102 D ONGE N | INFO@GMVLOEREND ESIGN.NL KWALITEIT SERVICE GARANTIE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUN EN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeite waar . De nieuwe collectie is prachtig g presenteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbie i g n. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en tot een re ultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfec op onze bedrijfsvo ring an. Dit k urmerk w r t alleen toegekend aan bedrijven die garan st an voor goed advies,vak anschap,kwalit it,service en gar tie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b oek aan GM Vlo ren Design is zek r de mo it waard. De ni uw collectie 2015/2016 is prachtig gepres nte rd en r zijn momenteel tal va mooie aanb edingen. K ANAALSTRAAT102DONGEN | INFO@GMVLO RENDESIGN.NL VAKMANSCHAP KWALIT T SERVICE GAR NTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLO REN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERD R TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een zoek aan GM Vloe en Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. Dankzij onz j renlang ervaring zij w in staat om de juiste vloeren, ma erialen en kleuren te combineren en tot e n resultaat te kome d t alle verwachtingen overtreft. Da is onz meerwaarde en daarom sluit het kwalit itsk urmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz b drijfsvoer ng aan. Dit keu merk wordt allee toegek nd aa b drijven die gar nt staan voor goed a vies, vakmanschap, kwalit it, servic en garantie. Een goed advi s is i mers goud waard! Stuk voor tuk zaken die GMVloeren D sign als vanzelfspr kend beschouwt! Een bezo k an GM Vloer Design is z ker de moeit waard. De nieuwe col ectie 2015/2016 pr chtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI GN.NL KW LITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOER N DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% AN DE UITSTRALI G VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “ E NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezo k aan GM Vlo ren Design is zeker de moeit wa d. De nieuwe collecti is prachtig gep es nteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbied ngen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN. NL een r sultaat te k men dat all verwachtingen overtr ft. Dat is ze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk - e ren pecialist zo perfect op onze be rijfsvoering aan. Dit keurm rk wordt alleen o gekend aan b drijven die garant staan voor goed advi s, vakm nschap, kwaliteit, service n garantie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk zaken d GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker d moeit waard. De ni e coll ctie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. K ANAALSTRAAT 1 02 DONGEN | INFO@GMVL OERENDESIGN.NL Ee bezoek aan GM Vloeren D ign is zeker de moeite wa rd. De euw collectie s prachtig gepres nteerd en er zijn m ment el tal v n mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring z j e in taat om d juist vloeren, materialen en leure te combin ren en t t een resultaat te komen dat alle v rwachtinge overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspeci ist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijv n d garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en gar ntie. Een goed advies is immers goud a rd! Stuk voor stuk ken die GMVloeren Design als vanzelfs r kend beschouwt! E n bezoek aan GM Vloeren Design is ze r de moeite waa d. De nieuwe col ectie 2015/2016 is pracht gepresenteerd en er zijn moment el tal van mooie anbiedingen. KANA ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bez ek a n GM Vlo ren Design is zeke e moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresen eerd n er zijn momente l t l van mooie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat t komen dat all v rwachtingen overtreft. Dat is onz meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo p rfect op onze bedrijf voering aan. Dit keurmerk wordt lle n toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, v kmanschap, kwaliteit, service en g rantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloere Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een b zoek an GM Vloer n Desig is zeker de moeite waa d. De ieuwe collectie 20 15/2016 is prachtig g epresenteerd en er zijn momenteel tal v an mooie aanbiedinge n. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GM VLOERENDESIG N.NL SERVICE GARANTIE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM V RDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Ee bezoek aan GM Vloeren Design is zek r e mo ite waard. De nieuwe coll ctie s p rachtig gepresenteer d en er zijn momente l tal van mooie a anbiedi gen. Dankzij onz jarenlange ervaring zij we in staat om de juiste vloeren,materiale en kleuren te co bineren en tot een r sultaat te kom n dat all v rwachti gen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit h t kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perf ct op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurm rk wordt alleen toegekend an bedrijven die garant staan voor goed advies,vakmanschap,kwaliteit,service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de mo it waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd n er zijn momente l tal van mooi aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@G M VLOERENDESIGN.NL VAKMANSCHAP KWAL EIT S RVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% AN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE IJKEN DAN ENKEL H T PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEV N.” Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. e nieuwe coll ctie is prachtig gepresenteerd en er zijn moment el tal van mooie aa biedingen. Dankzij onz jarenlange ervaring zij we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrensp cialist zo perfect op onze bedrijfsvoeri g aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, akmanschap, k liteit, servic en garantie. Een o d e is m rs goud waa d! Stuk voor stuk zaken die GMVlo ren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti 2015/ 16 i prachtig gepresenteerd en er zij oment el tal n moo e aanbiedinge . KAN AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVL OEREND ESIGN.NL KWAL TEIT SERVICE GARANTIE VOLG N ROB VAN RI L VAN GM VLOEREN ESIGN BEPAALT DE VLOER 80 VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTAN IG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJ OM EEN G SPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANI R KUNNEN WE HET JUISTE AD IES GEVEN.” Een bezoek aan M loe e Design is zeker de moeit waard. De ni uwe collectie is prachtig gepresenteerd n er zijn momentee tal van mooie aanbied ngen. De nieuwe collec ie 2015/2016 is pr chtig gepresenteerd en r zijn mom nteel tal v n mooie anbi dingen. KANA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO GMVLOERENDESIGN.NL De ieuwe collectie is prachtig g presente r n r zijn momenteel tal van mooie a nbieding n. M VLOEREN DESIGN Dankzij o ze jare lang ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materi len en kleuren te combine ren en tot en r sultaat te komen dat alle verwachtingen ov ertreft. D at is onz m rwaard en daarom sluit het kwaliteits eurmerk 5-Sterrensp ci list zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend a n bedrijven die ga rant staan v or go d advi s, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design ls vanzelfspreke nd beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeke r de moeite waard. De nieuwe coll ctie 20 15/2016 is prachtig gepr e sente rd n er zijn momen eel tal van mooi e aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVL OERENDESIGN.NL GOED DVIE VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GAR NT VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTAN IG OM VERDER TE KIJKEN DAN E KEL HET PRIJSKAA TJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK A AN TE GAAN MET DE KLANT. AL EEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E en bez ek aa GM V loeren Design is zeker d e m oeite wa rd. De nieuwe collec i is p rachtig gep res nteer en er zijn mom nteel tal va n mooie aanbi ding n. e 5 sterke pu ten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij nze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloe , materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat t komen dat alle v rwachting n ver reft. Dat is onze meerwaarde en daarom s uit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op o ze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt llee toegekend aan b d jv n di garant staan voor goed advi s, vakma sch ap, kw lit t, service e garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk vo or stuk zaken die GMVloer en Design als vanzelfsprekend b schouw t! E bez ek a n GM Vloeren Desig is zeker d moei e w aard. De nieuwe c llecti 2015/2016 is prachtig gepresent erd en er zijn moment el tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCH P KWALITEIT SERVICE G RANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAARO IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE K JKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN RAAG DE TIJD OM EE GESPREK AAN TE GAAN MET E KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bez k a n GM Vloeren Design is z ker de m ei e waa rd. De nieuwe collecti is p achtig gepresent erd en er ijn m menteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterk punten v n GM VLOEREN DESIGN Da kzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om d juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onz meerw arde en d rom sluit h t kwaliteitskeurme rk 5- Sterrenspecialist zo perfe ct op onze bedrijf vo ri g aan. Dit keurme k wordt all e oeg k end aan bedrijv en die gara nt staan voor goed ad vi s,v kmanschap ,kwaliteit,service en garantie. Een goed ad vies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk zaken ie GMVloeren Design als vanzelfs prekend bes hou wt! Een bezoek aan GM Vloer n D esig is zeker de moeite waard. De nie uw collectie 2015/2016 is pr chtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mo o ie aanbi dingen. KANAALSTRAAT 102 DON GEN | INFO@G MV LOERENDESIGN.NL GOED AD VIES V KMANSC HAP KW A LITEIT SERVI CE GARA TIE VOLGE S ROB VAN RI EL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING V AN EEN RUIM TE. DAAROM I HET V ERSTANDIG OM VERD E TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJS KAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN G ESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MAN IE R KUNNEN WE HET JUISTE A DVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren D e sign is zeker de moeite waar . D ieuwe c llectie is pr ac htig gepresenteerd en er zijn momente l tal van mooie aanbi d i ngen. De 5 sterke punten van GM VLOE E N DESIGN Dankzij onze jar nlange ervaring zijn w in staat om de juiste vl eren,materialen en kleuren te combineren en tot een r sultaat te komen dat alle verwachtingen ov rtreft. Dat is onz meerwaarde daar om sluit het kwaliteitskeurm erk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bed ijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt alleen toege kend aan bedrijven die garant st aan voo goed advies,vakma schap,kwaliteit,se rvice en ga rantie. Een goed advies is immers goud waard! S tuk v or stuk zake die GMVloeren D ign a ls vanzelfsprekend besch uwt! Een bezoek aan GM Vloeren De sign is zeker de moeite waard. De ni euwe c llect e 2015/2016 is pr chtig gepresenteerd e e z ijn mome teel tal v n mooie a nbi dingen. KANAA LSTRAAT 102DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN .NL GOED ADV I ES VAKM NSCHAP KW ALIT IT SERV ICE G ARANTIE VOLGENS ROB VAN RIE L VAN GM VLOEREN DESI GN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITS T RALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VE RSTANDIG OM V RDER TE KI JKEN DAN ENKEL H ET PRIJSKAARTJE A N EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLAN . ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN W E HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vloeren Desi g is zek r de moeite waard. D ni euw collectie is prachtig g epresenteerd en er zijn mom enteel tal van mooie aanbiedingen. D 5 sterke punten van M VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange rvaring zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen en kleuren te combineren en tot een resu ltaat te komen dat alle verw achtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en d arom sluit het kwal teitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvo ring aa . Dit k urmerk wordt alleen toegek n aan bedrijv n di garant staan voor goed advi s, vakmans chap, kwaliteit, s rvic en garantie. Een goed advies is immers gou d aard! Stuk voor s tuk zaken die GMVloeren Design als va nzelfsprekend beschouwt! Een bezoek an GM Vl eren Design is zek r d moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent rd en er zijn momenteel tal van mooie aa biedi gen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED DVIES VAKMANSCHA P KWA ITEIT SERVICE GARA NTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTR LING VAN E N RU IMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL H ET P IJSKAARTJ VAN EEN VLOER: “WE NEMEN G RAAG DE TIJD OM EE N GESPREK AAN TE GAAN M T DE KLANT. ALLE N OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek aan GM Vl er n D sign is zeker de moeite waard. De nieuwe collecti is prachtig gepresenteerd en er zijn momente l ta van mooie aanbieding n. 0162-310260 v or elke r imte en ieders budget KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL garantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVl eren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vlo ren Design is zeker de mo e waard. De ieuwe collectie 2015/2016 is pracht g gepr sent erd en er zijn mom teel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAA 102 DONGEN | INFO@ MVLOER NDESIGN.N L en bezoek a n G Vloer n Design i zeker de oeite waard. De ni uwe collectie is prachtig geprese teer en er zijn moment el t l van mooie aanbiedingen. 5-St enspecialist zo perfect op nze bedrijfsvo ring aan. Dit keurm rk wordt allee toegekend aan drijven di gara t staan v or goed advi s, vakmanschap, kwalitei , service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVl eren Design ls vanzelfsprekend bescho wt! Een bezoek aan GM Vloer n Design is zeker d moeite waard. De ni uwe co lectie 2015/2016 is pr chtig gepresent erd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREN DESIGN.N Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De nieuwe collecti is prachtig gepres nt erd en r zij momenteel tal van moo e aanbiedi gen. een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en d arom sluit het kwaliteitskeurm rk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt all en toegek nd aan b drijv n die gara t st an v or goed advies,vakmanschap,kwaliteit,service en garantie. Ee goed advies is immers oud wa d! Stuk voor stuk zaken die GMVloer n Design als vanz lfspreke besch uwt! Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeit wa d. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepres nt rd en er zijn momenteel t l an mooie aanbi dingen. KANAALSTR AT 102 DONG E N | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L Een bezoek aan GM l ere D sign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepr sentee d en er zijn omenteel tal van mooie aanbi ding n. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en tot en result a te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze m erwaarde daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist z perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk w rdt all n toegekend aan bedrijven die gara t staan voor goed advies,vakmanschap,kwaliteit,service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek an GM Vloeren Design is eker de moeite waard. De ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresen eerd en er zijn mome t el tal van mo ie aanbiedingen. KANAALSTRAAT102DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie is prachtig geprese t erd en er zijn mome t el tal van m oie anbiedi gen. Dankzij onze jarenlange e varing zijn we in staat om de juiste vloeren, materialen n kleuren te combineren en tot en resultaat te komen dat alle v rwachti gen overtreft. Dat is onze meerw arde en daa om sluit het kwaliteitskeu merk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onz bedrijfsvoering aan. Dit keu merk wordt all en toegekend a bedrijven d e gara t staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud aard! Stuk v or stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bez k aan GM Vloeren Design is ze er de moeite waard. De ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en er zijn mom nteel tal van m oie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI GN.NL Een b zoek aan GM Vloer n De ign s zeke de moe e w a d. De nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbieding . KANAALSTRAAT 102 DON N | INFO@GMVLOERENDE I . gar tie. Een goed advies is imm rs goud wa rd! Stuk voor stuk zaken di GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschou t! Een bezoek a n GM Vloer n Desig is zeker de moeit waard. De ieuw collectie 2015/2016 is prachti geprese teerd e er zijn momenteel tal van mooi nbiedinge . K A NAALSTRAAT 102 DONGEN | INF @GM V LOERENDESIGN.NL Een bezoek a n GM Vl eren De ign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie i prachtig gepresente rd en er zijn mome teel tal van mooie aanbiedingen. 5-Ste renspecial st zo perfec op nze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt all en toegekend aan bedrijven die garant st n voor goed advies, vakma schap, kwaliteit, service en garantie. Een goed dvies is immers go d waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloere Design als vanzelfspr kend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de mo ite waard. De nie we co lectie 2015/2016 is prachtig gepre enteerd en er zijn momenteel tal van mooie anbi di gen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOEREND ESIGN.NL E n bez ek aan GM Vloeren Design is z k r de moeite waa d. De nieu e coll ctie is pr chtig g presentee n er zijn omenteel t l van mooie aanbiedingen. en result at te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze me rw ard n daarom luit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perf ct p onze bedrijfsvoering aan. it keurmerk wordt alleen to gekend aan bedrijven die gara t st an v or goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud w ard! Stuk v o stuk zak n die GMVloeren Design als vanzelfsprekend bescho wt! Een bez ek aa GM Vloeren D sig is zeker de mo ite w ard. D ieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd n r zijn momen eel tal v n mooie aanbiedingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L Een b zoek aan GM l eren Design is zek r de moeite waard. D nieuwe collectie is prachtig gepresenteerd n er zijn moment el ta van mooie anbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in st at om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en tot een resultaa te komen dat alle verwachtingen overtr ft. Dat is onze meerwaarde e d arom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterr nspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering an. Dit keurmerk wordt all en toegekend an bedrijven die garant st an v or goed advies,vakmanschap,kwaliteit,service en garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig geprese teerd en er zijn mom nteel tal v n mooie aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.N L Een bezoek n GM Vlo ren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie is pr chtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van m oie aanbiedingen. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w in staat o de juiste vloeren, materialen en kleuren te co bineren en tot een resultaat te komen dat alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvo ring aan. Dit keurmerk wordt lleen toegekend a n b drijven ie gar nt staan voor goed advies, vakma schap, kwal t i , service n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk v or stuk z ken die GMVloeren Design als vanzelfsprekend be chouwt! E n bezo k aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De ni uwe o lecti 2015/2016 is pr chtig g pres nteerd en zijn m menteel tal van mooie aanbiedingen. KAN AALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL Een bez ek aan GM Vloeren Design is zeker de moei waard. D nieuw collectie is prachtig gepres nteerd e er zijn momenteel tal van mooi aanbiedingen. KANAALSTRAAT 10 DO EN | INFO@ I . D nkzij onze jarenlange erv ring zijn we in staat om d ju ste vlo ren, materi len en kleuren te combineren en t t een resultaat te komen dat alle verwachting n ov rtreft. Dat is onze meerwaard e d rom sluit het kwali ei sk urmerk 5-St rrenspecialist zo pe fect op onze b drijfsvoering aan. D t k urmerk word all en to gekend aan bedrijven die garant staan voor goed advi s, vakmanschap, kw liteit, ervice en gar nti . Een g ed advies is imm rs goud waar d! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanzelfspreken d beschouwt! en bezoek aan GM Vloeren Design i s zek r d moeite waard. De ni uwe collectie 2015/2016 is pracht g g pr senteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GM VLOERENDESIGN.NL KWALITE T SERVICE GARANTIE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS H T V RSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN NKEL HET PRIJSKA RTJE VAN E N VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” en bezoek aan GM loer n D sign is zeker de moeite waard. De nieuwe co lectie is prachtig gepresent d n er zijn mom nt l tal van mooie aanbiedingen. GM VLOEREN ESIGN Dankzij onze jarenla ge erv ring zijn we in sta t o de juiste vloeren, materi len n kleur n te combinere en tot en result at te kom n d t alle verwachting overtreft. Dat is onze meerwaarde n daarom sluit het kwa iteitskeurmerk 5-St r nspecialist zo perf c op o z bedrijfsvo ring aan. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven di garant staan v r goed advies, vakmanschap, kwalit it, s rvice en garantie. Ee go d advies is immers goud waard! Stuk v or stuk z ke die GMVloere D sign als va zelfsprekend be chouwt! Een b zoek an GM Vloer n Desig s z ke de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepres nteerd en er zijn momenteel tal van mo oi aanbiedingen. KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERE NDE SIGN.NL GOED ADVI S VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN E UIT TRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM I HET VERSTANDI OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN ME DE KLANT. ALLE N OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE A VIES GEVEN.” Een b zo k aa GM Vloeren Design is zeker de moei waard. De nieuwe c ll ctie is prachtig gepresenteerd en er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. De 5 sterk punten van M VL EREN DESIGN Dankzij o ze jar nlange ervar ng zijn w in st at om de juis e vloeren,materialen en kl uren te combiner n en tot en result a te komen da t alle verwachtingen overtreft. Dat is onze meerw arde en daa rom sluit het k waliteitskeurmerk 5 -Sterrenspecialist zo perfe ct op onze bedrijfsvoering aan. Dit k eurm r wordt alleen toeg kend an bedrijven die garant st an v or goed ad vies,vakmanscha p ,kwaliteit,s ervi ce en garantie. Een go d advies is immers goud waard! Stuk voor s uk zaken di e GMVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloer n Design i zeker de moeite waar d. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd en er zijn mom nteel tal van m oi a biedingen. K AN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@ GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVI ES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVIC A A TIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOER N DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MA N IE R KUNNEN WE HET JUISTE ADVI GEVEN.” Een bezoek an GM Vl ren Design is zeker de oeite waard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent e d en er zijn momenteel t l va m oie aanbiedingen. De 5 sterke punt n van GM VLOEREN DESIG Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in sta t om de juiste vloeren,materialen en kleuren te combineren en tot n result at te komen dat alle verwachtingen ove t ft. D at is onze meerwaarde en daa rom slu t het kwalit itskeurme rk 5-Sterrensp cial st zo perfect o p onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt all en toeg ekend an bedrij en die garant st an voor goed advies,vakmanscha p,kwaliteit,service en garantie. Een goed advies is immers goud w a d! Stuk voor stuk zak n die GMVloeren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd en er zijn momenteel tal va m oi a iedingen. KANAALSTRAAT 102DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL GOED ADVIES VAKMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU IMTE. DAAROM IS HE T VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG D TIJD OM EEN GESPREK AAN TE G AN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collectie is prachtig gepresent erd en er zijn momenteel tal van m oie anbiedingen. De 5 sterke punten van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervaring zijn w in staat om de juiste vloere , material n en kleuren te combineren n t ot een re ultaat te komen dat alle verw achtingen overtreft. D a t is onze m erwaarde n daarom sluit h et k alite tskeur erk 5-Sterrenspeci list zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. Dit keurmerk wordt all n to gekend aan b d ijven die ga ant staa voor goed dvies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is imm rs goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren D s gn al vanz lfspr end beschouwt! E n be zoek an GM Vloeren Desi gn is zeker de moeite waard. De nie uwe collecti 2015/2016 is pracht g gepresenteerd e er zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | I NFO @GMVLOERENDESIGN. L GOED ADVIE VAKMANSCHAP KWALITEIT SER ICE G ARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN D UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. AAROM IS HET VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAART JE VAN EEN VLOER: “WE NEME GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES EVEN.” Een bezoek aa G Vloeren Desig n is zeker de moeit w ard. De nie we collecti is prachtig g p rese teerd en er zijn mom nte l tal van mooie aanbieding n. 0162-310260 KANAALSTRAAT 102 DONGEN | INF @GMV OE ENDE I . garantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Design als vanz lfsp ekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren Design is zek r de moeit waard. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig gepr senteerd en er zijn momenteel tal v n mooie aanbiedingen. KANAALST AAT 1 2 DO GEN | I FO GMVLO R NDESI N.N L Ee bezoek aan M loere Design is k r de oei e ard. De nieuwe collec e is pracht g gepr sente rd en er zijn moment l tal van mooi aanbi dingen. St rren pecia ist zo rfect op onze bedrijfsvoer ng aan. Dit ur erk wordt all en toeg kend aan edrijve di garant taan v r d a i v sc ap kwal t it s rv e n garantie. Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken d e GMV o ren De ign als vanzelf prekend beschouwt! E b o n eren D sign is z k r d moeite waard De i uwe oll ctie 2015/2016 is pra ht g gepresente rd en er zijn momenteel tal van mooie a nbiedingen. KANAAL TRAAT 10 DONGEN | INFO@GMVLOERE DESIGN.NL n b z n M Vloe n Design is z ker de m eite a d. D n u e coll ctie is prachtig gepresen eerd n r zij oment el tal van ooie aanbieding n. en resultaa te kome da alle ve ac n en ove re t. Dat is onze meerwaarde en daa o sluit het kwaliteitskeurmerk 5-Ster ns ecialist zo pe f ct op onze bedrijfsvoering aan. it k rmerk or t alleen toegekend aan b drijven d e ara st an v o goe adv es,vakman ch p,k al t, e v ce en garantie. Een goed advi s is immers goud waard! Stuk v or stuk zak n die GMVloer n Design als va zelf prek esc o t Een bezoek an GM Vloeren Design is zeker moe te rd De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent erd en er zijn moment el tal an m ie anbiedingen. K NAALSTRAAT 102 DO G E N | INFO GMVLOERENDESIG .N L Een bezoek aan G Vloe en Design is zek r de moei e w ard. D nieu e collectie i prachtig gepresent e d en er zijn momenteel tal van mooie aanbi dingen. Dankzij onze jarenlang ervaring zijn we in st at om de jui l n, ri l n n l u n mbin ren en n r sultaat te k men at alle v wachtingen o er r ft. at i on e m er arde en daarom sluit het kwaliteits eurmerk 5-Sterrenspecialist zo perfect op onze bedrijfsvoering an. Dit keur dt ll n toegekend aan b drij n die g r nt staan voor go d advie ,vakmanschap, waliteit, ervice en g nti . E n g d d i s i i mers goud w ard! Stuk v r s uk zaken die GMVlo ren Desig als vanzelfsprekend beschouwt! Een be oek an G Vlo ren D ign is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig gepresent rd en r zijn ome t l tal van o ie anb dingen. KANAALSTRAAT102DONGEN | I GM LO R NDESIGN.N L Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeite waard. De nieuwe collectie is prachtig g presenteerd en er zij mome t el t l van mooie a biedingen. Dank j ze jarenl ng r a g zi n e n s om d juiste vloeren, mat rial n en kleu en te combineren en tot en esultaat te me a lle er achting ov rtr ft. Dat is onz rwaarde en daarom s uit het kwaliteitsk urmerk 5-Ste renspe ialist z rfect op o ze bedrijfsvoe ing an. Dit keurmerk wordt a ge e d a bedrijv n d e garant st an v r goed ad ies, va manschap, kw it t, s r ice en garantie. Een goed advie is i mers goud waard! Stuk voor s uk zake die GMVlo re Design als vanzelfsprekend b schouwt! E n bezoek aan GM Vloer n Design is zeker e oe te wa rd. D nieuwe collecti 2015/2016 is prachtig gep senteerd en r zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KAN ALSTR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESI GN.NL Een bezoek aan GM Vloeren Design is zeker de moeit waard. De nieuwe collectie is pr chtig gepr sent erd en er zijn ent l al a moo e b ed g . KANAALST A 2 DO FO G O R gar nti . Een goed advies is immers goud wa rd! Stuk voor stuk za en die GMVloeren Desi n als vanzelfsprekend besc ouw ! Een bezoek a n GM Vloeren Design i zeker de moeit w rd. De ni uwe co lectie 2015/2016 is pr chtig gep e e eerd en r zijn momenteel tal van o ie a i i en. K A NAALSTRAAT 102 DONG N | NFO@GM V LO ENDESIG . L Een bezoek aan GM Vloeren De ign is zeker de mo ite waard. De euwe collect e is prachtig gepresenteerd en er zijn mom nteel tal van m oie aanbiedingen. 5-Ste ns eci li t zo erfec o nz edrijfsvoering aan. u r w r t a lee toegekend aan bedrijven die garant t vo r g d d s vakm nsc ap kwaliteit er ice en garantie. Een goed advies s immers go d waard! Stuk voor stuk za en die MVloeren Design als vanzelf pr ke d beschou t! E n b zoek a n M Vloeren Design is zeker de moeite waard. e i l c i 2015/2016 is pr chtig ge resente rd e r zijn oment el tal van mooie a nbieding n. KANAALSTRAAT 102 ONGEN | INFO@GMVLOEREND ESIGN. L n be k n G Vloeren Design is zeker de m ite waard. De nieu e co lectie is prachtig gepresente rd en er zijn omenteel tal va mooi aanbi dingen. en es ltaat e komen dat alle verwachtin en overtreft. Dat is onze m e waarde en d aro sl i het kwaliteit keurme k 5-Sterrenspecialist zo per ect op onz bedrijfsvoering a . Dit keurmerk wordt all en toegekend an bedrijven d garant s a v o oe a v es, vak a sc a , al e , se v ce e arant e. Een goed adv s is i s o waa S k v o stuk zaken die MVloeren Des gn als vanzelfsprekend beschouwt! Een bezoek aan GM Vloeren De ign is zek r d moeite waard. De ni uwe collectie 2015/2016 is prachtig epresenteerd n r zijn momenteel tal van mooi aanbiedingen. KAN A STR T 102 DONGEN | IN O GMVLOERENDESIGN.N L Een bezoek aan GM Vloeren D sign is z ker de moeite w ard. De nieuw coll c ie is prachtig gepresent rd en er zi n ta v m oi nbi din en. n ij on e jarenlang ervaring zijn we in st t om d juiste lo ren,ma erialen en kleur n te com ineren en tot een resultaa t k en dat alle verwachting n ov rtreft. D t is onze meerwaard n daarom luit het kwaliteitskeurmerk 5-S er n pecialis o perf ct op on e bedrijfsvo ring a . Dit keur erk o dt ll n o g nd n b drij n di g n ta n oor goed dvies,vakm schap, aliteit, ervi en g rantie. E n go d advies i i rs goud w ard! Stuk voor tuk z ken die GMVloe en Design als vanzelfspreke d beschouwt! Een b zoek an GM Vloeren D sign is zeker d moeit w ar . De nieuwe c llectie 2015/2016 is prachtig gep senteerd en er zijn mome te l tal van mooie aa biedingen. KANAA STR AT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIG .N L Een bezoek aan GM Vl eren D sign is z e de moeite ard. De nieuwe collectie is prachtig gepres nteerd en er zijn mom nte l tal van mooie aanbiedingen. r ijn we in s aat om de juiste vloeren, mat rial n en kleuren te combineren tot e resultaat te komen dat alle v rwachtingen overtreft. Dat is onze m erwaarde en daarom sluit het kwaliteitskeurmerk -Sterrens alist z per ect p onze bedrijfsvoerin aan. Dit keurmerk wordt lleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakma schap, kwal tei , service en garanti . Een goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk z ken d e MVloeren Design als vanzelfsprekend beschouwt! Ee bezoek a n GM Vloeren Design is z ker de mo ite waard. De nieuwe collectie 2015/2016 is prachtig g pr s nteerd en er zijn momenteel t l van mooie aanbiedi gen. KAN ALSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GMVLOERENDESIGN.NL n be oek aa GM Vloere Design is zek r de moeite waard. e i uw collectie is prachtig gepres nteerd en er zijn moment el tal van m oie a bieding n. A AALSTRAA 1 NG O Dan zij onze jarenlange ervaring z jn in sta om e juiste vloeren, material n e kl uren t combineren en tot een r sultaat e k men d t alle verwachtingen overtreft. Dat is onze eerwa rd en da rom sluit het kwal teitskeurmer 5-Ste r nsp cialist zo pe fect op o b drijfsvoering aan Dit k urmerk wordt a l t eg aa ed i ven garant staan voor go d advi s, vakma schap, kwaliteit, service n garantie. Een goed advies is immers goud waar d! Stuk voor stuk zake di GMVloeren Design als vanzelfspreken d be chouwt! Een bezoek aa GM Vloeren Design s zeker d moeit wa rd. De nieuw collectie 2015/2016 is prachtig gepresenteerd en zijn momenteel tal van mooie aanbiedingen. KANAA LSTRAAT 102 DONGEN | INFO@GM VLOERENDES N.NL W ER I GAR TI LOER 0% VAN DE U TSTRALING V N EN RUIMTE. D IS T VERSTANDIG OM VER ER TE IJKEN DAN KEL HET PRI S A RTJ VAN EEN VLOER: “WE NEMEN G AAG DE TIJD OM EEN GESPREK A N TE GAAN MET DE KLANT. AL EEN OP DIE MANIER K NN N WE HE JUISTE A VIES GEVEN.” Een b zoek aan GM V l eren Design s z ker d moeite w ard. D nieuwe c ll ctie is rachtig g present rd n er ijn mom nt el al a mooie aanbi di Dank i on jaren ange ervaring zij we in staat o j ste vloeren, m teri l n kleur n e combin r n en tot re t at t o t a verwac t gen overtreft Dat is onze m erwa rde e daarom sluit het kwaliteitskeurmerk 5 t rr n pe iali t zo perf c op onz bedrijfsvoerin an. Dit keurmerk wordt a l en toegekend aan b drijven die garant staan v r o d , vakmanschap kw lit it, rvice n ranti E n oe a s s i r goud waard! Stuk vo or stuk G V o re D ign als vanz lfsprekend b schouwt! e b zoek an GM Vloeren Design is zek r de moeit wa rd. De n we l ectie 2015/2016 is prachtig epresenteerd en r z n te l tal an mo ie aanbiedingen. KANAAL TRAAT 102 DONGEN | INFO@GM OERE NDE SI NL ED DVIE V KMANSCHAP KWALITEIT SERVICE GARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLO R 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. DAAROM IS HET V S NDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VA E VL ER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN T AAN ME D LA . EEN O DIE MANI R KUN N E HET J I T IE GEVE .” Ee zoek a n G Vlo n Design is zek r de moei e waa d. De ni e collectie is prachtig gepresenteerd en er zijn m t el tal van mooie aan ied ngen. De 5 sterk punten van GM VL EREN DESIG Dankzij onze jarenlange rva ing zijn e in t a o de juis e vloer n,materialen en kleu en te combineren en tot en e ul a e ko en da alle ve ach ingen ove e . a is onze m er aarde en daa rom sluit het k waliteitskeurm k 5 S e en peciali o pe e c op on e bed ij voe ing an. Dit eurmerk ord all en toegekend aan bed ijven die garant st an voor goe ad vies,vakmanscha p ,k ali it, ervi ce en garantie. Een goed advies is immers goud w ard! Stuk voor stuk zaken di e GMVloeren Design al vanzelfsprekend beschouwt! en bezoek an M Vloeren D sign is zeker de moeite w ar d. De nieu e collectie 2015/2016 s p ach gep esen e en er zi n momen el al van m o e anb edingen. K ANAALSTRAAT 2 DONGEN | IN O @ VLOERENDESIGN.N GO D DVIES VAK ANSCHA KWALITEIT S E VO GENS ROB VAN RI VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT VLOER 80% AN DE UIT TR LING VA EEN RUIMT . D AROM IS ET V RSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN NKEL H T PRIJSKAAR JE VAN EEN VLOER: “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AA TE GAAN MET DE KLANT. ALLEEN OP DIE MA ER KU NEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” E bezoek an GM Vloeren Design is zeker de moeite w ard. De nieuwe collec ie i prach ig gep en e d en e ijn mom nteel tal va mooie aanbieding n. e 5 st rke punt n van GM VLOEREN DESIGN Dankzij onze jarenlange ervari g zijn we in sta t m de juist loe en, ri l n n l u n te combin en n to t en esultaat t ko en dat alle verwachtingen ove tr ft. D is onze meerwaard en daa rom sluit het kwaliteitskeurme rk - t rrensp ciali t z perf ct o p onze bedrijf voering aan. it u dt ll n o gek nd a n b drij n die g r nt st aa oor go d advies,vakmanscha p,kwaliteit,service en g ntie. Een g d d i i i e goud rd! tuk voor stuk ken di MVl ren Design als vanzelf p nd b houwt! Een bezoek aan M Vloer n Design is zeke de mo ite waard. De nieuwe collectie 2015 2016 i p achtig gep sentee e r zijn moment l tal an oie aanbieding n. K N TRAAT 102DONGEN | INFO@ MVLOERENDESIG . L GOED ADVI S VAKMANSCH P KWALITEIT RVI ARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT E VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RU I TE. DA OM IS HE VERSTANDIG OM VERDER TE KIJKEN DAN ENKEL HET PRIJSKAARTJE VAN EEN VL ER: “WE NEMEN GR AG D TIJD OM EEN GESPREK AAN TE M T KLAN . ALL EN DIE MANIER K N W T I T S G ” en ezoek aan GM Vloeren Design is zeker e moeite w ard. De nieu collectie is prachtig g r enteerd n er zij moment el tal va m ie a nbi gen. De 5 t rke unten van GM VLO REN DESIGN Dankzij onz i g z jn we in st t om e juiste vloeren, mat r alen en kleuren t combineren e t ot en resul a te k me da lle ver wachtingen overtreft. D a t is onze me rw arde n da rom sluit h t kw lite tskeurmerk 5-Ster nspeci li t zo perfect op onze bedrijfsvoering aan. D t ke rmerk wordt al ee oegekend a bedrijven die g rant staan voor goed advies, vakmanschap, kwal teit, s rvice en ra tie. en goed advies is immers goud waard! Stuk voor stuk zaken die GMVloeren Desi n als vanzelfspreken besch uwt! Een be zo k a GM Vl eren Desi gn i z ker de moei e waar . e ie uwe collecti 2015/ 016 is prachtig gepresenteerd n er zij momenteel t l van mooie anbiedingen. KAN ALSTR A 102 ONGE | I NFO @ MVLOE EN ES GN. GOED ADVIE S VAKMANSCHAP KWALITEIT G ARANTIE VOLGENS ROB VAN RIEL VAN GM VLOEREN DESIGN BEPAALT DE VLOER 80% VAN DE UITSTRALING VAN EEN RUIMTE. D AROM S HET VERSTANDIG O VERDER TE KIJKEN DAN ENK L HET PRIJSKAART JE VAN EEN VLOER “WE NEMEN GRAAG DE TIJD OM EEN GESPREK AAN TE GA ME DE KLA T. A LEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE HET JUISTE ADVIES GEVEN.” Een bezoe n GM Vloeren Desig is zek r d moeite waard. De nie uwe colle s r tig gep resenteerd en er zij mente l tal van mooi aanbiedin ge . 016 10260 0229372.pdf 1 18-6-2019 14:25:45 AUTOBEDRIJF VERHAREN & WIJNEN B.V. | DE SLOF 3, 5107RH DONGEN E-MAIL: INFO@VERHAREN-WIJNEN.NL | TEL: 0162-7825 42 WWW.VERHAREN-WIJNEN.N L 0229385.pdf 1 20-6-2019 13: 53:37 Like ons op Facebook ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 10.00-18.00 plus.nl Burg. Krijgsmangeerde 7 // Raamsdonksveer // raamsdonksveer@plussupermarkt.nl // T: 0162 677441 Raamsdonksveer Schonckplein 1-5 // Geertruidenberg // geertruidenberg@plussupermarkt.nl // T: 0162 512568 Geertruidenberg 0229457.pdf 1 17-6-2019 16:49:14 NET EV N AND RS... AANGENAAM V DEN HOEK VERZEKERINGEN EINDSESTRAAT 129, 5 105 NA DONGEN, 013-59 09760, WWW.VD H OEK VERZEKERINGEN.NL AUTO OPSTAL INBOEDEL R EIZEN AANSPRAKELIJKHEI D 02 29731.indd 1 20-6-2019 11:08 :09 OPENINGSTIJDEN maan a g t/m 09.00 -18 .00 uur vrijdag zatardag 09.00 -13. 00 uur OP ENINGSTIJDEN maa ndag t/m 09.00 -18.0 0 uur vrijdag zatardag 0 9.00 -13.00 uur OPENINGSTIJDEN maanda g t/m 09.00 -18.00 uur vrijdag zata rdag 09.00 -13.00 uur OPENINGSTIJDEN maandag t/m 09.00 -1 8.00 ur vrijdag atardag 09.00 -13.00 uur 02 30618. ndd 1 19-6-201 9 11:4 3:40 voetbal is leuk, maar… is zeker net zo leuk…! Vismarktstraat 4A, 4931 AZ Geertruidenberg | 0162 512 226 | www.schattelijn.nl DE SCHATTELIJN 0230621.pdf 1 18-6-2019 16:45:26 OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m vrij. 09:30 - 20:00 uur Za. en Zo. 09:30 - 19:00 uur Europaplein 54 5101 VW DONGEN tel.nr .: 06-165 000 56 0230675.pdf 1 19-6-2019 15:23:42

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=