VoetbalJournaal Eemland, oktober 2017

Met ingang van dit seizoen voetballen pupillen onder acht en onder negen jaar in een vernieuwde opzet. Het zeven- tegen-zeven op een half veld wordt ingeruild voor zes- tegen-zes op een kwart voetbalveld. Marco van Lochem, hoofd jeugdopleidingen van Excelsior Rotterdam, is enthousiast. “Het is een enorme stap voorwaarts.” Op een natte zaterdagmorgen in augustus spelen de jeugd- teams van Excelsior en ADO Den Haag op de bijvelden van Woudestein tegen elkaar. In de nieuwe opzet, zes-tegen-zes en op een kleiner veld dus. “We doen dit met Excelsior al een paar jaar”, vertelt Van Lochem, die al bijna twintig jaar hoofd jeugdopleidingen van de club uit Kralingen is. “We zijn er erg tevreden over. Hoe meer bal- contacten in de kleinere ruimte hoe beter.” “Mijn generatie is opgegroeid met pleintjesvoetbal. Je leerde voetballen op straat, in een be- trekkelijk kleine ruimte. Dat is tegenwoordig anders. Bij een andere tijd hoort ook een ande- re aanpak.” Van Lochem en Excelsior - en ook andere bvo’s - zagen en- kele jaren geleden al in dat het pupillenvoetbal oude stijl niet voldeed. “Dat veld was gewoon te groot. Zeven-tegen-zeven op een half veld, het was meer me- ters maken dan acties. Het was een passing-game, het nieuwe pupillenvoetbal is een dribbling- en driving game. En zo hoort het te zijn.” Acties maken in kleine ruimte, kappen, draaien. Voetbaltech- nisch is de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal een gouden vondst volgens Van Lochem. “Met andere bvo’s spelen we al vier jaar in deze vorm. Naar volle tevredenheid. De kinderen heb- ben meer de bal, komen vaker in beslissende situaties, zoals in kansrijke positie voor het doel. Dat is goed voor hun ontwik- keling. En nog belangrijker: dit geeft nog meer plezier. Laten we niet vergeten dat het gros van de jeugdvoetballertjes in de breedtesport speelt.” Hij begrijpt dat niet de hele (ama- teur)voetbalwereld stond te springen, toen de KNVB bekend- maakte het nieuwe pupillen- voetbal in te voeren. Clubs kla- gen erover dat ze meer leiders nodig hebben en dat ze extra doeltjes moeten aanschaffen. “Dat er scepsis was en is, dat be- grijp ik, maar ik denk dat dit juist iets is om te omarmen. Ik ben van mening dat de nieuwe opzet goed is voor het jeugd- en pupil- lenvoetbal. Natuurlijk, het wordt even aanpassen voor clubs, maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen.” De onder acht en negen jaar bij- ten dit seizoen dus het spits af met de nieuwe opzet, waarbij ingooien indribbelen wordt en scheidsrechters spelbegelei- ders. Vanaf volgend seizoen – seizoen 2018/2019 – starten de teams van onder 10 (6 tegen 6) onder 11 en 12 (8 tegen 8, half veld). De KNVB wil dit jaar de verenigingen en voetballers de ruimte geven de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren. De jongste voetballertjes blij- ven in onderling verband op de club kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar twee-tegen-twee te laten spelen en onder zeven jaar vier- tegen-vier. Geboortejaarcompetitie Van Lochem juicht ook de komst van de geboortejaarcompetitie toe. “Wij als Excelsior werkten daar net als andere bvo’s al mee, maar ook voor de amateurclubs is het een goede zaak met het oog op een gelijkwaardige com- petitie”, meent Van Lochem. “Voorheen konden in een leef- tijdscategorie de krachtsver- schillen enorm zijn. Iemand van net negen jaar kon spelen tegen een speler van elf jaar die ook in zijn ontwikkeling twee jaar ver- der was. Dat was een te groot krachtsverschil. Dan krijg je dus uitslagen van 25-0 en daar zit niemand op te wachten.” “Voor een kleine club is het soms lastig om iedere leeftijdscatego- rie in te vullen, maar de meeste clubs lukt dat wel. Spelers die verder zijn in hun ontwikkeling kan je in alle gevallen nog een jaar hoger indelen. Dat is niet an- ders dan nu.” and h O.6 t/m Advi De KNV andere b balmaat Meer informatie over de nieuwe wedstrijdvormen vind je op www.knvb.nl/pupillenvoetbal. De KNVB verenigingsadviseurs en technisch jeugdcoördinatoren staan daarnaast voor je klaar om jouw vereniging optimaal te ondersteunen. Kijk op KNVB Assist voor de contactpersonen in jouw regio. Rol a rbitrag Spelbeg leider bew kt de voortgang van het spel Onder 8 en 9 Ja Handen schudden en high five Positief stimulerend langs zijlijn 6 tegen 6 Advies maat 4, 290 gram Ja 42,5m x 30m 2 x 20 minuten (time-out na 10 min) Nee Positief stimulerend langs zijlijn Leeftijd Spelduur Klassement Competitie Rituelen Rol ouders Balformaat Veldafmeting Keeper Rol coach Aantal spelers Pupillendoel (5m x 2m) Doelformaat Wedstrijdvorm 6 tegen 6 7 meter Strafschop o l b d n a Positief sti ulerend j Ja 4 5 e t n e e gs li e f d ur t e met a ndo m te Rol arbitrage Spelbegeleider bewaakt de voortgan Onder 8 en 9 Handen schudden en high five 6 tegen 6 Advies maat 4, 290 gram 2 x 20 minuten (time-out na 10 min) Nee Leeftijd Spelduur Klassement Rituelen Balformaat Aantal spelers o a r d h g i v s maa 4 90 2 ut - na 1 n) e i r a en tu B formaa n a e s Rol arbitrage Spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel Onder 8 en 9 Ja Handen schudden en high five 6 tegen 6 Advies maat 4, 290 gram 42,5m x 30m 2 x 20 minuten (time-out na 10 min) Nee Positief stimulerend langs zijlijn Leeftijd Spelduur Klassement Rituelen Balformaat Veldafmeting Keeper Rol coach Aantal spelers Vanaf seizoen 2017/’18 - O.8 en O.9 Wedstrijdvorm 6 tegen 6 Rol arbitrage Spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel Onder 8 en 9 Ja Handen schudden en high five 6 tegen 6 Advies maat 4, 290 gram 42,5m x 30m 2 x 20 minuten (time-out na 10 min) Nee Positief stimulerend langs zijlijn Leeftijd Spelduur Klassement Rituelen Balformaat Veldafmeting Keeper Rol coach Aantal spelers Vanaf seizoen 2017/’18 - O.8 en O.9 Wedstrijdvorm 6 tegen 6 Rol arbitrage Spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel Onder 8 en 9 Ja Handen schudden en high five 6 tegen 6 Advies maat 4, 290 gram 42,5m x 30m 2 x 20 minuten (time-out na 10 min) Nee Positief stimulerend langs zijlijn Leeftijd Spelduur Klassement Rituelen Balformaat Veldafmeting Keeper Rol coach Aantal spelers Wedstrijdvorm 6 tegen 6 Rol arbitrage Spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel Onder 8 en 9 J Handen schudden en high five 6 tegen 6 Advies maa 4, 290 gr m 42,5m x 30m 2 x 20 minuten (time-out na 10 min) Nee iti f ti l r l g ijlij L eftijd Sp lduur Klassement Rituelen Balformaat Veldafmeting Keeper ol coach Aantal spelers Wedstrijdvorm 6 tegen 6 l l i l Onder 8 en 9 a Han i fi i t , 42,5m x 30m i t ti ut 1 i Posi ief s i ule end langs zijlijn e el l i w k v or va e l Ja n c dd hi fiv 6 t n 6 i s t 4, 90 r Positief sti ulerend eefti d ur K el r aa e a m in e p s jdvo Rol arbitrage Spelbegel ider b waakt de voortgang van het spel Onder 8 en 9 Ja Handen schudden en high five Positief stim lerend langs zijlijn 6 tegen 6 Advies maat 4, 290 gram Ja 42,5m x 30m 2 x 20 minuten (time-out na 10 min) Nee Positief stimulerend langs zijlijn Spelduur Klassem nt Competitie Rituelen Rol ouders Balformaat Keeper Rol coach Pupillendoel (5m x 2m) 7 meter Strafschop Aftrap: de aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf de eigen helft. Keeperbal: wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen of uit de handen te schieten. Achterbal: de achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of te schieten. Hoekschop: hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten vanaf het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. Doelpunt: bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft. Speeltijd De speeltijd voor onder 8 en onder 9 is 2 x 20 minuten. Begeleiding Bij deze wedstrijdvorm is er een spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld 6 6 42,5 M Uitbal: als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld. Vrije bal: een vrije bal mag ingedribbeld, gepasst of geschoten worden. Terugspeelbal: een terugspeelbal mag door de keeper niet opgepakt worden. Overtreding/scoringkans: bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend. Afstand: de tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting. Spelregels Spelregels Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spel- begeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit. De zijlijn is de uitgangspositie van de spelbegeleider, als het spel hierom vraagt staat het hem/haar altijd vrij om het veld in te bewegen. De spelbegeleider heeft maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en een spelbegeleider bevinden. T rainers/coaches en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spel- ers begeven. Een blessuregeval bij één van de speler /spe lsters is hierop uiteraard een uitzondering, de spelbegeleider geeft dan toestemming om het speelveld te betreden. Aftrap: de aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf de eigen helft. Keeperbal: wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen of uit de handen te schieten. Achterbal: de achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of te schieten. Hoekschop: hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten vanaf het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. Doelpunt: bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft. 6 6 42,5M Uitbal: als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld. Vrije bal: een vrije bal mag ingedribbeld, gepasst of geschoten worden. Terugspeelbal: een terugspeelbal mag door de keeper niet opgepak worden. Overtreding/scoringkans: bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend. Afstand: de tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting. Spelregels Spelregels Het toepassen van de spelregels ligt in de ha d van en spel- begeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit. De zijlijn is de uitgangspositie van de spelbegeleider, als het sp l hierom vraagt staat het hem/haar altijd vrij om het veld in te bewegen. De spelbegeleider heeft maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk t late voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en een spelbegeleider bevinden.Trainers/coaches en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spel- ers begeven. Een blessuregeval bij één van de spelers/speelsters is hierop uiteraard een uitzondering, de sp lbegeleider geeft dan toestemming om het speelveld te betreden. HET NIEUWE PUPILLENVOETBAL: Terug naar het straat- en pleintjesvoetbal

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=