VoetbalJournaal Alblasserwaard, mei 2019

13 KOZIJNEN • DAKKAPELLEN DEUREN • GEVELBEKLEDING SCHUIFPUIEN • AANBOUWEN TERRASOVERKAPPINGEN ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6 dagen per week geopend Bezoekonze showroomen/ofvraageenvrijblijvendeofferteaan. De mooiste manier van uw huis verfraaien, doet u met de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren een breed assortiment houten, kunststof en aluminium gevelelementen voor de particuliere en zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel. BEKROOND ALS WINNAAR BEDRIJVEN AWARDS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 EN 2017. KOZIJNEN • DAKKAPELLEN DEUREN • GEVELBEKLEDING SCHUIFPUIEN • AANBOUWEN TERRASOVERKAPPINGEN ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6 dagen per week geopend Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvende offerte aan. De mooiste manier van uw huis verfraaien, doet u met de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren een breed assortiment houten, kunststof en aluminium gevelelementen voor de particuliere en zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel. KOZIJNEN • DAKKAPELLEN DEUREN • GEVELBEKLEDING SCHUIFPUIEN • A NBOUWEN TERRASOVERKAPPINGEN ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6 dagen per week geopend Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvend offerte aan. De mooiste manier van uw huis verfraaien, doet u met de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren een breed assortiment houten, kunststof en aluminium gevelelementen voor de particuliere en zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel. BEKROOND ALS WINNAAR BEDRIJVEN AWARDS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 EN 2017. J EN • DA P GEVELBEK EDING R S V R PINGEN ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstra t 7, 3 16 GS Dordrecht, t 078-6170 70, e info ck ozijnen.nl ww kozi n .nl 6 da en p r we k geo e Bezoek onz sh wro m en/of vra g e n vrijblijvende of e te aan. De mo iste manier van uw huis verfra ien, doet u met de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren e n bre d as ortiment houten, kunststof en aluminium gevelelementen vo r de particuliere en zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich do r hoge kwaliteit, zorgvuldig ma twerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpe prijsvoering en deskundig persone l. BEKRO ND ALS WIN A R BEDRIJVEN AWARDS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 EN 2017. 0226024.pdf 1 12-3-2019 10:36:43 ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6 dagen per week geopend Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvende offerte aan. De mooiste manier van uw huis verfraaien, doet u met de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren een breed assortiment houten, kunststof en aluminium gevelelementen voor de particuliere en zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel. CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6 dagen per week geopend Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvende offerte aan. De mooiste manier van uw huis verfraaien, doet u met de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren een breed assortiment houten, kunststof en aluminium gevelelementen voor de particuliere en zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel. TERRASOVERKAPPINGEN ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6 dagen per week geopend Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvend offerte aan. De mooiste manier van uw huis verfraaien, doet u met de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren een breed assortiment houten, kunststof en aluminium gevelelementen voor de particuliere en zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel. R S V R INGE CK Kozijnen BV, Planckstra t 7, 3 16 GS Dordrecht, t 078-6170 70, e info ck ozijnen.nl d n per we ge e Bezoek onz sh wro m en/of vra g e n vrijblijvende of e te aan. De mo iste manier van uw huis verfra ien, doet u met de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren e n bre d as ortiment houten, kunststof en aluminium gevelelementen vo r de particuliere en zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich do r hoge kwaliteit, zorgvuldig ma twerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpe prijsvoering en deskundig persone l. 0226024.pdf 1 12-3-2019 10:36:43 KOZIJNEN • DAKKAPELLEN DEUREN • GEVELBEKLEDING SCHUIFPUIEN • AANBOUWEN TERRASOVERKAPPINGEN ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316GSDordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6dagenperweekgeopend Bezoekonze showroomen/ofvraageenvrijblijvendeofferteaan. De mooistemanier vanuwhuis verfraaien,doetumetdeproductenendiensten van CKKozijnen.Wij leverenenmontereneenbreedassortimenthouten,kunststofen aluminiumgevelelementen voordeparticuliereen zakelijkemarkt.Onzeproducten kenmerken zichdoorhogekwaliteit, zorgvuldigmaatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpeprijsvoeringendeskundigpersoneel. BEKROONDALSWINNAAR BEDRIJVENAWARDS 2012,2013,2014,2015, 2016EN2017. KOZIJNEN • DAKKAPELLEN DEUREN • GEVELBEKL DING SCHUIFPUIEN • AANBOUWEN TERRASOVERKAPPINGEN ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6 dagen per week geopend Bezoekonze showroomen/ofvraageenvrijblijvendeofferteaan. De mooistemanier vanuwhuis verfraaien,doetumetdeproductenendiensten van CKKozijnen.Wij leverenenmontereneenbreedassortimenthouten,kunststofen aluminiumgevelelementen voordeparticuliereen zakelijkemarkt.Onzeproducten kenmerken zichdoorhogekwaliteit, zorgvuldigmaatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpeprijsvoeringendeskundigpersoneel. 2016EN2017. KOZIJNEN • DAKKAPELLEN DEUREN • GEVELBEKLEDING SCHUIFPUIEN • A NBOUWEN TERRASOVERKAPPINGEN ZONWERING CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl www.ckkozijnen.nl 6 dagen per week geopend Bezoekonze showroomen/ofvraageenvrijblijvend offerteaan. De mooistemanier vanuwhuis verfraaien,doetumetdeproductenendiensten van CKKozijnen.Wij leverenenmontereneenbreedassortimenthouten,kunststofen aluminiumgevelelementen voordeparticuliereen zakelijkemarkt.Onzeproducten kenmerken zichdoorhogekwaliteit, zorgvuldigmaatwerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpeprijsvoeringendeskundigpersoneel. BEKROONDALSWINNAAR BEDRIJVENAWARDS 2012,2013,2014,2015, 2016EN2017. N E F EN A U N TER S V R PINGE ZON I CK Kozijnen BV, Planckstra t 7, 3 16 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ck ozijnen.nl o d n per week geo e d Bezoekonz sh wro men/ofvra ge nvrijblijvendeof e teaan. De mo istemanier vanuwhuis verfra ien,doetumetdeproductenendiensten van CKKozijnen.Wij leverenenmonterene nbre das ortimenthouten,kunststofen aluminiumgevelelementen vo rdeparticuliereen zakelijkemarkt.Onzeproducten kenmerken zichdo rhogekwaliteit, zorgvuldigma twerk, vele variatiemogelijk- heden, scherpeprijsvoeringendeskundigpersone l. BEKRO NDALSWIN A R BEDRIJVENAWARDS 2012,2013,2014,2015, 2016EN2017. 0226024.pdf 1 12-3-2019 10:36:43 SteDoCo’s technisch directeur Wim den Braven is zeer tevreden over de uitkomst van dit zojuist afgelopen seizoen. De promovendus had zich ten doel gesteld moeiteloos te handhaven en het zou mooi zijn als de ploeg uit Hoornaar zich in het linkerrijtje zou kunnen nestelen. ,,Als je dan op deze hoge positie kunt eindigen, dan mogen wij tevreden zijn.” Het vizier op de tweede divisie HOORNAAR –Trai- ner Gijs Zwaan be- reikte samen met zijn staf dit resul- taat ondanks een karrevracht aan blessures. Uiteindelij was de groep te klein en dat maakt de prestatie nog imposanter. Den Braven vindt dat er dit seizoen een goede selec- tie stond. ,,Wij hebben getracht te le- ren van het verleden. Het beleid om te proberen steeds op elke positie beter teworden, werpt zijn vruchten af. Er staat een goed voetballende ploeg, die met elke tegenstander mee kan voetballen en zelfs voor verrassingen kan zorgen. Ik ben heel tevreden met deze groep.” SteDoCo wil door. Het haalt met de komst van doelpu tenmachine Kyle Doesburg en Wesley Meeuw- sen spelers met veel scorend vermogen. Daarmee rekent men bij SteDoCo op meer goals. En het heeft al Joran Schröder, die een topseizoen achter de rug heeft. Aan hem stelden wij de vraag of dit het beste team is waarin de Har- dinxvelder ooit speelde? ,,Ik denk dat dit team het beste in balans is. In het jaar dat wij topklasse speel- den stond er ook een goed team. Vergeet niet dat wij toen tegen alle topamateurploegen uitkwamen. Dat is nu natuurlijk niet het geval.” Hij stelt wel vast dat hij vanaf de zij- kanten uitstekend bediend wordt. ,,Benjamin van Wanrooij is vanaf rechts de koning van de assists en aan de linkerkant zorgen Vincent Verheul en Jesse Wielinga voor de aanvoer. Van rechts komt ook ver- dediger Etiën Mariana regelmatig goed door.” Zodra SteDoCo zich onder de druk moet uitvoetballen heeft het de kracht en lengte van Schröder ook nodig. Bij hem kan de verdediging en het middenveld altijd diepte zoeken. TALENTVOL De huid ge s lectie vormt de ba- sis voor het volgende seizoen. Met veel spelers zijn meerjarige overeenkomsten afgesloten en dat geeft vertrouwen. ,,Met een aantal gerichte versterkingen erbij zal er nog meer gogme binnen het team komen”, merkt Den Braven op. ,,Onze gemiddelde leeftijd gaat waarschijnlijk wat omhoog, maar dat is prima. Wij hebben straks veel talentvolle spelers en ook spelers met ervaring.” De bij SteDoCo terugkerende trai- ner Frans Adelaar kan straks over Of het nu voetbal, rugby, hockey, baseball, softbal of atletiek belijning is, de Intelligent One bespaart u veel tijd en is daarbij enorm nauwkeurig. Door gebruik temaken van een navi- gatiesysteem op basis van verschil- lende satellieten en via radiofre- quentie kan de Intelligent One tot een zeer nauwkeurige positionering komenmet een nauwkeurigheid van +/- 1-2 cm. Één van de uitdagingen voor de club-vrijwilliger zit hem in het bestu- ren en voorzien van gegevens aan de belijningsrobot. Met de bijgele- verde Samsung Galaxy Active tablet met Intelligent One App voor bestu- ring en duidelijke instructie vooraf kan een voetbalveld in 30 minuten belijnt worden. Lijnmarkering is op deze manier de toekomst. De Intelligent One lijnmarkeringsro- bot is aan te schaffen op basis van koop of lease of eventueel te huur. Echter niet alle lokale clubs of ver- enigingen zullen door de financiële investering het budget hebben en voor deze manier van belijnen kun- nen of mogen kiezen. Milati Grass Machines biedt deze clubs of ver- enigingen echter de mogelijkheid een ruime selectie beschikken. De concurrentie is groot. SteDo- Co haalde onlangs nog een extra doelman en een jonge talentvolle verdediger. Den Braven: ,,Er zal op veel posities concurrentie zijn. De trainer kan zijn keuzes maken. Het beste team zal straks spelen. Ik zie weinig verschillen in kwali- teit. Niemand tekent bij ons een contract met garantie dat hij ook gaat spelen.” SteDoCo wil de stap naar de tweede divisie maken. ,,Met deze selectie moeten wij het komende seizoen een volgende stap maken en in 2021 de pro- motie kunnen afdwingen. Dat zou fantastisch zijn.” Bij SteDoCo vinden de volgende mutaties plaats. De volgende spe- lers komen: Kyle Doesburg (HSV Hoek), Wesley Meeuwsen en Sam van Doremalen (beiden OJC/Ros- malen), Bram van Eijk (Capelle). Ook sluit er nog een nieuwe doel- man aan en er komt nog een jonge verdediger. Deze namen volgen nog. Een aantal spelers vertrekt. Toby Mulder en Michel Franken naar ASWH, Rensy Barradas en Ricardo Samoender (HBS), Beau van der Toorn en Chafik Boushaba (beiden onbekend). Milati Grass Machines uit Papendrecht presenteert met trots de grootste revolutie in lijnmarkering. De Intelligent One lijnmarkeringsrobot van Intelli- gent Marking is ’s werelds eerste autonome lijnmarkerings robot die zelf- standig via navigatiesystemen efficiënt en kostenbesparend uw veld belijnt. Is de nieuwe technologie ook een uitdaging voor de club-vrijwilliger? om na de zomer- of winterstop de velden uit te zetten tegen een re- delijk tarief zodat ze de rest van het jaar kunnen worden bijgehouden met handmachines. Of wij kunnen ingehuurd worden voor een twee- wekelijkse of wekelijkse belijning in contractafspraak Ook de handmachines, zoals de Fleet Kombi 3 Classic en natuurlijk alle belijningsverven van Fleet Line- markers UK zijn bij Milati Grass Ma- chines te verkrijgen. Milati GrassMachines BV “WE CARE FOR GRASS” Iets te vieren? Wilt u een bruiloft geven, een verjaardag vieren of zoekt u een goede vergaderlocatie? Kom dan naar dorpshuis De Linde! Neem contact op om uw wensen met ons door te nemen. Voor ieder gezelschap de juiste locatie! Lindenstraat 1, 4231 DT Meerkerk | T 0183-352734 | M 06-55326166 | www.delindemeerkerk.nl 0228262.pdf 1 2-5-2019 9:32:37

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=